Numeroloji de Ana Tipolojiler

 

 

 

 

RUH GÜDÜSÜ TABLOSU

 

BİR

Liderlik etmek ve yönetmek ister, her şeyi kendine yorar. Kendi başına çalışmayı ya da ikinci planda çalışmayı tercih eder.

Yetenekleriyle gurur duyar, bunlar için övülmek ister.

Gücünü ve yararlılığını gösterecek fırsatlar arar.

Yaratmak ve orijinalini yapmak ister.

Detayları başkalarına bırakarak meselenin özünü ele almak ister.

‘’Benim karım’’, ‘’benim çocuklarım’’, ‘’benim evim’’ onun için önemlidir.

İçinde bulunduğu her durumu kontrol etmek ister.

Fazla duygusal değildir ve aşkı kendisi için gerekli bir sevinç kaynağı olarak görmez.

Büyük başarılar elde edebilir.

Arkadaşlarına sadıktır, iş hayatında kesin olarak adil ve güvenilir bir liderdir.

Biraz kendisiyle övünen ve egoist, eleştirel, önemsiz konularda sabırsız birisi olabilir.

1’in ihtiyacı Arkadaşlık ve İnsani Konularda eğitilmektir.

 

İKİ

Sevgi, topluluk içinde olmak ve birliktelik ister (ve ihtiyaç duyar).

Başkaları için onlarla beraber çalışmak ister.

Uyum ve huzur ister.

Belirsizliklere itiraz etmez.

Sükunet ve rahatlık ister ancak zenginlik ve lüks talep etmez.

Hırslı değildir ve kendi görüşünü kabul ettirmeye çalışmaz.

Başkalarına karşı kibar ve düşüncelidir.

Doğal bir barış adamı ve diplomattır.

Doğal olarak düşmanlarını dahi dostça kendine çeker.

Kendisinin ve başkalarının bütün sırlarını saklayabilir.

Mutsuzluk yaratacağı korkusu ile aşırı açık sözlü davranamaz.

Çok hisli ve duygusaldır.

Çok kolay aşık olur ve sık sık ağlar.

Kendini adamış, müsamahakar ve ‘’yumuşaktır’’.

Kendini ve başkalarını disipline sokamaz.

Rahat, uyumlu, dostanedir.

Ritmik ve müzikal şeyleri sever.

Katılığa ya da sıkılığa düşkün değildir.

Küçük şeylerle mutlu olur.

Çoğunlukla çalışkan ve erdem yüklüdür.

Pek çok şeyi kendine çeker ve onları özümser.

Hedefe yönelme gücüne ve  kesinliğe ihtiyacı vardır.

 

ÜÇ

Neşe ve mutluluk vermek ister.

Sevgisini, canlılığını, enerjisini ve geniş yeteneğini dağıtmak ister.

Popüler olmak ve arkadaş edinmek ister.

Bütün çevresinde güzellikler olsun ister.

Endişe ve sıkıntıların yüzeye çıkmasına asla izin vermez.

Hayatı olduğu gibi kabul eder ve cesaret kırıcı olaylara ya da hatalarına güler geçer.

Her şeyi yaşamın kalbinden algılar ama trajik olaylara  kaçmaz.

Evlilik, aşk ya da iş hayatındaki üzüntüleri kafasına takmaz.

Bulduğundan daha fazlasını hiç istemez.

Her zaman ilgili ve eğlenir durumdadır.

Eğlenmeyi sever ve herkese iyi vakit geçirtir.

Çocukları ve hayvanları sever.

Flört etmeyi sever ama çoğunlukla bağlanmaz.

Hayatı bir oyun haline getirir.

Konsantrasyon ve Sabıra ihtiyacı vardır.

 

DÖRT

Saygı ve sağlamlık ister.

Hizmet etmeyi ve güvenilirlik abidesi olmayı ister.

Başkalarının yararına olacaksa kendini inkar etmeye hazırdır.

Kendisi ve başkaları için büyük bir disiplin adamıdır.

Evini, ailesini ve ülkesini sever.

Eşinin kendisine tam olarak uygun olmasını ister ve kendisine ne söylenirse onu yapar. Üstlerine, vicdanına ve geleneklere uyar.

Yeniliklerden hoşlanmaz.

Düzen ve intizamı sever.

Sabit, inançlı ve güvenilirdir.

Daha fazla sevgi ister ve ihtiyaç duyar ancak çoğunlukla bunu ciddiyeti ile gizler.

Sahte davranışlardan ve samimiyetsizlikten nefret eder.

Kapsamlı düşünür ve metodiktir.

Ailevi ve toplumsal gururu büyüktür.

Geniş fikirliliğe geçerek, modası geçmişlikten kurtulmaya ihtiyacı vardır.

 

BEŞ

Her yönde kişisel özgürlük ister.

Değişim, çeşitlilik ve her zaman yeni olanaklar ister.

Her döneminde hayatı tanımak ister.

Muhafazakar düşünceler ya da başkalarının görüşlerinden etkilenmez.

Zevk, seyahat, spor, sanat, bilim, müzik ve yabancı dillere düşkündür.

Beklemekten ve bekletmekten hoşlanmaz.

Rutin işlerle ya da detayla uğraşmaktan hoşlanmaz.

Yabancı ve yeni insanları, yerleri ve nesneleri sever.

Gelişimci, zeki, duygusal, çok yönlü ve çoğu zaman ruhsaldır.

Her koşul, ülke ya da insana uyum sağlar.

Her dokunduğuna hayat verir, ama hemen ilgisini kaybeder.

Çok ve çeşitli fikirlere, güneş ışığına ve kalabalıklara ihtiyaç duyar.

Çok çabuk eleme yapar ve herhangi bir şeye bağlanmaz.

Sorumlulukları hafife alır ya da hiç önemsemez.

Sadakat, Sabır ve Sebat ihtiyaç duyduklarıdır.

 

ALTI

Sorumluluk, değişmeyen bir sevgi, yuva, evcillik ve kökler ister.

İyi bir danışman ve dosttur.

Huzur ve sığınacak bir yer arayanlar için iyi bir sığınak ve koruyucudur.

Muhafazakarlığa yönelir, ancak geniş fikirli ve sempatiktir.

Sükunet, rahatlık, güzellik, müzik ve uyumdan hoşlanır.

Artistik, kibar ve anlayışlıdır.

Ünlü olmak için bir hırs taşımaz ama kendini korur.

Doğruyu hedefler, bütün yanlışları ve bütün insanların hayatlarını düzeltmeyi ister.

Kozmik bir ebeveyn ya da gardiyan gibidir.

“Bununla ilgili bir yasa olmalı,” benzeri cümlelerden yola çıkar.

Duygularına kapılmadığında iyi bir insan sarrafıdır.

Hayatının merkezini yuvası ve sevdikleri üzerine kurar.

Hiçbir zaman yalnız çalışmaktan hoşlanmaz, başkaları ile olmak ister. Övgü ve teşekkürden hoşlanır ama istekle yardım eder.

Duygu ve muhakemesini dengeleyebilmek için sağlam ve katı fikirli olmalı ve daha az Kişisel Tavır almalıdır.

 

YEDİ

Kendi iç dünyasında sessiz ve huzurlu bir hayat sürmek ister.

Kusursuzluk düşleri ile yaşamayı ister.

Çalışma hayatının gürültüsü ve çatışmalarından nefret eder.

Çok içine kapanık ve yalnız olduğu için nadiren anlaşılır.

Yeni, ani ya da geçici şeylerden nefret eder.

Eski bahçeleri, resimleri, mobilyaları ve keyifli zamanlar sever.

Ellerini kirletmekten ve hayatın gerçekleri ile uğraşmaktan nefret eder.

Analiz yapmayı, ayrıştırmayı, denemeyi ve her yönüyle olayları ele almayı sever.

Her şeyin köklerine iner ve sürekli olarak ‘’nedenleri’’ araştırır.

Yalnız kalmaktan hoşlanır ama yalnızlık ve fakirlikten korkar.

Muhafazakar, saf, her şeyden ayrı tutulmuş ve ruhsaldır.

Erdemleri için aranan birisidir ancak toplum içinde göze batmayı sevmez.

Fazlasıyla utangaçtır ve ‘’samimi konuşmalardan’’ uzak durur.

Derin duygulara sahiptir ancak onları göstermekten çok korkar.

Katı zihinsel analizleri ile her şeye karşı çıkar.

Bir sonrakine geçmeden her detayın kusursuz olmasını ister.

Çok iyi sır saklar.

Zeki, bilimsel, filozofik ya da meta-filozofiktir.

Sevilmek için tanınmalıdır.

Anlayış ve Sempatiye, korkudan uzak durma ve Melankoliye, ihtiyaç duyar. ‘’Tek başına ama yalnız olmamayı’’ öğrenmelidir.

 

SEKİZ

Büyük işler ve onları ele alabilecek güç ister.

Her tür maddi konuda başarı ister.

Organizasyon, yapıcılık ve maliyeden hoşlanır.

Maliye dünyasının büyük faaliyetlerinden hoşlanır.

İdare ve yönetmekten hoşlanır.

Büyük başarı ve devamlı gelişmeye yatkındır.

Cömert, geniş fikirli, güçlü ve güvenilirdir.

Dayanıklı, yaşam dolu, cesur, dengeli ve kararlıdır.

Karşıtlarıyla savaşmaktan hoşlanır.

Değişmez ve tahakküm edici olabilir ama kendisini pek korumaz.

Paradan ve gösterişten hoşlanabilir ancak toplumun mihenk taşıdır.

Çabalarının olumlu sonuçlar vermesi için görüş ve hayal gücüne sahiptir.

Etkili, yapıcı ve mükemmel bir muhakemeye sahiptir.

İyinin  gücüdür.

Daha zayıf ve daha az etkin insanlar için Adalet ve Hoşgörüye ihtiyacı vardır.

 

DOKUZ

Bütün dünyaya hizmet etmeyi ister.

Bilgi ve deneyiminin tümünü aktarmak ister.

Yaşamda bulunan yüceliğin aktarıcısıdır.

Yüce aşıktır.

Elinde hiçbir şey kalmayacağını düşünmeksizin vermek ister.

Destek aldığı kaynağa sonuna kadar güvenir.

Evrensel kardeştir; sempatik, anlayışlı, hizmet eden.

Erdem, gerçeklik, geniş fikirlilik ve görüş açıklığına sahiptir.

Kişisel sevgi ister, ancak Evrene aittir.

Duyguları ve kişisel çözümlemeleri nedeniyle sıkıntı çeker.

Herkes için çekiciliği vardır ve herkes tarafından sevilir.

Hayatını insanlığa adamaya hazırdır.

Büyük bir sanatkardır ve mesajının bütün dünyaya faydalı olmasını ister.

Kendini, yeteneklerini ve duygularını tanıtmak ister.

Kesin olmalı, Denge ve Duygusal kontrolünü geliştirmesi gerekmektedir.

 

ON BİR

Gördüğü ve bildiği güzellikleri aktarmak ister.

İdealler doğrultusunda yaşanması gerektiğini ifade eder.

Herkesin kendi Tanrı anlayışını bilmesini ister.

Becerikli değilmiş gibi görünmek ister ama gerçekte beceriklidir.

Evrensel devalar sunar ancak insan ihtiyaçlarını anlamaz.

Her zaman evrenselcidir, kişilerle uğraşmaz.

Bir hayalcidir ve önsezilidir, kurtuluş ve yücelme isteği taşır.

Dostlarından çok ideallerini sever.

Kendisinin kabul ettiği doğru’da ısrar ederek, insan eşitliğini göz ardı eder.

Büyük bir iç dayanıklılığa ve kendini adamaya sahiptir.

Dostlarını kendisine benzeyenlerden seçmeyi ister.

‘’Elektriksel’’ bir beyni vardır ve önemli icatlar yapabilir. İnsanlığı anlamaya ihtiyacı vardır.

 

YİRMİ İKİ

Herkesin iyiliği ve güveni için kusursuz bir yapıcı olmayı ister.

Form aşığıdır ama kullanım için uygun olmasını ister.

Pratik bir dünyada, pratikliğin gerekliliğinin farkındadır.

Sınırsız  GÜCE sahiptir ve her durumun ustasıdır.

Her zaman saygı duyulan ve aranan bir kişidir ve güvenleri sarsmaz.

İdeal için yaratılmıştır.

Sonsuzluğun yaratıcı Efendisidir.

Gözleri yıldızlarda, ayakları yerdedir.

1’in liderliğine, 2’nin kibarlığına, 3’ün hayal gücüne, 4’ün sabrına, 5’in bağımsızlık ve gelişmesine, 6’nın dengesine, 7’nin ruhsallığına, 8’in idareci gücüne, 9’un insanlık sevgisine, 11’in önsezilerine sahiptir.

Maddi açıdan ideallerini geliştirmesi gerekmektedir.

 

 

Kaynak; Florence Campbell  Sayılarda Saklı Yaşamınız

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You May Also Like