Hayat Amacını Anlama

11: İki Kat Yaratıcılık ve Güven, 8: Bolluk ve Güç, 3: İfade ve Duyarlılık

38/11 hayat yolunda olanlar, yaratıcılık ve maddi başarıyı birleştirmek, şefkat ve cömertlikle güçlerini kullanmayı ve enerjilerini ifade etmeyi öğrenmek için burada bulunmaktadırlar. Onlar servet ya da nüfuzu kendilerine hizmet için değil; ister küçük bir arkadaş ya da meslektaş grubuna, ister daha büyük çapta, topluma hizmet için kazanmak üzere buradadır.

Burada yapmak üzere bulunduğumuz şey kolayca gerçekleşmez; 38/11lerin hayat amacı da bir istisna değildir. 8 enerjisinin etkisinden dolayı, diğer çift 1lerden daha da güçlü bir yaratıcılık itilimine sahiptirler.  Güvensizlik ,kendinden – kuşku, güç ya da bolluklarından; vazgeçme, uzak durma, ya da onları baltalama eğilimleriyle başa çıkmak zorundadırlar. Aynı zamanda ifade sorunlarıyla da başa çıkmak zorunda olduklarından, bu baltalama işini çoğu kez konuşmalarıyla yaparlar.

38/11 ler, eninde sonunda duyguları ve duyarlılıkları ile temasa geçmek, onları ifade etmek, kendinden-kuşku duygusunu yenmek, otoriteye karşı olan öfkeleriyle başa çıkmak zorundadırlar.

38/11ler olgunlaşana dek, bağımsız, hatta tahakküm edici doğaları, onları birlikte çalışılması zor kişiler kılabilir. Onlar ilk önce fazlasıyla istekli ve yararlı olabilirler, ama eğer fazla yardım ederlerse, 2 enerjisi onların içerleme ve gücenmelerine neden olacaktır.

Bu doğuştan güçlü  bireyler, para kazanacak ve karşılık yaratacak enerji ve itilime sahiptirler. Onların tüm hayatlarını adadıkları iş her ne olursa olsun, bu iş (başkalarından çok) kendilerine hakim olmayı öğrenmeyi içerir. Büyük güç ve enerjilerini çevrelerindeki insanları yükseltecek, güçlendirecek şekilde kullanmalıdırlar.

Çoğu 38/11 yeterince veremediklerini ve yeterince alamadıklarını hissedebilir. Duygusal hassasiyetlerinin ve -sık sık engellense de- doğal güçlerinin bileşimiyle, güçlü yaratıcı enerjilerinin aşırı baskısını hissederler. Hayatlarını, bir kaplanı evcilleştirmek için, o kaplanın kuyruğundan tutarak geçirebilirler. Enerjilerini pozitif yönlerde kanalize etmeyi öğrenirler. Yoksa uyuşturucu  ya da yemek bağımlısı olabilirler.

8’in güç ve otorite sorunlarıyla birlikte, çoğu 38/11  aşırı nasihatçi, didaktik (ahlaki yönden eğitici) veya tahakküm edici olabilir.

Bu nitelikler, 8 enerjisiyle çalışan herkesi etkileyebilir. Ama 38/11 ler için 8 enerjisinin sorunları, çift 1’in mevcudiyeti nedeniyle daha da güçlenir.

Tüm 1 ler yada çift 1 ler gibi, 38/11 ler de güvensizlik sorunlarıyla başa çıkmak zorunda kalabilir.Bu sorun onlar için, gücü bastırma  kısıtlama eğilimi yüzünden daha da şiddetlenebilir. 38/11 ler, Yüksek İrade Yasası’na uygun olarak,  hayatlarını, ortak bir hedefe yada yüksek bir amaca daha çok adadıkça, 8 enerjisinide daha çok arındırır ve yaratıcı enerjilerini serbest hale geçirirler. Bu da hayatın içine doru ilerleme cesaretini oluşturur.

Kurallar ve Tavsiyeler

 • Gücünüze sahip çıkın, ama kontrolü bırakmayı da öğrenin.
 • Bağımlılıklardan kurtulmak için her gün egzersiz yapın.
 • Hissettiğiniz şeyi ifade edin ve ifade gücünüzü hissedin.
 • Hayırsever amaçlara hizmet edecek yaratıcı yollar bulun.

Yararlı sorular

 • Ben gücümü ne zaman teslim ediyorum? Ne zaman başkalarını aşırı kontrol ediyorum?
 • Yaratıcı enerjim başkalarına nasıl hizmet ediyor?
 • Param ve enerjimle nasıl bir cömertlik gösteriyorum?
 • Kendimi güvensiz ya da hüsrana uğramış hissettiğimde, enerji yapıcı mı, yoksa yıkıcı biçimlerde mi boşaltıyorum?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Seçim Yasası: Olumlu veya olumsuz biçimlerde yaratmayı ve kendimizi olumlu veya olumsuz biçimlerde ifade etmeyi seçebiliriz.
 • Yüksek İrade Yasası: Yüksek bir amaca hizmet etmeye gönüllü olmamız bizi başkalarına ilham vermeye muktedir kılar.
 • Dürüstlük Yasası: Dürüstlük, duygusal realitemizin farkında olmamıza dayanır.
 • Eylem Yasası: Güvensizliği ve kendinden-kuşkuyu yenmek için, hislerimizi kabul edebilir, ancak güvenle davranabiliriz.
 • Sezgi Yasası: Başkalarının kanılarını izlemeye son vererek, kendi kalbimizin sezgisel bilgeliğiyle bağlantı kurarız.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı