Hayat Amacını Anlama

9: Bütünlük ve Bilgelik, 5: Özgürlük ve Disiplin, 4: İstikrar ve Süreç

45/9 hayat yolunda olanlar istikrar, bağımsızlık ve bütünlük (özü sözü bir’lik) sorunlarını halletmek, özgürlüğü deneyimlemek için gelmişlerdir. Uzun bir disiplin süreci uygulamak ve hayatlarını yüksek prensipler ve yürekten hissedilen bir bilgelikle uyum içine sokmak için burada bulunmaktadırlar.

45/9 enerjisiyle çalışanlar, hayatın onların dikkatlerini çekmeyi, negatif eğilimlerini yenmelerine yardım etmeyi ve onları olgunlaştırmayı amaçlayan çarpıcı sınavlarıyla karşı karşıya kalabilirler. Hayat, 45/9 lara, onları iç ve dış özgürlüğe götürecek disiplin ve odaklanmayı öğretecek , hedeflerine erişmek için adım adım ilerleyen bir süreci izlemenin gerekliliğini öğretecek bir öğretim programı sağlayacaktır. Hepsinin üzerinde, bu bireyler manevi yasalarla uyum içinde yaşamanın bilgeliği hakkında açık geri beslemeler alırlar.

Bedenen güçlü, zihnen hızlı, serüven ve heyecan arzusu duyan 45/9 lar, çoğu kez ölüm kalım sorunlarıyla başa çıkmak zorunda kalabilir. Enerjilerini ne kadar pozitif biçimde kullandıklarına bağlı olarak, bu bireyler düş kırıklığı ve zorluğu aşarak şefkat ve bilgeliğe ulaşabilirler. Ömürleri boyunca, çoğu 45/9 lar hayatın hem üst tarafını hem de alt tarafını deneyimlerler.

45/9 lar için asıl hayat mücadelesi, dikkatlerini meşgul, görsel zihinlerinden alıp, derin sezgisel bilgelikleriyle temas kurabilecekleri huzurlu iç merkezlerine yöneltmeyi gerektirir. Bu bilgelik yerinde, tüm manevi yasalar, ihtiyaç duydukları anda, duygu boyutu vasıtasıyla onlara açıklanır. 45/9 lar iç bilenleriyle temas kurdukları zaman, bir soru sorabilir, sonra kalplerinin yanıtını hissedebilir ve bilirler.

45/9 lar yüksek yasalara ulaştıkları zaman bile, bilgilerini eyleme koyma, böylece kaderlerini gerçekleştirme mücadelesiyle karşı karşıya kalabilir.  45/9 enerjisiyle çalışanlar ayrıca istikrar ve süreç gibi 4 sorunlarından ve özgürlük ve disiplin gibi 5 sorunlarından kaynaklanan mücadelelerle de karşılaşırlar. 4 ve 5 enerjileri olgunlaşmak zorundadırlar. Yoksa 45/9 ların yüksek yasalarla uyum içine girmelerini, bütünlüğe ulaşmalarını engellemeye devam ederler.

Çoğu 45/9 lar mutlaka iç işlemlere yönelmeseler de, dış dünyalarında onları daha derin bir anlayışa sevk edecek çok şey olur. Hayatları zaman zaman dramatik görünebilir, ama çoğunlukla, Zen üstatlarının uyguladığı gibi, ‘’odun kesip su taşıyarak’’ en iyi şekilde gelişirler. Olağanüstü deneyimler yaşamayı ve hedeflerine hemen ulaşmayı, hemen sonuç elde etmeyi arzu edebilirler. Ama onlar sıradan, direkt ve istikrarlı olmayı öğrenmek için buradadırlar. Onlar için, başarı ancak adım adım ilerleyen tedrici bir süreç sonunda gerçekleşebilir.

45/9 üzerinde çalışanlar, kahramanlık destanlarının çarpıcılığına ve heyecanına hayranlık duyarlar. Ama onlar başkalarına rehberlik yapmak, öğretmek ya da ilham vermek için burada bulunmaktadırlar. Örneğin, çoğumuz nasıl iyi besleneceğimizi ve günlük egzersizin önemini ‘’biliriz’’ ama bazen bildiklerimize uygun davranmakta zorlanırız. 45/9 enerjisiyle çalışanlar, bu uzun, tedrici bir süreci gerektirse bile, günlük hayatta bildiklerine uygun davranarak insanlara ilham vermek için buradadırlar.

45/9 lar, günlük hayatta yüksek yasalara tam anlamıyla örnek oluşturabilmeleri için, önce 4 ve 5 enerjileriyle ilgili sorunlarla yüzleşmek zorundadırlar. 4 yere sağlam basmak ve bir yere kök salmak isterken, 5 devingenlik, değişkenlik peşindedir. Seçenekleri araştırıp keşfetmek ister. Bu enerjiler birbiriyle çatışıp zıt yönlere de çekebilirler ya da bütünlendiklerinde, birbirlerini dengeler ve tamamlarlar.

Pozitifte, 4 istikrar, güvenlik ve bir hedefe doğru kesin bir süreci izlemeye istekli olmayı getirir. Negatifte, 4 karışıklık ve istikrarsızlığa götürür. 4 enerjisiyle negatif yönde çalışan bir birey her şeyi hemen şimdi ister ya da sürecin bir adımına saplanıp kalır. Yine 4 ile ilişkili bir sorun da, onun tünel vizyonu yaratmasıdır. Böylece 45/9 lar gerekli olanı öğrenene dek boşanma ya da sağlık sorunları veya mali krizler gibi çetin dersleri tekrarlayabilirler.

Çoğu 4 ler olma sürecinden geçmeden, gerekli hazırlığı yapmadan, biri olmak isterler. Süreç Yasası, onlara ayrıca, oynadığımız rollerden daha öteye bir şey olduğumuzu hatırlatır.

Pozitifte, 5 enerjisi 45/9 ları, disiplin ve odaklanma yoluyla, bir devingenlik ve dış özgürlük duygusuyla birlikte, koşullar ne olursa olsun, değişmez bir iç özgürlük duygusu hissetmeye götürür. Negatifte, 4 45/9 ların kendilerini tuzağa düşmüş, koşulların esiri, hayatta önemli bir ilerleme kaydedemeyecek kadar dağılmış hissetmelerine yol açabilir.

45/9 lar 4’ün sarsılmaz enerjilerine olgunluk kazandırdıkça, analiz yeteneğinin, kuvvetin, hoş sohbetliğin, sebatlı çalışmanın ve sürece hakim olmanın meyvelerinin tadını çıkarırlar. 45/9 lar 5’in dinamik enerjilerine olgunluk kazandırdıkları zaman da, serüvenci niteliklerin, hızlı çalışan bir zihnin, çok yönlülüğün ve otoritenin meyvelerinin tadını çıkarırlar.

Birçok 45/9’un, emeklerinin meyvelerini devşirebilecek kadar uzun süre bir yere kök salmaya ve yerinden kımıldamamaya ihtiyacı vardır. Onlar yolculuk yapmak ve değişik yerlere sadece şöyle bir ‘’inmek’’ isteyebilirler. Ama böylece, hayatı ‘’genel olarak’’ görürken, bilgelik getiren derinliği kaçırabilirler. Eninde sonunda, gerçek iş, serüven ve hazinenin şimdi ve burada, içimizde yattığını idrak ederler.

Disiplin Yasası, 45/9 ların kendilerini dağılmış hissetme ve çabalarını yayıp dağıtma eğilimlerine işaret eder. 5 ve 9’un birleşik enerjileri, bu kişileri yüksek yasalarla olan sezgisel, bazen de bilinçdışı bağlantıları nedeniyle  iç özgürlüğü aramaya yönelten itilimler yaratır. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar zeki, zengin, başarılı ya da çekici olursa olsunlar, 45/9 lar yüksek yasalarla temas kurana, onları deneyimleyene ve yaşayana dek huzura ya  da özgürlüğe kavuşamazlar.

Dengeyi kazanmış 45/9 lar, sadakat, sorumluluk ve kuvvet gibi değerli özellikler sergilerler. 45/9 üzerinde çalışanlar, buraya anlayıştan daha fazla bir şey için, bilgelik için gelirler. Bu bilgelik, anladıkları şeyi yaşamaya başladıklarında ortaya çıkar. Ondan sonra 45/9 lar diğer insanlara sözsüz, kendileri örnek olarak öğretebilirler.

Bilinçli ya da bilinçaltıyla, 45/9 lar yüksek bilgeliği keşfetmelerini ve temsil etmelerini sağlayacak gerekli disiplinleri kendilerine çekerler.

Kurallar ve Öneriler

 • Özgürlüğe giden yolda adım adım ilerlemeyi unutmayın.
 • Siz kendi fikir ve kanılarınıza saygı gösterin ve bırakın diğer insanlar da kendilerininkine saygı göstersinler.
 • Eylemlerini bütünlük (dürüstlük) ve ilhama dayandırın.
 • Başkalarının özgürleşmelerine yardım edecek yollar bulun ve bu süreç içinde kendinizi de özgürleştireceksiniz.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerinde düşünün:
 • Hayatımı hangi prensipler üzerine kurdum?
 • Sağlam, istikrarlı bir temel oluşturabildim mi?
 • İç özgürlük ve bağımsızlık kazanabilmek için hayatıma odaklanma ve disiplin uygulayabilir miyim?
 • İlham verici bir bütünlük örneği olmak için hangi adımları atabilirim?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Yüksek İrade Yasası: Yüksek bir amaca hizmet etme istekliliğimiz bize ilham vererek, başkalarına da ilham vermemizi sağlar.
 • Süreç Yasası: Hedeflerimize en iyi şekilde her seferinde bir küçük, emin adım atarak ulaşabiliriz.
 • Disiplin Yasası: Disiplinin sağladığı odaklanma ve deneyim derinliği bizi iç özgürlüğe götürür.
 • Devreler Yasası: Hayat, mevsimler gibi, bir tekrarlanan değişiklikler devresidir.
 • Kalıplar Yasası: Onları değiştirmek için, güçlü bir kaldıraç kullanmadıkça, kalıplar sürekli kendilerini öne sürerler.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı