Hayat Amacını Anlama

11: İki Kat Yaratıcılık ve Güven, 7: İtimat ve Açıklık, 4: İstikrar ve Süreç

47/11 hayat yolunda olanlar, yaratıcılık ve itimadı birleştirmek, içlerindeki yaratıcı ruha itimat etmeyi öğrenmek için gelmişlerdir.Enerjilerini daha istikrarlı ve huzurlu bir dünya kurmaya kanalize etmek için burada bulunmaktadırlar.

Onların dünyası en büyük topluma kadar genişleyebilir .Ya da eşit önemle, küçük bir aile, arkadaş ya da meslektaş grubuyla sınırlı olabilir.

Kendi gelişim (tekamül) süreçlerini araştırıp keşfetmeye ve bu sürece itimat etmeye ihtiyaçları vardır. Başkalarıyla açık yüreklilikle ilişki kurmalarını engelleyebilecek derin güvensizliklerini yenmeleri gerekir.

47/11 lerin en önemli temel modeli estetik, uyum, ritim, bütünlük ve rafineleşme ile ilgilidir. İtimat, 47/11 ler için çok önemli bir sorundur. Hissettikleri saf hayat enerjisi estetik doğaları tarafından yumuşatılırken, 4 enerjisi tarafından güçlendirilir ve desteklenir. Hepimiz güzelliği takdir edebiliriz, ama güzelliği yaratma ve başkalarıyla paylaşma bir uygulama ve hazırlık devresini gerektirir. Adım-adım ilerleyen bir süreci izlemek 47/11 ler için asli bir önem taşır.

Süreç Yasası, 47/11 lerin çocuksu saflık ve sabırsızlık eğilimine karşı koymalarına yardım edebilir.  İnanç Yasası da ihanete uğrama konusundaki, doğuştan gelen hassasiyetlerine iyi gelecektir. Ne yazık ki ve ironik bir biçimde, bu ince ama güçlü bireyler, çoğunlukla, daha bir işe başlamadan kendilerini başarısız hissederler.

47/11 ler bir kez süreç, itimat ve güvensizlik sorunlarının hakkından geldiklerinde, güvenlerine, güzelliklerine ve gerçek ruhlarına kavuşurlar. 47/11 ler kendilerini ilhama açmaları suretiyle, Öz’ü (Tanrı’yı) her yerde ve herkeste hissederler. Bir kez bu Öz’ü kendi içlerinde de hissedip, bu duyguya itimat ettiklerinde, dünyaya ışık, enerji ve sihir getirirler.

7 lerin ustura keskinliğindeki zihinlerini, 4 lerin analiz kapasitelerini birleştirerek 47/11 ler daha önce gezegenimizde nadiren ortaya çıkmış, az bulunur türde bir potansiyeli temsil ederler. Onlar, sadece dünyamızı ‘’kurtarmaya’’ değil, ama onu kutlamaya da yardımcı olmak için, rafinelikleri ve enerjilerine en çok ihtiyaç duyulan bir zamanda geliyorlar. (En yaşlı 47/11 1989’da doğdu.) Hedeflerine ulaşmak için adım adım ilerleyen bir süreci izlemeleri, bu sürece belli bir derecede itimat etmelerini gerektirir. Onu kanalize edecek gerekli zaman ve beceri olmadan, tek başına yaratıcılığın küçük bir güce sahip olduğunu hatırlamaya ihtiyaçları vardır.

47/11 ler enerjisiyle çalışanlar, yaratıcı hayal güçleri vasıtasıyla ışık köprüleri kurabilirler. Onların mücadeleleri, ayaklarını yere sağlam basarak, yaratıcılıklarını pratik yollarla ifade edebilmeyi içerir. Onlar kişisel hayalleriyle meşgul olmak için değil, yaratıcı vizyonlarını gerçekçi bir biçimde Dünya’ya indirerek başkalarıyla paylaşmak için burada bulunmaktadırlar.

Ütopik vizyonları ve önceden görme yetenekleriyle, 47/11 ler şimdi ve burada, hayatın derinliklerinde var olan ve dikkatimizden kaçmış olabilen güzelliği bize hatırlatabilirler. Şu ya da bu yolla, onlar, hayatın daha büyük düzeninde yerlerini bulup, başkalarına bir ışık kaynağı olarak hizmet ederler.

Kurallar ve Öneriler

 • Ayaklarınızı yere sağlam basın; küçük, pratik adımlar atın.
 • Her gün, dans ya da savaş sanatları ya da kaslarınızı germenizi ve derin bir biçimde soluk alıp vermenizi sağlayacak bir egzersiz yapın.
 • Kendinize ve başkalarına iş vasıtasıyla ilham vermenizi sağlayacak yollar bulun.
 • Analizi en derin sezgilerinizle bütünlemeyi unutmayın.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Enerjimi başkalarıyla en iyi nasıl paylaşabilirim?
 • Yaratıcılığımı, becerilerimi geliştirerek destekledim mi?
 • Başkalarıyla nasıl sağlam ve samimi bir ilişki kurabilirim.
 • Başka insanların nelerinden korkuyor ve nelerinden hoşlanıyorum?
 1. Eğer bu sorular bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar:

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Süreç Yasası: Yaratıcılık pozitif ya da negatif biçimlerde kullanmayı seçebileceğimiz bir enerjidir.
 • İnanç Yasası: Ancak kendimize inandığımız zaman başkalarına da inanç duyarız.
 • Kalıplar Yasası: Onları değiştirecek güçlü bir kaldıraç kullanmadığımız sürece, kalıplar sürekli kendilerini öne sürerler.
 • Eylem Yasası: Güvensizliği yenmek için, incinmeye açık olduğumuzu itiraf etmemiz, ama aynı zamanda güvenle hareket etmemiz gerekir.
 • Beklentiler Yasası: Hayatımız gizli beklentilerimize ve varsayımlarımıza göre gelişir.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı