Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung 1875-1961 yılları arasında yaşamış Analitik Psikolojisinin kurucusu  İsviçreli bir psikiyatrdır. Derinlik Psikolojisinin de Sigmund Freud  ve Alfred Adler ile beraber üç büyük kurucusundan birisidir.

Basel Üniversites’nde tıp profesörü olan büyükbabasının adını taşıyan Carl Gustav Jung İsviçreli bir papazın oğludur. Babasını, dini inançlarında  kuvvetli şüpheleri olan duygusal bir idealist, annesini ise bir yandan gerçekçi, pratik, yumuşak kalpli, bazen dengesiz, mistik ve merhametsiz olarak tanımlar. Üç yaşındayken annesinin birkaç ay hastahanede kalmış olması onu oldukça sarsar. Uzunca bir süre sevgi kelimesinden bahsedildiğinde yoğun bir güvensizlik hissetmiştir. Seneler sonra bile baba kelimesini güvenilir ancak güçsüz, kadın kelimesini ise güvenilmezlikle ilişkilendirmiştir. Okul yıllarındayken, kişiliğinin iki önemli yönü olduğunu fark eden Jung daha sonra davranışsal teorisinde, 1 nolu kişiliği nesnel dünyayla ahenkli, dışa dönük, 2 nolu kişiliği ise kendi öznel dünyasına yönelmiş ve içe dönük olarak tanımlar.

Carl Gustav Jung 1895 yılında Basel’de tıp eğitimi almaya başlamıştır ve ilk görevine Zürih’teki Burghölzli Akıl Hastanesi’nde, şizofreninin isim babası olan ünlü hekim Eugen Bleuler’in asistanı olarak başlamıştır. Doktorasını, okült (gizli, görünmeyen) fenomenler (etkiler) ve onların Psikoloji ve Patolojisiyle ilgili 1902 yılında tamamlayan Jung 36 yaşında Uluslararası Psikanaliz Birliği’nin ilk başkanı olmuştur. Psikolojik analizlerinde astrolojiden de yararlanan Carl Gustav Jung, Sigmund Freud ile beraber çalıştığı toplumsal bilinçaltı (kolektif bilinç) kavramı ile de tanınmıştır.

Carl Gustav Jung sadece psikoterapi bilim dalını değil, aynı zamanda Psikoloji, Teoloji, Etnografi bilimi, Edebiyat ve güzel sanatları da etkilemiştir. Psikoloji bilim dalında kendisi tarafından bulunan ve bilime kazandırılan kavramlar geniş şekilde kabul görmüştür.

Jung’un Psikolojiye Kazandırdığı Kavramlar

 •       Kompleks
 •       İçedönük ve Dışadönük
 •       Gölge
 •       Arketip
 •       Kolektif bilinçdışı
 •       Anima ve Animus’tu   

Popüler psikometre aracı Myres-Briggs Kişilik Göstergesi Jung’un psikolojik türler teorisinden geliştirilmiştir. İnsan ruhunu doğuştan dindar olarak görmüş ve bu dindarlığı araştırmalarının odak noktası yapmıştır. Rüya analizleri ve sembolizma üzerine de çok fazla çalışması olan çağdaş yazarlardan biridir. 

Carl Gustav Jung Sözleri

Kimse bir başkasını yargılayabilecek kadar kusursuz değildir ama kendinde bu hakkı görecek kadar hadsizdir.

Kimseye ışığı hayal ederek aydınlanmaz. İnsanı aydınlatan karanlığı idrak etmektir.

Bir zehrin etkisinden kurtulmak istiyorsan onu son damlasına kadar içeceksin.

Görünüşünüz, yalnızca kalpten bakabildiğinizde berraklaşır. Dışarı bakanlar düş kurar, içe bakanlar uyanış yaşar.

Tüm dünya din hakkında ne düşünürse düşünsün, dinsel deneyim yaşamış biri, kendisine hayat, anlam ve güzellik kaynağı olan ve dünyaya ve insanlığa yeni bir parlaklık veren büyük bir hazineye sahip olmuştur. Barışa kavuşmuştur.

Carl Gustav Yung Kitaplar

 •     Psikoloji ve Din
 •     Anılar, Düşler, Düşünceler
 •     Dört Arketipler
 •     İnsan Ruhuna Yöneliş
 •     İnsan ve Sembolleri
 •     Kırmızı Kitap
 •     Keşfedilmemiş Benlik

Sevgilerimle,

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You May Also Like