Hayat Amacını Anlama

6: Vizyon ve Kabul, 4: İstikrar ve Süreç, 2: İşbirliği ve Denge

24/6 ve 42/6 hayat yolunda olanlar perfeksiyonizm, süreç ve sorumluluk sorunlarını halletmek, hayatta her seferinde bir adım atmak için gelmişlerdir. Vizyonlarını pratik yollarla tezahür ettirmek ve hayatlarının aslında var olan mükemmelliği kabul etmek için burada bulunmaktadırlar.

24/6 lar ve 42/6 lar kendilerini, başkalarını ve dünyayı olduğu gibi kabullenmekte zorlanabilir. Önemsiz ayrıntılar -söyledikleri, söylemeleri, söylememeleri ya da yapmamaları gereken şeyler- yüzünden kaygılanarak kendilerini kaybedebilirler. Pişmanlıklar ve suçluluk duyguları hayatlarının aşina bir parçasıdır. Ta ki vizyonlarını büyük tabloyu, hayatın asli mükemmeliğini görecek kadar genişletene dek… 6 enerjisinin idealleriyle birleşen 4 sorunlarıyla birlikte, sabır konusunda zorlanabilirler.Kendilerinin ve başkalarının potansiyelini görür ve zirveye ulaşmak için zorlarlar.Ama onlar, burada iyice öğrenmek için bulundukları adım adım ilerleme sürecini izlemek yerine, tüm yolculuğu bir atlayışta bitirmeye kalkışırlar.

Hem 24/6 lar hem de 42/6 lar yeni karşılaştıkları insanları ya da fırsatları, işleri ve yerleri idealleştirme eğilimindedirler. Sonra düş kırıklığına uğradıklarını hissederler. Çünkü hiç bir şey ve hiç kimse onların beklentilerini, asla, tam anlamıyla karşılayamaz. Çoğu 24/6 lar ve 42/6 lar bir işe girişme, sonra da düş kırıklığına uğramaya yatkındırlar.

Onların, doğal idealizmlerini ve vizyonlarını güçlü bir gerçekçilik dozuyla dengelemeye ve hepimizin buraya halletmeye geldiğimiz kusurlarımızı takdir etmeye ihtiyaçları vardır. İdealistler olarak yola koyulan ve kusursuz işi, kusursuz ilişkiyi ya da kusursuz hayatı arayan 24/6 lar  ve 42/6 lar böylece kendilerini düş kırıklığına mahkum ederler. Ne yaparlarsa yapsınlar ya da kiminle birlikte olurlarsa olsunlar, içlerinde hep daha iyi biri ya da daha iyi bir şey olabileceği konusunda bir kuşku vardır.

Buna rağmen, 24/6 lar ya da 42/6 lar ille de maymun iştahlı ya da rastgele ilişkiye giren kişiler değillerdir. Çoğunlukla, yüksek standartları ve öz-imajları yüksek davranış düsturlarına uygun davranmalarını sağlar. Eğer hataya düşerlerse, duydukları pişmanlık ve suçluluk duygusunun ıstırabı çoğunlukla her türlü cezadan beterdir. Çok iyi işler yaparken bile, içlerinden bir ses, ‘’Daha iyi olabilirdi,’’ diye fısıldar. Çok aşırı çaba gösterir, aşırı sorumluluk duyar ve genel olarak kendilerine karşı katı davranırlar. Başkalarını eleştirdikleri zaman, sonra büyük bir olasılıkla, başkalarını yargıladıkları için kendilerini yargılarlar.

2 ve 4 enerjilerinin bileşimiyle, ortaya güçlü destek ve hizmet enerjileri koyarlar. Sorumluluklarının sınırlarını bulmalıdırlar. İşbirliğinde ustalaşıp ve hedeflerine doğru küçük, sebatlı adımlarla çalışırlarsa vizyonlarının en azından bazılarını gerçekleştirecek içsel kuvvete zaten sahiptirler.

2’nin sorumluluk duygusu, 4’ün sosyalliği, hoş sohbetliği ve 6’nın yüksek idealleri ile birlikte, bu kişiler hedeflerine erişme sabırsızlığı içinde kendilerini aşırı zorlayabilir. Kendileri de dahil olmak üzere, herkesin en yüksek potansiyeliyle ilgili bir vizyona sahiptirler ve her zaman, başkalarının ya da kendilerinin şu anda ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını takdir etmeyebilirler.

2 ve 4 enerjileri başka herhangi iki sayıdan daha fazla benzerliklere sahip olduklarından -aşırı analiz, aşırı özveri (başkalarının hayatları ve duyguları için aşırı sorumluluk duyma), dayanıklılık ve inatçılık eğilimleri ağır basar. 

Hem 24/6 lar hem de 42/6 lar, çok negatif bir halde olmadıkça, birlikte olmaktan zevk alınacak kişilerdir. 2’nin destek ve hizmet enerjisi ve 4’ün hoş sohbetliği ile, diğer insanlara ailelerinden biri gibi davranırlar. Kendi duygularını yadsıyabilirler. Bazen, gemileri batıyor olsa bile, inatla gidişatlarından vazgeçmezler. Bundan dolayı, hayatın akışına uymayı öğreten Esneklik Yasası’nın yararını görebilirler.

24/6 ya da 42/6 enerjisiyle çalışanlar genelde çok dost tavırlı, topluluğu (toplu halde yaşamayı) seven, zeki, güçlü ve canlı kişilerdir. Başkalarını memnun etmek ve doğru şeyi yapmak için uğraşırlar.Bu yüzden, onları suçluluk duygusu yaratarak ustalıkla yönetmeye kalkışabilecek kişilere karşı uyanık olmaları gerekir.

Kendilerinin ve diğerlerinin potansiyelini değerlendirebilme yetenekleri vardır. Bu yüzden kendilerini ve başkalarını bu beklentileri karşılamaya zorlama eğilimi gösterebilirler. 

Hem 24/6 ların hem de 42/6 ların, gerçek ya da nihai kusursuzluk  arasındaki farkı takdir etmeye ihtiyaçları vardır.Gerçeğe uygun düşmeyecek kadar yüksek standartlar asla karşılanamazlar ve düş kırıklığına yol açarlar. 24/6 lar ve 42/6 lar olgunlaştıkça -bu koşula bağlı alemde hiçbir kişinin, ürünün ya da işin kusursuz olmadığını anlar.Elde edebileceğimiz en iyi şeyin kusursuzluk değil, erdem ve gelişkinlik olduğunu idrak ederler.Her şeyin ve herkesin aslında mevcut bulunan, aşkın mükemmeliği takdir ederler.

Hem 24/6 ların hem de 42/6 ların, erdem ve gelişkinliğe dikkatli, sabırlı, adım adım ilerleyen bir süreci izleyerek ulaşabileceğini anlamaya ihtiyaçları vardır. Atlanmış bir adım, başarısızlık ve yeniden başlamak zorunda kalma almanına gelebilir.

Kendilerini kendi idealleriyle (ya da çevrelerindeki en iyi kişilerle) kıyaslama eğilimleri vardır.Bu yüzden çok iyi bir iş çıkarırken bile kendilerini ‘’başarısız’’ hissederler. 

Güçlü 4 enerjisiyle, 24/6 lar ve 42/6 lar aşırı analize eğilimlidirler.Zihinleri karışıklığa düşebilir. Bu karışıklık ise, düşüncesizce ya da itici bir hisle verilen kararlara ve dolayısıyla da pişmanlıklara yol açabilir. Onlar gerçekçi olmayı, ayaklarını yerde tutmayı öğrenmek için de burada  bulunduklarından, bu alanda da zorluklarla karşılaşırlar. Eğer sürece direnirlerse yüksek vizyonlarını ve umutlarını pratik meslek ve hizmet biçimlerine dönüştürmekte de zorlanabilirler. 

24/6 lar ve 42/6 lar bir kez gevşeyip, kendilerinin ve başkalarının kusurlarını kabul ve takdir ettiklerinde , sonunda adeta yuvalarına kavuştuklarını hissederler. Bu mükemmelliği idrak etme süreci zaman alır ve küçük ilerlemeler halinde gerçekleşir. İstedikleri kadar hemen gerçekleşmesini istesinler, bu süreç aceleye getirilemez.

Kurallar ve Öneriler

 • Kendinizi, olmanız ‘’gerektiği’’ gibi değil, olduğunuz gibi kabul edin.
 • Sadece nihai ürünün değil, sürecin de tadını çıkarın.
 • Şu gerçeği takdir edin: Kusursuz hiçbir kişi ya da iş yoktur.
 • Gevşeyin ve rahatça soluk alıp verin; siz başkalarından sorumlu değilsiniz.
 • Eleştiriye açık olun, onu dinleyin ve zerafetle kabul edin.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Mevcut değerimin ve kapasitemin tam anlamıyla farkında mıyım?
 • Kendime karşı dürüst müyüm?
 • Hayatım istikrarlı ve yerleşik mi?
 • Mevcut koşullarım hangi açılardan mükemmel?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Esneklik Yasası: Esnek kalarak, zorlukları ve değişen koşulları en iyi şekilde kullanabiliriz.
 • Süreç Yasası: Hedeflerimize en iyi, her seferinde bir küçük, emin adım atarak ulaşabiliriz.
 • Denge Yasası: Bir aşırı uçtan diğerine kayma eğilimimizi görerek, dengemizi bulabiliriz.
 • Kusursuzluk Yasası: Yüksek vizyon bize ilham verebilir ama elde edebileceğimiz en iyi şey erdem ve gelişkinliktir.
 • Yargısızlık Yasası: Evren bizi yargılamaz; o yalnızca, davranışlarımızın doğal sonuçlarıyla karşılaşmamızı sağlayarak, bize öğretir.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı