Reiki ‘nin Tarihçesi

Birçok eski kültürde olduğu gibi Japon kültüründe de bilgilerin nesilden nesile geçmesi ağızdan ağıza olmuştur. Maalesef, bu durum birçok bilginin kaybolmasına sebep olmuştur. Bir kısım uygulayıcı Reiki ’nin doğuşunun Mu ve Atlantis uygarlıklarına kadar uzandığına inanır. Tabii ki, yazılı kanıt olmadıkça insanlığın bu bilgiye nereden ulaştığı kesin olarak söylenemez.

Kesin olarak söylenebilecek bir şey vardır, o da Reiki’nin Dr. Mikao Usui tarafından, 19. Yüzyılda yeniden keşfedildiğidir.

Dr. Mikao USUI ve Reiki

Reiki yaklaşık olarak M.Ö 5000 yıllarında Tibet uygarlığında şifa vermek için kullanılan bir yöntemdi. Tibet ezoterik uygulamaların en önemli merkezlerinden biri olarak tarihte yer almış ve günümüzde de kısmen bu özelliğini koruyan bir bölgedir. Reiki uygulaması gizli bir öğreti olarak tarihte yer almış ancak bu konuda eğitim alan özel kişilerce kullanılmış ve kapalı bir dünyada yaşamıştır. Reiki’nin, Hz. İsa tarafından kullanıldığına inanılmaktadır. Dr. Usui 1800’lü yılların sonuna doğru Japonya’da yaşamıştır. Zen Budizm ile ilgilenen bir aileye mensuptur. Çince ve Sanskrit dili öğrenerek eski Çin ve Hint yazıtlarını incelemiştir. Seyahatleri sırasında Budist tapınaklarında çalışarak ve şifacılıkla ilgili sorularına yanıt arayarak bütün Japonya’yı gezmiştir. Kaldığı bazı tapınaklarda kutsal yazıları incelemesine izin verildiğinden bulduğu bazı bilgileri not alabilmiştir. En sonunda bir Hint yazıtında, şife veren yüksek enerji kaynağı ile temas kurabileceği bir formül buldu. Fakat bu sadece formüldü, şifayı anlama ve kullanma yeteneği vermiyordu. Bu formülü uygulamaya karar verdi ve kutsal bir dağ olan Koriyama’ya doğru yola çıktı. Zirveye ulaştığında yirmi bir tane taş toplamıştı ve her gün bir tanesini attı. Orada kaldığı yirmi bir gün boyunca oruç tuttu, meditasyon yaptı, dualar okudu, sutralar söyledi ve Tanrıdan kendisine ışığını göstermesini istedi ve yirmi bir günün sonunda bilgiye ulaştı.

Mikao Usui sahip olduğu şifa yeteneğinin kaybolmaması için bu yeteneği Dr. Chujiro Hayashi’ye öğretti. Dr. Chujiro Hayashi ise eşine Reiki öğretmişti ancak eşinden başka bir kadına da Reiki öğretmeyi düşünüyordu. Bu sırada tedavi olmak için Reiki kliniğe gelen Bayan Hawayo Takata’ya  reikiyi öğretir. Reikiyi Batıya tanıtan Bayan Takata’dır. Takata 1980’deki ölümüne kadar yirmi iki Reiki üstadı yetiştirdi. Ölümünden önce, yerini torunu Phyllis Furumoto’ya bıraktı. Reiki bugün dünyada yaklaşık üç milyon kişi tarafından uygulanıyor. Amerika Birleşik Devletlerin de pek çok hastane kendi bünyelerindeki ekiplerle hastalarına reiki uygulamakta. 

Sevgiler

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You May Also Like