Hayat Amacını Anlama

4: İstikrar ve Süreç, 40: İçsel Yeteneklerle Birlikte İstikrar ve Süreç

40/4 hayat yolunda olanlar, hayatlarında, hedeflerine doğru yavaş yavaş ilerleyen bir süreci izleyerek sağlam temeller oluşturmak için gelmişlerdir. İçsel yeteneklerini, insanlar ya da değer verdikleri amaçlar uğruna, bir hizmet ruhuyla kullanmak için burada bulunmaktadırlar.

40/4 ler diğer sayılar ve enerjiler tarafından sulandırılmamış, çok odaklanmış bir hayat amacına sahiptirler. Bir çok 40/4 ayaklarını yere sağlam bastıklarını hissetmekte ya da hedeflerine ulaşmak için uzun, bazen de çetin bir süreci izlemekte zorlanabilirler. Gerekli adımları atlayabilir ya da önemsemeyebilir ya da artık işe yaramayan durumlara saplanıp kalabilirler.

40/4 enerjisiyle çalışan bireylerin, kısa süreli kararlar vermeye ihtiyacı vardır. Fakat bu kararlar uzun süreli  uygulanabilir olmalıdır. Zaman çerçevesini yavaş yavaş genişleterek işi sonuçlandırmayı içeren bir başarı modeli geliştirmelidirler. Büyük hedefleri ve planları küçük adımlara ayırarak ve hiç bir adımı tamamlamadan, kesinlikle bir sonrakine geçmemelidirler. Bu sayede 40/4 ler, onları hayatları boyunca destekleyecek bir içsel temel ve süreç yaratırlar.

Pozitif yönde çalışırken, 40/4 ler muhteşem analiz yeteneklerini, derin kuvvet ve sebat, kuvvetlerini dengeleyen duyarlılık, etkileyici ifade, açık sezgi gibi içsel yeteneklerle birleştirirler. 40/4 ler kendilerini analitik ilmeklerden kurtardıkları ve en güçlü sezgilerine itimat ettikleri zaman, ilhamlı, uygulanabilir, hatta parlak kararlar verebilirler. Duyarlılıkları ve kuvvetleri bir balerinin zerafetini bir boğanın kuvvetiyle birleştiren güçlü müttefikler vazifesini görür. Bununla birlikte, aşırı analize saplanıp kaldıklarında, sonunda kafaları karışır ve yollarını şaşırırlar.

40/4 ler, bir kez enerjilerini pratik yollarla köklü hale getirdikten sonra, incelmiş sezgilerini başkalarını desteklemek ve hayatta daha çok berraklık hissetmek, zevk almak için kullanabilirler.

Tüm 40/4 ler, doğum sayılarındaki sıfır tarafından gösterilen zengin yeteneklerini ortaya çıkarma potansiyeline sahiptirler. Ama bu yetenekleri ancak, bir tür eğitim/terbiye içerebilecek bir hazırlık ve uygulama süreci yoluyla geliştirebilirler.

Tüm 4 ler gibi, 40/4 ler de ağır, sabırlı ilerlemeden zevk almazlar. Belli bir mesafede bulunan şey onlara çok uzak gelir ve onu hemen şimdi isterler. Ya da hedeflerine giden yol gözlerine çok karışık görünür. 40/4 lerin, karar verirken, kafalarında çılgın gibi her şeyi düşünüp tartışmaya çalışmak yerine en güçlü sezgilerine itimat etmeleri özellikle önemlidir.

Bazen  sınırların çok ötesine uzanan  güçlü sorumluluk duyguları nedeniyle, 40/4 ler gerçekten arzu ettikleri şeyden çok, yapmaları ‘’gereken’’ şeyi düşünme eğilimindedirler. Tüm 4 ler gibi, 40/4 ler de, ayrıca, bu ‘’gerekenleri’’ diğer insanlara projekte edebilirler.

Çoğu 40/4 inatçıdır. Bu inatçılıkları yüzünden, değişmek, kendilerini koşullara uydurmak ya da ileri gitmek istemeyebilirler. Hayat onlara, gerekli mesajı alabilmeleri için, ağır dersler verebilir.

Hemen hemen tüm 40/4 ler, eski ilişkileri, geçmiş kararları ve genelde geçmişi bırakmakta zorlanır. Bundan dolayı, pişmanlığın acısını çekerler. ‘’Keşke bir şey söyleseydim.’’ Bu eğilimlerini ve onun getirdiği acıları görüp kendi süreçlerine inanma ya da itimat etme noktasına gelmeye ihtiyaçları vardır. Çünkü, verdikleri kararlar her ne olursa olsun, bu kararlar onlara bir şeyler öğretmiş ve şimdi bulundukları noktaya getirmiştir.

Süreç Yasası, 40/4 lerin, kaderlerini gerçekleştirmeye doğru kullanabilecekleri bir anahtar olabilir. Önce yapılması gerekeni önce yapın, temeli sağlam atın ve sonra her seferinde bir adım atarak ilerleyin.

40/4 ler de aşırı analizden, duygusalca (düşünmeden) hareket etmeye ya da isteriye sıçrama eğiliminde olabilir. Akıl ve duyguları dengeleme ve bütünleme ihtiyacındadırlar. 40/4 ler, güçlü analiz yeteneklerini sezgileriyle birleştirdikleri zaman, olağan dışı bir berraklık ve öngörü sergilerler.

Kurallar ve Öneriler

 • Kuvvetinizin olduğu kadar, duyarlılığınızın da değerini bilin.
 • Hedefinize ulaşmak için, yol boyunca, gerekli her adımı atarak ilerleyin. Hiçbir adımı atlamayın.
 • Aceleniz varken uzun ve emin yolu seçin.
 • Hayatınızı da bir ev inşa eder gibi kurun, önce sağlam bir temel atın, sonra yavaş yavaş ilerleyen bir süreci izleyin.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Kararlar verirken, aşırı analiz mi yapıyorum, yoksa en güçlü sezgilerime mi itimat ediyorum?
 • Ailevi zorluklarımı bir tekamül vasıtası olarak nasıl  kullanabilirim?
 • Başkalarını destekleme ile, başkalarının beni desteklemelerine izin verme arasında bir denge kurabildim mi?
 • Değişen ihtiyaçlar ve durumlar karşısında ne kadar esneğim?
 1. Eğer bu sorular bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Süreç Yasası: Hedeflerinize ulaşmak için tek emin yol, her seferinde bir adım atmaktır.
 • Kalıplar Yasası: Onları değiştirmek için güçlü bir kaldıraç kullanmadığımız sürece, kalıplar sürekli kendilerini öne sürerler.
 • Esneklik Yasası: Esnek kalarak, zorlukları ve değişen koşulları en iyi şekilde kullanabiliriz.
 • Yüksek İrade Yasası: Yüksek bir amaca hizmet etme istekliliğimiz, bize ve başkalarına ilham verebilir.
 • Devreler Yasası: Hayat, mevsimler gibi, bir tekrarlanan değişiklikler devresidir.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı