Mantra Nedir?

Mantra ve Japa’ya Giriş

Mantra  uzun zamandır yoga pratiğiyle ilişkilendirildi. Başlamanıza yardımcı olacak bu uygulamaların geçmişini ve bazı popüler mantraları öğrenin.

Japa Nedir?

Mantranın okunması, kelimenin tam anlamıyla “mırıldanmak, fısıldamak” anlamına gelen japa olarak bilinir. Hatha Yoga ve Mantra Yoga gibi okullara göre, evren, ses aracılığıyla yaratılır ve tüm sesler, sessiz ya da duyulabilir olsun, “yüce melodi” veya “yüce ses” olarak adlandırılan, aşkın, “sessiz” bir kaynaktan gelir. “(shabda-brahman veya para-vac). Bütün sesler yüksek bilinç’in yaratıcı gücüne sahip olsa da, mantra sesleri diğer seslerden çok daha güçlüdür.

Bir uygulama olarak, japa binlerce yaşında. Başlangıçta, mantralar yalnızca Hindistan’ın en eski yazılı kaynaklarından olan Rig-Veda’daki binlerce dizeden çekildi sonradan genişletildi.

Tüm mantraların yapı taşları Sanskritçe alfabenin 50 harfidir. Mantralar tek bir harften, heceden veya heceden oluşan bir diziden, bir kelimeden veya bütün bir cümleden oluşabilir. Etimolojik olarak, “mantra” kelimesi,  “düşünmek” anlamına gelen “man” ve “aracı” anlamına gelen “tra”son ekinin birleşmesiyle türetilmiştir. Mantra, kelimenin tam anlamıyla yoğunlaşan, odaklanan bir “düşünce aracıdır” ve bilincimizi ruhsallaştırır.

Mantranın Amacı

Mantra’nın geleneksel olarak dünyasal ve manevi olarak adlandırılabilecek iki amacı vardır. Mantrayı genellikle  kendi kendini dönüştürmenin bir aracı olarak düşünürüz. Ancak eski zamanlarda mantra dünyevi konular için de kullanılıyordu; kötülükten uzak durmak, hastalıklar için çareler aramak, diğer insanların düşüncelerini veya eylemlerini kontrol etmek ve bazı güçlerin kazanılması gibi.Manevi amacına gelince, mantranın bilincimizin alışılmış dalgalanmalarını susturduğu ve daha sonra kendilik kaynağına doğru bilinci yönlendirdiği söylenir.

Mantraların Farklı Kategorileri

Yogiler ayrıca, mantraları “anlamlı” veya “anlamsız” olarak da sınıflandırırlar. “Anlamlı” kategorideki mantraların  açık bir anlamı vardır. Anlamlı mantra örnekleri, “Mutlak Ben’im” (aham brahma asmi) ve “Sensin” (tat tvam asi) gibi Upanishadlar olarak bilinen metinlerden çizilen “Ulu Söyleyiş”lerdir (maha-vakya). Anlamlı mantraların iki işlevi vardır: okuyucunun içine belirli bir manevi öğretiyi aşılamak ve meditasyon için bir araç olarak hizmet etmek.

İkinci kategorideki mantraları “anlamsız” olarak adlandırmak oldukça yanıltıcıdır. Anlamsız mantralar sadece ilk bakışta,anlamının anahtarına sahip olmayanlar için anlamsızdır. Doğru inisiyasyon almış olanlar, bu mantraları çok iyi anlarlar. Ayrıca, bu mantraların amacı belirli bir öğreti vermek değil, okuyucunun belli bir bilinç durumunu etkilemektir.

Japa’yı Öğretmenin Anahtarları

Japa(Mantra söyleme) öğretirken hatırlanması gereken birkaç önemli şey var. Mantranın uygun hızını, ritmini, telaffuzunu, amacını ve  anlamını öğrencilerinize iletmek isteyeceksiniz. Yanlış tanıtılan ve uygunsuz kullanılan bir mantranın “uykuda” veya tamamen etkisiz olduğu iddia ediliyor. Ayrıca, japanın her gün aynı anda , aynı yerde ya  kuzeye ya da doğuya bakacak şekilde uygulanması önerilir. En elverişli zaman, genellikle güneş doğarken veya bir saat öncesidir. Elbette, öğrettiğiniz zamana bağlı olarak, bu her zaman mümkün olmayabilir; bu nedenle, öğrencilerinizi düzenli olarak pratik yapmaya teşvik ettiğiniz sürece, herhangi bir zaman ve mekan uygun olacaktır.

Yogada yeni misiniz? Senin için bir yazımız var.

Sevgiler.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.