4 İstikrar ve Süreç

Hayat Amacı

Hayat amacı olarak 4 üzerinde çalışan bireyler, seçtikleri hedeflere doğru sabırla, aşamalı bir süreç izleyerek istikrar ve güvenlik kazanmak için burada bulunmaktadırlar. Güvenlik –sağlam bir temel- kazanmak herkesin arzu edeceği bir hedeftir; ama 4ler için, onların hayat amaçlarının esasını oluşturur. Burada yapmak için bulunduğumuz şey kolayca gerçekleşmediği için de, ana hayat amaçları 4 olanlar ve doğum sayısında 4 bulunan herkes istikrar, kararlılık, sabır, berraklık hedeflerine doğru bazen ağır ya da çetin bir süreci izlemeye istekli olma konularında önemli sorunlarla karşı karşıya kalırlar.

4lerin dünyada istikrara kavuşabilmeleri için, önce fiziksel, duygusal ve zihinsel yönden bir iç istikrar duygusu yaratmaları gerekir; bu dünyadaki hedeflerine ulaşmanın ilk temel (zorunlu) adımı budur. ‘’Uygun hazırlık, ortaya kötü işlerin çıkmasını önler,’’ sözü 4ler için iyi bir öğüt olabilir ve bu hazırlık dönemi onların hayattaki ilk temellerini oluşturan ana babaları ya da diğer aile üyeleriyle açığa vurulmamış sorunlarını çözmelerini de içerir. Onların ‘’hazırlıkları’’ ayrıca, bir ilişkiye, bir yere ya da bir işe kararlılıkla bağlanmalarını da gerektirebilir. Bir başka deyişle, bu, yerlerinden kımıldamamaları demektir, çünkü bir ağaç derinlere kök salana dek çiçek veremez. Henüz hayat amaçlarıyla bütünleşmeye başlamamış olan 4ler kök salmaya pek hevesli değillerdir.

 

İstikrar ve Sürecin Özü

Eğer yaratıcılık, işbirliği ve ifade gibi dinamik güçler istikrardan ve yönden yoksun iseler hiçbir yararlı amaca hizmet edemezler. 4 üzerinde çalışan bireyler, bu enerjileri ulaşılabilecek hedeflere doğru pratik yollardan tezahür ettirebilmek için, önce onların hayatlarında temel bir yere sahip olmalarını sağlamaları gerekir.

İnsan uygarlığı başarı tarihinin bir kaydıdır. Başarıyı ister maddi başarı, ister sevecen ilişkiler, yüksek eğitim, ister hayırsever hizmet ya da spiritüel aydınlanma biçiminde arayalım, sağlam bir temel oluşturarak işe başlamamız ve hedeflerimize ve kaderimizin gerçekleşmesine doğru adım adım ilerlememiz gerekir.

Başarıya kesin bir niyetle ve uzun süre bir noktada odaklanmış çabalarla ulaşılır. Başarıya ulaşmak için, bulunduğumuz yerden başlamamız, neye ihtiyacımız olduğunu saptamamız, bir plan yapmamız ve onu sonuna kadar sürdürmemiz, hedefimize ulaşıncaya dek zorluklar ve sorunlar karşısında sebat göstermemiz gerekir.

Yapılmakta olan bir ev imgesi, 4lerin hedeflerine ulaşmak için bilmeleri gereken tüm sırları gözler önüne sermektedir: Bir ev inşa etmek için önce hazırlık ve plan yapmamız gerekir. Sonra derin bir hafriyat yapmamız ve güçlü bir temel atmamız gerekir; ancak bu tamamlandığında evi inşa etmeye başlayabiliriz. Sonra, kendimizi ne kadar hırslı ya da sanırsız hissedersel hissedelim, eğer evin ayakta kalmasını istiyorsak, onu düzgün bir şekilde inşa etmemiz gerekir.

Birçok 4, bir yandan adımları atlama (adım adım ilerlememe), başka zamanlarda ise tek bir adıma saplanıp kalarak devingenliğini yitirme şeklinde zıt eğilimler yaşar. Böyle daralmadan kaçınmak için, 4lerin, her gerekli adımı, cereyan eden dinamik sürecin bir parçası olarak görmeye ihtiyaçları vardır. Başka bir deyişle, 4lerin bir sonraki adıma geçmeden önce her bir adımı tamamlamaya ihtiyaçları vardır; işi baştan itibaren ‘’doğru yapmaları’’ gerekir, yoksa mutlaka ‘’tekrar yapacaklardır.’’ Aynı zamanda, ilerlemeyi de unutmamak zorundadırlar!

Bir kez sağlam bir temel oluşturduktan sonra, 4ler artık binayı istedikleri kadar yüksek yapabilirler. Ama eğer önemli adımları atlarlarsa, en ilk büyük deprem ya da fırtınada yıkılıp gidecektir. İnsanlar bir evin temelinin önemini her zaman takdir etmeseler de, temel olmazsa ev uzun süre ayakta kalamaz.

4ler için sağlam bir temel, diğer her şeyin kapısını açan anahtardır. Temel enerjisi aileyle ilgili sorunları yansıtır – 4lerin geldikleri ya da kurdukları aile ile ilgili sorunları. Sağlam bir temel ayrıca para, iş ve mali güvenlikle ve fiziksel kuvvet ve dinçlikle de ilgilidir. 4ler, ergeç, aradıkları güvenliği onlara kazandıracak sağlam temeli geliştirirler.

Yoldaki Mücadeleler

4ler sağlam temeller, kuvvet ve dayanıklılık geliştirmek için burada bulunduklarıdan, sebat ve kararlılıklarının sınanacağı zor sınavlardan ve deneyimlerden geçebilirler. Eğer dersleri çabuk öğrenmezlerse, aynı deneyimleri daha çarpıcı şekillerde karşılarına çıkacaktır. En sarsılmaz temeller, sadece sağlam değil aynı zamanda esnektirler de; tıpkı sallanan ama çökmeyen, depreme dayanıklı binalar gibi. Fiziksel esneklikten yoksun 4ler, çoğunlukla, psikolojik katılığa da sahiptirler. Bu katılık kendini aldatma ya da bir şeye daralma şeklinde  bir inatçılık olarak tezahür eder. At gözlüklerini takarlar, başkalarının eleştiri ve öğütlerini dinleseler de gerçekte işitmezler ve her şeyin, onların gerekli adımları atmalarına gerek kalmaksızın ‘’kendi kendine hallolacağı’’ şeklindeki kör inanca sıkıca sarılırlar. Sonunda pişmanlık ve üzüntüyle elleri boş kalırlar; ve sonra oturur kim olduklarını yeniden değerlendirir ve çoğunlukla yüksek olan ihtiraslarına uygun yeni ve daha büyük bir kimlik aramaya başlarlar.

Güvenilir temeller inşa etmek, dikkatli ve özenli bir süreci gerektirir. Ama, hayat amacımız –ki 4lerin durumunda bu amaç istikrar ve süreçtir- özel sorunlar ve mücadeleler sunduğundan, çoğu 4ler süreçle ilgili zorluklar yaşarlar; onlar ya sürece direnirler, ya onu hızlandırmaya çalışırlar ya da bir adıma aşırı saplanıp kalarak, bir sonraki adımı bir türlü atamazlar. Her durumda, süreç 4ler için yüklü bir konudur. Bir spor, bir el sanatı ya da bir müzik aleti çalmak için her hangi bir şeyi uzun süre yapmış 4ler, bir tür iç modele sahiptirler; başarmak için neyin gerekli olduğunu bilirler. Bir zamanlar iyi bir atlet olan birçok 4, daha sonra ticaret alanında ya da diğer alanlarda başarılı olur; çünkü onlar her türlü başarı için gerekli süreci uygulamayı öğrenmişlerdir.

Bir şeyleri uzun bir süre boyunca, küçük adımlar halinde, yavaş yavaş ve sabırla yapmak, birçok 4’ü biraz çıldırtabilir. Onlar hepsini birden, şimdi isterler; onlar heves ve istek dolu patlamaları tercih ederler –bir şeylere başlamak ve çabucak bitirmek isterler. Tam tezat bir biçimde, bazı 4ler bir adıma öylesine daralır, öylesine odaklanırkar ki bir sonraki adıma yönelmekte, hatta o adımı görmekte zorlanırlar. İçlerindeki sabırsızlık bazen 4leri hayata karşı ‘’sihirli’’ bir yaklaşıma götürür. Bir senaryo taslağı yazmış olan arkadaşım Miguel, bir seferinde bana şöyle demişti: ‘’Los Angeles’e uçarken, yanımdaki koltukta bir Hollywood stüdyosunun yöneticisinin kuzeni olan bir adam oturuyordu! Bu inanılmaz bir şey değil mi? Adam senaryomun özetini dinledikten sonra onu müthiş buldu ve kuzenine bu senaryodan söz edeceğini söyledi, ben de ona kartımı verdim.’’ Miguel’in kafasında, senaryosu hemen satılmıştı. Bu tür sihirli düşünme –piyango kazanmak, keşfedilmek ya da şanslı olma hayalleri- 4lerin arasında oldukça yaygındır; ta ki hedeflerine ulaşmak için hazırlanmanın, eğitimden geçmenin ve bir deneyim kazanma sürecinin gerekliliğini anlayıp kabul edinceye kadar.

4ler ergeç. Kısa vadede adımları atlamanın uzun vadede başarısızlık anlamına geldiğini; yarı yolu katetmiş, hatta zirveye yaklaşmış da olsalar tepetaklak düşebileceklerini öğrenirler.

Çoğu 4ler hedeflerine ulaşmak için çok uğraşırlar ama eğer istedikleri ve umdukları kadar çabuk başarı kazanamazlarsa hevesleri kırılır, düş kırıklığına uğrar ve ‘’Ne anlamı var ki?’’ ya da ‘’En iyisi unutmak,’’ derler. Onlar ilişkilere de aynı tarzda yaklaşabilirler; çabucak, çoşku dolu, sıkı fıkı arkadaşlıklar kurarlar (‘’Sanki yıllar sonra tekrar buluşmuş dostlar gibiyiz’’, ‘’Seni bir geçmiş hayattan tanıyor olmalıyım!’’) ama sorunlar ortaya çıktığında, o ilişkiden çabuk vazgeçebilirler.

Böyle eğilimler 4lerin vefasız ya da maymun iştahlı olduklarını göstermez –aslında, pozitif yolda iseler gayet sadık ve güvenilir olabilirler- ama onlar Süreç yasası’yla uyum içine girinceye dek, zoruluklar karşısında sebat göstermekte her zaman başarılı olamazlar ve coşku ve heves dolu ama geçici çabalar gösterme eğiliminde olurlar.

Çoğu 4ler enerjilerini köklü bir hale getirme ihtiyacındadırlar; aksi takdirde –kendilerini hayatta bir yönde ilerlemeye adadıklarında meydana gelen gerçek sihri keşfetme şansını kendilerine vermeden- sürekli olarak işlerini değiştirme, ilişkilerini değiştirme ya da evlerini değiştirme eğilimi gösterirler. Bazen uzun bir süreç boyunca azim ve sebat göstermelerinin gerekliliğini anladıklarında ise, 4ler kuvvetlerini odaklarlar ve artık çok az engel onları durdurabilir.

4 enerjisiyle çalışan birçok kişi, neden mevcut ana babasına sahip olduğunu merak eder. 4ler sık sık, bazen anne, bazen babalarıyla, bazen de bir kardeşleriyle aralarında baş gösteren yüklü sorunlarla yüzyüze gelirler. Bu sorunlar, büyük bir aile içinde kaybolmak ile sürekli göç ederek istikrarlı bir hayattan yoksun kalmak, içki ya da uyuşturucu sorunu olan bir ebeveyne sahip olmak ile küçükken bir ebeveynin ölümü ya da gidişi yüzünden kendini terk edilmiş hissetmek arasında değişir. Onları hakaretlerle  inciten, otoriter ya da despot bir ebeveyne sahip olabilirler ya da aile içinde duygusal, bedensel veya cinsel saldırıya maruz kalabilirler. Her ne şekilde olursa olsun, hepsi değil ama birçok 4 zor bir aile geçmişine sahiptir. Bazı 4ler daha süptil ailevi sorunlarla karşılaşırlar, ama bunlar yine de onların hayatlarında güçlü bir etkiye sahiptir.

4leri yetiştiren aile, onların sağlan temellerini ya da bunun eksikliğini temsil eder. Ailevi sorunları halletmek ve kendi temellerini yeniden inşa etmek, 4lerin yüzyüze olduğu çalışmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Bundan dolayı, 4ler, eğer ana babaları hala hayattaysa, onlarla daha derin bir biçimde iletişim kurmakla akıllıca davranmış olurlar, onlar böylece yeni anlayış düzeylerine ulaşabilirler. Bu, doğum sayılarında 4 bulunmayan kişiler için de geçerli olmakla birlikte, ana hayat amaçları 4 olan kişiler için, ailevi temellerin yarattığı mücadeleler sahnenin merkezini oluştururlar. 4ler ailevi sorunlardan kaçmak yerine, onları halletme yoluna gitmenin muazzam yararını görürler. Ana babalarıyla bir anlayış haline ulaşmaları, ille de onlarla aynı fikirde olmaları ya da onların onayını almaları anlamına gelmez; ama 4lerin kim oldukları hakkında berraklığa erişmeye ve bu konudaki fikirlerini açığa vurmaya –sırlarını paylaşmaya ve aile yaşamlarını yeni bir tabana oturtmaya- ihtiyaçları vardır. Ebeveynlerden biri ya da her ikisi ölmüş olsa dahi olsa, ana babalarının onlara neler demelerini ya da nasıl olmalarını dilediklerini belirtecekleri ve kendi duygularını sessizce itiraf edecekleri içsel bir tören düzenlemeleri, halledilmemiş duyguları iyileştirerek önü kesilmiş enerjiyi serbest hale geçirebilir.

Sağlıklı bir biçimde yetiştirilmediklerini hisseden 4ler, kendi ailelerini oluşturup, sahip olmak istedikleri ana babalar gibi ana babalık yaparak daha mutlu bir çocukluk evresini yeniden yaratabilirler. Genelde, 4ler iyi ana babalar olurlar; bu daima ideal şeyleri söyleyip yaptıklarından değil, aile ve temeller onlar için doğal bir öncelik oluşturduğu için böyledir. Eşlerinden boşanan 4ler bile, çoğunlukla çocuklarıyla yakın bir ilişki sürdürmek isterler. Çocuk yetiştirmek herkes için uygun olmasa da , çoğu 4ler çocuk yetiştirip büyütmeyi derin düzeylerde doyum verici bulurlar; ister kendi çocuklarını yetiştirsinler, ister başka çocukların sorumluluğunu üstlensinler, bu doyumu hissederler.

Sarsılmaz bir temel ve dikkatli bir süreç her girişimin sağlamlığını oluşturan şeydir; ve 2ler gibi, 4ler de içsel kuvvet ve dayanıklılıkla doğmuşlardır. Bu kuvvet aynı zamanda inatçılık ve direnç olarak da tezahür edebilir. Böyle bir direnç, birçok 4’ün geçmişi geride bırakmakta zorlandığı, onları dersler olarak görüp hayatını yaşamak yerine, üzüntü ve pişmanlık duyduğu  ve eski hatalara, başarısızlıklara ve ilişkilere kafasını taktığı anlamına gelir. Birçok 4, insanları kaba,idaresi güç enerjisiyle şaşkına çevirir. Dans, yoga ya da tai chi gibi 4lerin derin bir biçimde ve kolayca soluk almalarına, gevşemelerine ve her şeyi ‘’koyvermelerine’’ yardımcı olacak herhangi bir egzersiz biçimi, onlara Esneklik Yasası’nı cisimlendirmeyi öğreterek büyük bir fark yaratır.

Fiziksel ve mali güvenlik 4ler için özellikle önemlidir. Bu onların banklada bir milyon dolarları bulunmasını istedikleri anlamına gelmez; kiralarının ödendiğini ve masalarında bol yiyecek olduğunu bildiklerini sürece, 4ler kendilerini güvende hissederler. Sıkıntılı zamanlar için para biriktirmek ise 4ler için bir başka önceliği oluşturur.

4ler ne tür bir dışsal temel inşa etmiş olurlarsa olsunlar, beden, zihin ve duygular üçlüsü en önemli içsel temeli oluşturur. Dengeliyken, bu üçlü 4lerin hayatının sağlam kayası olur. Pozitif yoldayken 4ler, diğerlerinin ‘’ne olursa olsun’’ destek konusunda güvenebilecekleri türde bir metanet ve sağlamlığın örneği olurlar.

4ler bir kez sorumluluğu tattıklarında, bu sorumluluk yükler ve yükümlülükler de getirse, onlardan kuvvet bularak gelişirler; çünkü sorumluluk, önce kaçınabilecekleri ama eninde sonunda ihtiyaç duyacakları sebat ve istikrarı sağlar. 2lere benzer biçimde, 4ler, sonunda başlarından aşığ onları bunaltacak derecede sorumluluk üstlenebilirler.

Enerjilerini negatif yönde kullanıyorlarsa, 4ler fazla sorumlu ya da fazla sorumsuz olma eğilimi gösterirler, bazen de ikisi arasında gidip gelirler. Bir yandan da, evrenin genel yöneticileri gibi davranabilir ve 2ler gibi, uygun sınırların ötesine geçip başkalarının işlerine burunlarını sokabilirler.

4ler ayrıca, güvenli temeller yaratmak için gerekli kararlılık ve tutarlılıkla ilgili sorunlarda yaşayabilirler. Sorumluluğun geliştirilmesi zaman alabilir; o da bir, deneme yanılma süreci içerir. Böylece 4ler, kendi içlerinde geliştirmeye ihtiyaç duydukları aynı sabrı başkalarından da talep ederler. Benzer biçimde, 4lerin burada başkalarını destelemek üzerine bulunmalarına karşın, onlar aynı zamanda duygusal ya da mali yönden-desteklendiklerini hissetmeye ihtiyaç duyarlar. Eğer onlar bu destekten yoksun  olduklarını hissederlerse –kendi kaçınılmaz öğrenme ve tekamül süreçlerine itimat edinceye dek- çöküntü içine girebilir, kendilerini bırakabilirler.

Onlara verilecek destek, beklentiler şeklinde de olabilir; çünkü ister çocuk olsunlar ister yetişkin, 4ler kendilerinden neler beklendiğini bilmek için kurallara ve sınırlara ihtiyaç duyarlar. Eğer kuralları bilmezlerse, kendilerini karışıklık içinde hissederler.

Hemen hemen tüm 4ler, zihinleri ve duyguları arasında uyumdan çok çatışma hissederler. Pozitif yönden, 4ler son derece güçlü bir analiz yeteneğine sahiptirler; negatif yönden, karar verecekleri zaman aşırı analiz etme eğilimi gösterirler. Kafa karışıklığı 4ler için önemli bir sorundur, çünkü onlar her faktörü tartarken, her sorunun her yanına bakarken, lehte ve aleyhte olan öneriler arasında sıçrarken, zihinsel ilmeklere saplanıp kalırlar, o zaman hiçbir şey anlamadıklarını hisseder ve kararlar vermekte zorlanırlar.

Saplantılı aşırı analiz ile zihin karışıklığı arasında gidip gelme eğilimi, birçok 4’ün, çoğu kez düşücesizce hareket etmesine yol açar –sıcak başlayıp soğuk biten, düşüncesizce davranılan ilişkilere, düşüncesizce para harcamaya ve diğer ani kararlara…

3ler en manik depresifleri oluştururken, 4ler kolaylıkla şampiyon isterikler olabilirler; davranışlarını kontrol edebilseler bile, içlerinden, ‘’Gökkubbe çöküyor!’’ ya da ‘’Tanrım ben ne yapacağım?’’ diyor olabilirler. Bazı 4ler kendine hakim olma ve sinirli davranma, hatta sinir bozukluğu (nevrasteni) arasında sallanırlar. Ancak, güçlü ve dayanıklı bünyeler nedeniyle genelde çabuk iyileşirler.

4ler bazen, bir sonraki adımdan yeterince emin olamadıkları için, süreçlerinin önünü kesen bir karışıklık duygusu yaşarlar. 4lerin gerçekten karışıklığa düşmüş olmadıklarını idrak etmeleri önemlidir, onlar sadece böyle hissetmektedirler –bu küçük fakat önemli bir farktır. Bir karar vermeleri gerektiği zaman, 4ler eğer, değişkenlerin kafalarında çok uzun süre fırıldanmalarına izin vermek yerine, leyhte ve aleyhte olan önerileri yazıp, sonra en derin sezgilerine kulak verirlerse en doğru şeyi yapmış olurlar. Eğer bir hedefe ulaşma konusunda kafalarının karıştığını ya da heveslerinin kırıldığını hissederlerse, büyük görevleri küçük adımlara ayırmaları çok yararlı olur. Metre ile ölçtüğünüzde zor görünen görevler santimetre ile ölçtüğünüzde nispeten kolay ve emin hale gelirler. 4ler, başladıkları işi küçük kararlılıklar göstererek sürdürüp sonuca bağlamayı daha kolay bulabilirler.

4lerin şu görüş açısını korumaları önemlidir: İlerlemeleri yavaş da olabilse, onlar açık ve net bir yol izleyerek hedeflerine erişebilirler. Bir kez aşırı-analizden vazgeçip en derin sezgilerine güvenirlerse ve bir berraklık duygusu kazanabilirlerse, o zaman doğuştan sahip oldukları iç kuvvetlerine ulaşabilirler, ki bu da onları kararlılık ve sebata götürür ve böylece dünyada etkili bir güç olabilirler.

Diğer Nitelikler ve Sorunlar

Pozitif yoldayken, malzeme ve fikirleri bir bütün olarak düşünme, işleri bütünüyle planlama ve görevleri kısımlara ayırma konusundaki ince yetenekleri nedeniyle, 4ler emlak ya da ticaret alanında çok isabetli kararlar verebilir ve danışmanlık yapabilirler. Eğer olgun iseler mükemmel, pratik iş adamları ya da dinamit gibi sekreterler, asistanlar, danışmanlar veya diğer destek insanları olabilirler. Destekleyici konumlardayken, 4ler, 2ler gibi, ille de ikinci derecede –başkalarının emri altında- olmazlar. Papa 1. Paul ve Başkan Grover Cleveland, her ikisi de 4 enerjisiyle çalışıyorlardı ve her biri de, kendi yollarında, başkalarına destek oldular.

Eğer 4ler adımları atlarlarsa (adım adım ilerlemezlerse) aynı hataları tekrar tekrar yaparlar; aynı projelere başlayıp, sonra durdururlar ve başarısızlıkları yinelerler. Örnek olarak, üç-dört kez evlenmelerini, ya da sigarayı beş- altı kez bırakmalarını gösterebiliriz. Süreç Yasası, 4lere, geçmişin sakıncalı alışkanlıklarını tekrarlamaya son vermeleri konusunda yardımcı olabilir. Kalıplar Yasası da ayrıca, 4lere, söz konusu kalıpların nedenini görmek ve farklı bir şey yapmak için analitik yeteneklerini kullanıncaya dek aynı hataları yineleme eğiliminde olacaklarını hatırlatabilir.

Pozitif yolda iseler 4ler güvenilirdirler; negatif yolda iseler güvenilmez ve kararsız şekilde davranırlar. Bununla birlikte, onlar bir biçimde yardım etmek isterler ve kuvvet ve kapasitelerini başkalarını desteklemekte kullanabilirler. Onların desteklenme ihtiyaçları, ilişkilerinde, ‘’Beni terk etme!’’ talebi şeklinde yüzeye çıkabilir. Eğer 4ler tam bir bağlılığı, kendilerini bir ilişkiye adamayı öğrenmemişlerse, terk eden kendileri olurlar.

Genel olarak, 4ler cinsel arenada canlı ve biraz da incelikten yoksundurlar. Ama eğer, 2ler gibi, bir direnme kalıbına girerlerse, duygusal yönden araya mesafe koyarlar ve bu geri çekilmeleri için de diğer kişiyi ya da koşulları suçlarlar.

Özet olarak, 4lerin hayatlarına istikrar kazandırmaya, açık hedefler üzerinde odaklanmaya ve kaderlerine doğru adım adım ilerleyen bir süreci sabırla izlemeye ihtiyaçları vardır.

 

Zirvede: Potansiyel ve Kader

Yaradılıştan gelen ihtirasları, kuvvet ve metanetleri 4lerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. bununla birlikte, 4ler ne kadar başarılı olmak ya da öyle görünmek isterlerse istesinler, hedeflerine ulaşmak için tüm gerekli adımları atamazlarsa başarıları kısa ömürlü olur. 4ler bir kez açık ve kesin bir plan oluşturur ve bir sürece kendilerini kararlı bir biçimde adarlarsa, her türlü hedefe ulaşabilirler.

Alçak gönüllü hedefler daha az adımı ve basit bir süreci gerektirir; daha büyük, daha uzak hedefler ise uzun ve bazen çetin bir süreci gerektirir. Her iki durumda da, olgun 4ler bulundukları yerden, ulaşmak istedikleri hedefe giden yolu analiz etme, hedeflerine ulaşmak için o yolu küçük, başa çıkabilir adımlara bölme ve başladıkları işe devam edip sonuca bağlama kapasitesine sahiptirler. 4ler bir kez açık ve kesin hedefler oluşturur ve başladıkları işi sürdürüp sonuca bağlarlarsa, başkalarına aynı şeyi yapmaları için yardım etme konusunda uzman olurlar.

4ler, iş dünyasında birçok kişiyi besleyen anonim şirketlerin ya da imparatorlukların kurucuları, emlak komisyoncuları ve somut yardım hizmetleri üreticileri olarak başarı kazanabilirler.

En yüksek düzeylerde, 4ler Öz’ün (İçlerindeki Tanrı’nın), sorumluluğu almasına izin verirler ve kendi hayatlarını idare etmekten hoşnut bir biçimde, ellerinden gelenin en iyisini yaparlar, sürece güvenirler ve başarı konusunda zaman çerçevesi ile yükümlü olmadıklarını idrak ederler. Hayatlarını; berraklık ve sabrın ondan kaynaklandığı dikkatli ve kararlı süreç ve inanç sağlam temeline bina ederler.

Eylem Kontrol Listesi

  • Büyük hedefleri ve taahhütleri küçük adımlara ayırın; yani, bölün ve yönetin.
  • Kuvvet ve dayanıklılığınızı bedensel ve zihinsel esneklikle dengeleyin.
  • Hangi işi üstlenirseniz üstlenin, önce iyi hazırlanın, sonra o işe kendinizi sebat ve kararlılıkla adayın ve başladığınız işi adım adım sürdürüp sonuca bağlayın.
  • Kararlar verirken en derin sezgilerinize güvenin.

Yaratıcılık ve Güvene Ulaşma

  1. Tanıdığınız, hedeflerine iyi hazırlanıp, bu hedeflere doğru bir süreç izleyerek, istikrar ve güvenliğe kavuşmuş bir örnek kişiyi düşünün ya da böyle bir film, roman kahramanını veya tarihi karakteri gözünüzde canlandırın.
  2. Kendinizi o kişi olarak imgeleyin –istikrarlısınız, yere sağlam basıyor, gideceğiniz yönü iyi biliyor, her seferinde bir adım atarak ilerliyorsunuz ve istediğinizi elde etmenizin sadece bir zaman meselesi olduğunu biliyorsunuz. Hangi özel yollarla bu nitelikleri uygulamaya koyabilir ve hayatınıza daha büyük bir istikrar getirebilirsiniz?

 

Kaynak; Dan Millman Hayatınızın Amacı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You May Also Like