Sutra Nedir ?

Sutra Sanskrit dilinde vecizedir.

Yoga Sutraları Nedir?

Yoga Sutraları bilge Patanjali tarafından 400 C civarında yazılan bir metin koleksiyonudur. Koleksiyon, klasik yoga felsefesinin temelini oluşturduğu düşünülen içeriği içerir ve 196 sutradan oluşur.

196 sutra kitapta dört bölüme ayrılmıştır:

  • Samadhi pada (Yoga ve Amaçları)
  • Sadhana pada (Yoga ve Uygulması)
  • Vibhuti pada (Kudretler)
  • Kaivalya pada (Kurtuluş)

Bilge Patanjali’nin, MÖ 1. yüzyılda ya da belki 100’lerde ve 200’lerde CE’de yaşamış olduğu düşünülüyor. Yoga Sutraların birden fazla “Patanjali” yazarı arasında ortak bir çaba olup olmadığı konusunda bazı tartışmalar halen var.


Yoga sutraları, basit dizelerden oluşmasına rağmen, derinlik ve pratik bilgelikle doludur. Manevi bir yoga pratiği izleyenler düzenli aralıklarla sutralar üzerinde çalışmaya veya meditasyona yönelirler.Nazik bir yol gösterici el gibi, Yoga Sutraları sizi manevi yolculuğunuzdaki tuzaklar konusunda uyarır ve üstesinden gelmek için araçlar sunar.

Uyku hiçlik hakkında bir düşünce dalgasıdır.

Patanjali’nin Yoga Sutraları

Samadhi Pada

İlk bölüm aydınlanma ile ilgilidir, konsantrasyon ve meditasyona odaklanır. 51 sutra, Bir olma sürecini anlatır. Sutralar yogayı, yogayı başarmanın önündeki engelleri, yoganın amacını, abhyasa’nın (sürekli uygulama) ve vairagya’nın (maddi deneyimlerden kopma) önemini tanımlar.

Sadhana Pada

İkinci bölüm uygulama ile ilgilidir. Yamaları ve yoganın sekiz basamaklı yolunu anlatır.

Vibhuti Pada

Üçüncü bölüm, birleşme sağlandığında karşılaşılan sonuçlar, güç ve tezahür ile ilgilidir. 56 sutra, son iki basmağı açıklar, dhyana ve samahdi ve aynı zamanda son üç basmağı aynı anda harekete geçirme gücünü anlatır. Bu bölüm, yoganın zihni güçlendirme yeteneğini vurgular.

Kaivalya Pada

Son bölüm kurtuluş ile ilgilidir. 34 sutra özgürlüğü ve akıl ile elde edilenleri anlatır. Bu son bölüm, koşulsuz ve mutlak kurtuluşu tamamlamaya adanmıştır. Tüm sutraların okunması önerilirken, hayatında bir sutra okumak ve saf yapmak yeterlidir. Sutralar içsel tecrübeyi geliştiren ve ruhu yükselten araçlardır. Uygulama, bilgeliğe ve iç ışığın mevcut anı ya da atha’yı yönlendirmesine izin verme yeteneğine yol açar.

Yoga pratiğimize ilham verecek sözlerle ilgili bir derleme için buradan.

Sevgiler.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You May Also Like