Hayat Amacını Anlama

10: İçsel Yeteneklerle Birlikte Yaratıcılık ve Güven, 7: İtimat ve Güven, 3: İfade ve Duyarlılık

37/10 hayat yolunda olanlar, kendilerinde ve başkalarındaki bilge ve güzel öze itimat etmeyi öğrenmek, içsel yetenekleriyle dünyada daha fazla uyum yaratmak için gelmişlerdir. Öte yandan da, yaratıcılık sorunlarını halletmek için burada bulunmaktadırlar.

Bu bireyler bazen, hayat amaçlarını, ünlü 37/10 lar Jean Renoir, Aldous Huxley ve Leo Tolstoy gibi dünya çapında gerçekleştirebilirler. Ama daha az tanınan 37/10 lar da kaderlerini bir arkadaş çevresi ya da daha küçük bir toplulukta aynı derecede iyi bir biçimde gerçekleştirebilir. Onlar duyarlı, özel bir mizaca sahiptirler ve kökü derinlerde bulunan güvensizliklerini yenmek zorundadırlar.

İtimat duygusu hepimiz için önemli ve yararlıdır. Ama bu 37/10 lar için, hayatın mihenk taşı haline gelir. Kendine itimattan yoksun olmaları nedeniyle, çoğu 37/10  kendi sezgisel derinliklerine itimat etmek yerine, bilgiyi dışarıda arar.

37/10 lar, bilinçsiz olarak (bilinçaltı) ihanete uğramayı bekledikleri ölçüde, diğerlerinin ve dünyanın ihanetiyle karşılaşırlar. 

Geçmiş ihanetlerin dramının yaratılmasına yardımcı olduklarını anlayıp kabul ederlerse, 37/10 lar, başkalarının da onların uzun menzilli tekamülleri için maksatlı ya da maksatsız olarak oynadıkları rolleri takdir etmeyi öğrenirler. İtimatlarını yok eden belirli bireylere şükran duymayabilirler ama, deneyimlerinin sonucunda ulaştıkları yeni farkındalık için Tanrı’ya şükrederler.

37/10 lar, Beklenti Yasası’nı uygulamaları ve gizli beklentilerinin gücünü görüp kabul etmeleriyle, varsayımlarını (zanlarını) değiştirirler. Böyle yaparak da hayatlarını değiştirmiş olurlar. Artık dış dünyada ihanetle karşılaşmaya ihtiyaçları kalmaz, çünkü hayatlarının daha büyük sürecine itimat etmeyi öğrenmişlerdir.

Tüm 37/10 lar derinlerde, bilge ve şifacı ruhlardır. Bir kez kendi içlerinde tezahür eden yüksek enerji ve iradeye uyumlandıklarında, kendilerini insan biçiminde melekler gibi ifade edebilirler. Bu duyarlı, incelmiş bireylerin tefekkür ya da meditasyon gibi iç çalışmayı içeren dengeli, ölçülü bir yaşam tarzını korumaya ihtiyaçları vardır. Orada beslendiklerini ve tazelendiklerini hissedebilecekleri güvenli, huzurlu huzurlu bir yer yaratmalıdırlar.

Varoluşun gizemi ve güzelliğiyle asli bağlantılarını keşfettikleri zaman, başlarına her ne geldiyse –bunları iyi ya da kötü, kolay veya zor, zevk veya acı verici olarak değerlendirmiş olsalar da aslında hepsinin, kendilerinin en yüksek hayrına ve anlayışlarının gelişimine hizmet ettiğini idrak ederler.

Kurallar ve Öneriler

 • Duygularınıza ve duyarlılık, kuvvet, etkileyici ifade ve sezgi gibi içsel yeteneklerinize itimat edin.
 • Duygularınızı ifade edecek cesareti geliştirin.
 • Korkuyla karşılaştığınız zaman, caymayın.
 • Bir bahçede çalışın; melekler hakkında bir kitap okuyun.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Bedenimle ilgili olarak, kendi dışımdaki uzmanlar ya da kuramlardan daha çok kendi iç güdülerime ve sezgime itimat ediyor muyum?
 • En derin duygularımı ifade edebilir miyim? Edemiyorsam, neden edemiyorum?
 • Dünyaya daha fazla güzellik getirmek için yaratıcı enerjimi en iyi nasıl kullanabilirim?
 • İtimat edemediğimi hissettiğim zaman, bunu nasıl çözebilirim?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar:

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Seçimler Yasası: Pozitif ya da negatif yollarla yaratmayı ve ifade etmeyi seçebilirsiniz.
 • Esneklik Yasası: Esnek kalarak değişen koşulları mümkün olan en iyi şekilde kullanabiliriz.
 • Eylem Yasası: Güvensizliği yenmek için, incinebilirliğimizi itiraf etmemiz, ama aynı zamanda, güvenle hareket etmemiz gerekir.
 • Sezgi Yasası: Başkalarının fikir ve kanılarını izlemeye son vermek suretiyle, kalbimizin bilgeliğiyle bağlantı kurarız.
 • Sorumluluk Yasası: Derin doyum, ne zaman evet ve nasıl hayır diyeceğimizi bilmekle gelir.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı