Hayat Amacını Anlama

12: Yaratıcı İşbirliği ve Denge, 9: Bütünlük ve Bilgelik, 3: İfade ve Duyarlılık

39/12 hayat yolunda olanlar, yaratıcılık, işbirliği, bütünlük (dürüstlük) sorunlarını halletmek için gelmişlerdir. Kendilerini karşılıklı işbirliği ruhuna sahip, yüksek bilgelikle uyum içinde bir yaratıcı takım çalışması vasıtasıyla ifade etmek için burada bulunmaktadırlar.

İşbirlikçi takımların örnekleri, Wright Kardeşler’i, Gilbert ve Sullivan’ı, Barnum ve Bailey’i, Rogers ve Hammerstein’ı ve Fred Astaire ile Ginder Rogers’ı da içerir. Spor takımları ayrıca  yaratıcı bir işbirliği biçimini temsil eder. Onlar da tek başına o kadar iyi ya da hiç yapamayacakları şeyleri birlikte üretirler.

Tüm 1 lerin hayat amaçları yaratıcı enerjiyi içerir. Ama çoğu 1, göreli bir bağımsızlık ve hatta yalıtılmış içinde yaratabilirler. 2’nin birleşik etkisi nedeniyle 39/12 lerin bol yaratıcı enerjileri, en iyi, başkalarıyla işbirliği halindeyken tezahür eder. Bu durumda onlar, parçalarının toplamından daha büyük bir bütün yaratabilirler.

39/12 ler 3 lerin duygusal hassasiyetini ve ifade itilimlerini güçlü 9 enerjisiyle birleştirirler. Karizmaya olduğu kadar, bir bilgelik derinliğine ve içsel ciddiyete de sahiptirler. Güçlü 9 enerjisi nedeniyle, 39/12 ler, eğer yüksek prensipler veya evrensel yasalarla uyum içinde işbirliği yaparlarsa ve tekamüllerine izin verirlerse en büyük doyumu hissederler.

39/12 ler, ifade enerjileri (3), bütünlük (öz’ü sözü birlik) ve bilgelik (9) sorunları ile, yaratıcı enerji (1) kazanlarıyla ve bunlara ilişkin sorumluluklarıyla (2) zaman zaman kendilerini bunalmış, her şey başlarından aşmış hissedebilirler. Psişeleri, en sonunda yüzeye çıkan tüm niteliklerini ve itilimlerini ayıklayıp işler hale getirene dek, kendilerine gelmeleri uzun zaman alabilir. Hayat amacımız kolayca gerçekleşen bir şey değildir. 39/12 ler, içsel bütünlüğe ulaştıkları ve aşırı yardım etmekle çok az yardım etmek arasında bir denge buldukları zaman doğal bir yetenekleri ortaya çıkar. Başkalarına olduğu kadar kendilerine de bir şeyler vermeyi öğrendikleri zaman, olağanüstü anlam, ilham, hizmet ve güzellik biçimleri yaratacak kimliklerini bulurlar.

İster başka bir bireyle, isterse bir grupla birlikte çalışsınlar, 39/12 ler, kendi ruhlarının ve başkalarının ruhlarının derinliklerini hissetmelerini sağlayan bir duygu derinliği sergilerler.

Hemen hemen tüm 39/12 ler bol enerjiye sahiptirler. Son derece duygusal olan 39/12 ler zekalarını hayatın esas meseleleriyle ilgili olarak duygusal sezgi ve duyarlılığa dayandırırlar. Çoğu 39/12 lerin önemsiz ya da yüzeysel şeylere ayıracak zamanları yoktur. Onların ara sıra hafifleyip neşelenmeye ve saçma davranmaya ihtiyaçları olabilir. 

Çoğu 39/12 , her nedense, kendilerini diğer insanlardan farklı, neredeyse uzaylı gibi hisseder. 9 ların yerleşmiş kimlik duygusuyla birleşen duygusal hassasiyetleri nedeniyle, 39/12 ler sık sık kendinden kuşku duyar ve başkalarının fikirlerinden etkilenebilirler.  Çekingen görünebilirler; ama kontrollü tavırlarının altında,  bir fark yaratmak için ilhamlı bir tutku kaynar. Eğer kendilerini geri çekmişlerse, 39/12 lerin çıkıp dışarıdaki kavgaya katılmaları, ‘’kendi içlerinde ayağa kalkmaları’’ ve başkalarının kanılarına rağmen, enerjilerini hayata kazandırmaları gerekir.

Çoğu 39/12 nin, yaratıcı enerjilerini, başkalarıyla işbirliği içinde nasıl pozitif ya da negatif biçimde kullandıklarına yakın dikkat göstermeye ihtiyaçları vardır. Sempati  ve empati arasındaki farkı hatırlayarak başkalarının sorunlarına dalmaktan kaçınmalıdırlar.

39/12 enerjisiyle çalışanlar, merkezlerini ve dengelerini bularak kendi ihtiyaçlarını gözetmelidir.Bir yandan da başkalarına hizmet etmek için buraya gelmişlerdir. Kendi ihtiyaçlarını gözetmeleri, yenilenmelerine ve başkalarına daha da etkili bir biçimde hizmet etmelerine destek olur. Eğer 39/12 ler kendilerini duygusal yönden iyi hissederlerse, yaratıcı enerjilerini en yüksek düzeyde serbest hale geçirir ,ondan zevk alır ve bu enerjinin tutku ve güzelliğini dünyaya kazandırırlar.

Her şeyin üstünde, katkıları hangi biçimde olursa olsun, 39/12 ler arkadaşları, meslektaşları, ve dünya ile işbirliği içinde, yüksek bir amaç doğrultusunda çalışırken en büyük mutluluğu hissederler.

Kurallar ve Öneriler

 • Başkalarıyla empati köprüleri oluşturun, sempati prangaları değil.
 • Aklınıza saygı gösterin ama duygularınıza itimat edin.
 • Her seferinde bir görev üzerinde odaklanın.
 • Başkalarıyla birlikte meydana getirdiğiniz yaratıcılığa dikkat edin.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerinde düşünün:
 • Gerçek kapasitemi değerlendirebiliyor muyum?
 • Kendimden kuşku duyduğumda nasıl tepki gösteriyorum?
 • Hayatım başkaları için iyi bir örnek oluşturuyor mu?
 • Yaratıcı enerjimi, başkalarıyla işbirliği içinde, yüksek bir amaca hizmette kullanacak bir yol buldum mu?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar:

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Sorumluluk Yasası: Eğer, ne zaman evet diyeceğimizi ve nasıl hayır diyeceğimizi bilirsek, hizmet etmekten daha büyük bir haz duyarız.
 • Sezgi Yasası: Başkalarının fikir ve kanılarını izlemeye son vermek suretiyle, kalbimizin bilgeliğiyle bağlantı kurarız.
 • Eylem Yasası: Kendinden kuşkuyu yenmek için, incinmeye açık olduğumuzu itiraf etmemiz, ama aynı zamanda güvenle hareket etmemiz gerekir.
 • Yüksek İrade Yasası: Yüksek bir amaca hizmet etme istekliliğimiz bize ve başkalarına ilham verebilir.
 • Esneklik Yasası: Esnek kalarak, zorlukları ve değişen koşulları en iyi şekilde kullanabiliriz.
 • Seçimler Yasası: Yaratıcı enerjimiz pozitif ya da negatif biçimlerde ifade etmeyi seçebiliriz.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı