Hayat Amacını Anlama

4: İstikrar ve Süreç, 8: Bolluk ve Güç

44/8 hayat yolunda olanlar para, hakimiyet, sorumluluk ve sağlam temeller ile ilgili sorunları halletmek için gelmişlerdir. Sistematik bir süreç izleyerek -sadece kendi uğurlarına değil, ama diğer insanları, amaçları desteklemek üzere- maddi başarıya ulaşmak için burada bulunmaktadırlar.

44/8 lerin kaderlerini pozitif biçimde tezahür ettirebilmeleri için önce, yavaş yavaş, adım adım ilerleyen bir süreci izleyerek sonuca ulaşmayı öğrenmeleri gerekir. Olgunlaştıkları zaman, 44/8 ler kahramanca bir sebat gösterebilirler. Ama bunun dışında, hemen şimdi başarıya ulaşmak ya da hepten vazgeçmek isterler. Onlar genelde 3 ler gibi çaresizliğe kapılmaz. Bunun yerine 44/8 ler sık sık sabırsızlığa, öfkeye ve düş kırıklığına kapılır. Özellikle süreci küçük, baş edilebilir adımlara ayırarak, zaman içinde yavaş yavaş ilerlemenin mutlak gerekliliğini henüz kavramamışlarsa.

44/8 ler, hayatlarında başka ne yaparlarsa yapsınlar, iç gözleme (kendi düşünce ve duygularını tahlile) zaman ayırmalıdırlar. Böylece kaderlerine giden gerekli atlama taşlarını (ilerleme vasıtalarını) -onlara direnmek yerine- analiz edebilir, anlayabilir ve kabul edebilirler.

Doğum sayılarında çift sayı bulunan 22/4 ler ve 33/6 lar gibi, 44/8 ler de sayısal çeşitlilikte yoksun oldukları şeyi odaklanma ve yoğunlukla telafi ederler. 4 lerin olağan istikrar, kuvvet, iş dirayetini alıp iki ile çarpın; buna kuvvet ,inatçılık, metanet,sertlik, analitik zeka parlaklığı,zihin karışıklığı, kararlılık ve kararsızlık, ihtiras ve sabırsızlık gibi potansiyel özellikleri karıştırın. Bu karışımı 8 lerin bolluk, güç ve itibar için duydukları itilimle birleştirin. İşte o zaman 44/8 lerin neden böyle bir mücadele ve böyle bir fırsatla karşı karşıya geldiklerini anlarsınız.  44/8 lerin hayatlarının niteliği ve kaderlerinin gerçekleşmesi, onların 4 ve 8 enerjileriyle pozitif yönde çalışıp çalışmamalarına bağlıdır.

Sol tarafından ikiz sayılar bulunan her doğum sayısında olduğu gibi, ilk sayı içsel mücadeleleri temsil eder. 44/8 ler için bu içsel istikrar mücadelesidir. Kendilerini güçlendirmek ve desteklemek için iç gözlem yapmaya ve iç işlemler geliştirmeye istekli olmaları gerekir. Ama bu süreci de saplantı haline getirmemeye dikkat etmelidirler. Aksi takdirde aşırı analiz zihin karışıklığına yol açabilir. 2 lerin durumunda olduğu gibi, denge anahtardır.

İkinci 4, 44/8 ler için ana babaları ve varsa çocuklarıyla aralarındaki sorunları halletmek için bir dış temel oluşturma ihtiyacını temsil eder. Sorunları halletmek, pozitif ve negatif duyguları ifade etmek anlamına gelebilir. Bağışlanmayı dilemek ya da bağışlamak anlamına gelebilir. Ortak bir anlayış noktası bulmak veya sadece, anlaşamadığınız konusunda anlaşmak anlamına gelebilir. Her durumda, aksi takdirde halının altına süpürülecek sorunları konuşup halletmek anlamına gelir.

Çoğu 44/8 ler güvenlik ve istikrar alanında güçlü kaygılara ve itilimlere sahip olabilir. Bankada paraları, buzdolabında yiyecekleri, garajda bir arabaları ve dolapta giysileri olması 44/8 ler için temel bir öneme sahiptir. Yeterince sahip olmanın güvenliği 4 ler için anahtarken, 8 lerin sorunları ‘’yeterince’’den daha fazlasına sahip olmayı içerir. Sonuçta, 44/8 ler zeka, kuvvet ve ihtirasa ve bolluk arzusuna sahiptirler.

Çoğu 44/8 ler hayat yollarında doğal olarak en çok aile, güvenlik ve hepsinin üstünde, süreç ile ilgili sorunlar yaşarlar. Ve ancak Süreç Yasası ile uyum içinde yaşayarak bu sorunu aşabilirler. Genelde, 44/8 ler yöntemli, pratik, adım adım ilerleyen bir yolu izleyerek ilişkiler, iş, sağlık ya da maneviyat ilgili hedeflerine ulaşabilir. Eğer bir adım atarlarsa, bu çoğu kez, dağdan geri kaymaları ve yeniden başlamak zorunda kalmaları anlamına gelir.

Kalıplar Yasası 44/8 lere, sürekli tekrarlanan başarısızlık ya da ‘’yarım bırakma’’ kalıplarını nasıl kıracaklarını göstererek epey zaman kazandırabilir. Onlarınki süptil bir hayat yolu değildir. Bazen hayat onların dikkatini çekmek için ağır dramlar kullanabilir.

Önemli bir kararla karşı karşıya kaldıklarında, zihin karışıklığı 44/8 lerin başına dert olabilir. Çünkü onlar her şeyi ölümüne analiz ederler, sonra da kafalarının karıştığını hissederler. Onlar sık sık, para harcama, yemek yeme konusunda hayatın diğer alanlarında çok düşüncesizce davranabilir. 2 ler gibi, akıl ve duygu arasında bir denge bulmaya ihtiyaçları vardır.

Çift 4 enerjisiyle, 44/8 ler olağanüstü kuvvet, sebat ve metanet sergileyebilirler. Negatifte, bu kuvvet inatçılık ve katılığa dönüşebilir. 8 enerjisinin hakimiyet kurmaya çalışma sorunları yüzünden, kendileri karar vermedikçe, çok az insan 44/8 lerin fikrini değiştirebilir. Bir çok 44/8, başarısızlık korkusu nedeniyle sabit fikirli davranabilir. Veya meselelere katı bir biçimde yaklaşarak kendisini aşırı derecede ve gereksiz yere sınırlar. Eğer başkalarının eleştirilerine kulak asmazlarsa, kendi ördükleri duvarlara toslarlar. Bundan dolayı, bir yöne doğru ilerlemeden ya da daha  kendileri geçmeden köprüleri yakmadan önce, esnek ve seçeneklere açık kalırlarsa akıllıca davranmış olurlar. Çift 4 ve 8’in enerjilerini bütünledikçe, bolluk duyguları gelişen 44/8 ler başkalarına hizmet etmeye başlarlar.

Kurallar ve Öneriler

 • Egzersiz yaparken, güç ve dayanıklılığı esneklik ve akıcılıkla birleştirin.
 • Buradan hedefinize uzanan ardışık (birbirini izleyen) basamakları belirleyin ve sonra bu basamakları izleyin.
 • Hayatta olsunlar olmasınlar, anne babanıza, onlarla ve aranızdaki ilişkiyle ilgili duygularınızı anlatın.
 • En büyük gücümüz, size karşı duran güçlerle birlikte hareket etmekten kaynaklanabilir.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerinde düşünün:
 • Gücü esneklikle nasıl birleştirebilirim?
 • Kişisel hedeflerim kamu yararına hizmet ediyorlar mı?
 • Benim için iyi ve hayırlı olabilecek şeyler karşısında bazen çok mu inatçı davranıyorum?
 • Bir karara varmak için hem mantık hem de sezgimi kullanıyor muyum?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Süreç Yasası: Her seferinde bir küçük, emin adım atarak hedeflerimize en iyi şekilde ulaşabiliriz.
 • Kalıplar Yasası: Onları değiştirmek için güçlü bir kaldıraç kullanmadıkça, kalıplar sürekli kendilerini öne sürerler.
 • Devreler Yasası: Hayat mevsimler gibi, bir tekrarlanan değişiklikler devresidir.
 • Dürüstlük Yasası: Başkalarına karşı dürüst olmak için, önce kendimize karşı dürüst olmamız gerekir.
 • Sorumluluk Yasası: Esnek kalarak, zorlukları ve değişen koşulları en iyi şekilde kullanabiliriz.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı