Hayat Amacını Anlama

9: Bütünlük ve Bilgelik, 6: Vizyon ve Kabul, 3: İfade ve Duyarlılık

36/9 hayat yolunda olanlar, kalplerinin bilgeliğine uygun olarak yaşayarak, duygusal dürüstlük, perfeksiyonit idealler ve kendinden kuşku sorunlarını halletmek için gelmişlerdir. Böylece günlük hayatlarında bir bütünlük (özü sözü bir’lik)  örneği olarak hizmet etmek için burada bulunmaktadırlar.

Burada yapmak için bulunduğumuz şey kolayca gerçekleşmediğinden, 36/9 lar hayat yollarında önemli engellerle karşılaşabilir. Kendi duygularına perfeksiyonist ideallerin ya da başkalarının fikir ve kanılarının üzerinde saygı göstermeyi ve değer vermeyi öğrenmeler yıllar alabilir. Ne hissetmelerini ‘’gerektiğini’’ düşünmek yerine,  gerçekten ne hissettiklerini anlamak onlar için büyük bir mücadele olabilir.

6’nın perfeksiyonizmi, bu duyarlı ve rafine bireylerin kendinden kuşkularını şiddetlendirebilir. 36/9 lar kendilerini ideal standartlara göre ölçme eğiliminde olduklarından, onların ‘’en yüksek bütünlükle’’ (özü sözü bir’likle) yaşamak için burada bulundukları fikri onları aşan bir şey gibi görünebilir. 36/9 lar bunu, sadece kalplerinin mesajlarına uygun yaşamaktan çok, ‘’kusursuzluk bütünlük’’ anlamında yorumlayabilirler.

3 ve 6 enerjisi  başkalarının kanılarından etkilenmeye ve incinmeye açık bırakır.Bu 36/9 ların eleştiriye karşı hassasiyetlerini arttırır. Kendisini kıyasladığı idealist stadartlar, yüzünden, birçok 36/9 belirli aralıklarla cesaretsizliğe kapılır, hevesi kırılır, bazen daha başlamadan vazgeçer. Bir güven maskesi takabilirler. Ama bu güvenin kalıcı olabilmesi için, onların bunun hayat yollarıyla ilişkili bir mücadele, buraya aşmaya geldikleri bir engel olduğunu görmelidirler.Kendilerine sağlıksız bir biçimde aşırı güvenmek ile kendinden kuşku ve depresyon arasında gidip gelme eğilimlerini dengelemeleri gerekir. Eylem Yasası’nı uygulayarak, kendinden kuşkuyu itiraf etmeyi ve sonra onu aşmayı öğrenebilirler.

Çoğu 36/9 lar kendi merkezlerinden ya da kimliklerinden emin olamazlar. Sadece neler hissettiklerini değil, kim olduklarını da araştırırlar. Kendinden kuşku, perfeksiyonizm ve belirsiz kimliklerinin birleşik engelleri yüzünden, 36/9 lar kendilerini ve kendi değerlerini başkalarının kanıları ve beklentileri doğrultusunda tanımlamaya eğilimlidirler. Mümkün olan en ideal biçimde davrandıkları ya da başkalarının tasvip ettikleri türde bir insan oldukları yönünde teyit ararlar.

36/9 enerjisiyle çalışanlar, önemli, hatta hayat değiştiren dersler alabilmemiz için, bazen en derin sezgilerimizin bizi ‘’hata yapmaya’’  yönlendirebileceklerini görecek kadar görüşlerini genişletmek için buradadırlar. Belirli bir seçim nedeniyle karşılaştıkları zorluklar, ille de o seçimin yanlış olduğu, yoldan sapmış oldukları ya da duygularına itimat edemeyecekleri anlamına gelmez.

Aynı zamanda, 36/9 lar hayatlarını yüksek bir otoriteye, samimi bağlılıklarına dayanan bir bilgeliğe teslim etme ihtiyacındadırlar. Böylece onu yaşamak için dünyaya geldikleri bütünlüğe bir örnek olabilirler. 36/9 lar onlar için gerçek olan yerine, ideal olanı hedeflerler. Sezgi Yasası, kendi hayatları için bulabilecekleri en akıllı ve sevecen rehberle, iç bilgelikleriyle yeniden bağlantı kurmalarına yardımcı olabilir.

36/9 lar kendilerini ve diğerlerini oldukları gibi kabullendiklerinde, kendilerini hayatlarının merkezi mücadelesine açmış olurlar. Başkalarına ilham verici bir örnek olarak yaşama bilgeliği.Bu ilham, kahramanlık ya da ün gerektirmez. Zihinsel fikirler ya da fiziksel dürtülerden çok, kalpte bulunan yüksek yasalara dayanan sıradan bir hayat yaşamayı gerektirir.

Çoğu 36/9 eninde sonunda, onlara kendi ihtiyaç ve arzularıyla yeniden bağlantı kurmaları gerektiğini gösteren durumlarla karşı karşıya kalır.  36/9 lara neler hissettiklerini sorun, büyük olasılıkla size, ‘’iyi, nazik, sevecen, vicdanlı, yürekli, iyimser’’ bir insanın hissetmesi gereken duyguları, yani idealleştirilmiş imajlarını yansıtan bir yanıt vereceklerdir. Onların kendilerini bilebilmeleri ya da kendileri olabilmeler için, 36/9 ların önce gerçek duygularıyla bağlantı kurmaları ve onları kabullenmeleri gerekir. Ancak ondan sonra başkalarına karşı dürüst olabilirler, çünkü artık kendilerine karşı dürüst olmayı öğrenmişlerdir.Bu Dürüstlük Yasası’nın dile getirdiği bir prensiptir.

Yüksek derecede zihinsel modelleri ve perfeksiyonizmleri ile, 36/9 lar, ister yemek pişirirken, ister sevişirken, isterse bilimsel sınavlarda olsun, her şeyi çok doğru yapmak isterler. Gergin ve sinirli olmaya eğilimlidirler. Sağlıkları, zihinsel ve duygusal hallerinden etkilenmeye son derece açıktır. Bu bireyler herhangi bir grup eğitiminde kendi kendilerine baskı yüklerler. Önce iyi başlarlar, ama sonra, ‘’nasıl olduklarını anlamak için’’ kendilerini diğer kişilerle kıyaslamaya başlarlar. Çoğunlukla da kendilerini sınıfın en becerikli insanıyla kıyaslarlar. Bu kıyaslamalar ve kendi gerçekçi-olmayan standartları yüzünden, 36/9 lar sürekli kendilerini yetersiz hissedebilir.

Çoğu 36/9 lar kendi erişilmez standartları ve çoğunlukla başkalarından geldiğini sandıkları- yargıları karşısında cesaretsizliğe kapılabilir.Hevesleri kırılır. Ta ki dönüm noktası oluşturabilecek bir atılım yapıp, daha önce kabuk ettiklerinden daha akıllı, güçlü ve değerli olduklarını keşfedene dek. Bu atılımı yaptıklarında, kendine değer verme duyguları ve onunla birlikte de yaşama coşkusu ortaya çıkar. Onlara ulaşmadıkları için kendilerini başarısız hissetmek yerine, ideallerine doğru çaba göstermeye başlarlar.

36/9 lar hem mücadelelerini hem de doğuştan kazanılan haklarını kapsayan iç bilgelikle bağlantı kurana dek, deneyimin derslerini öğrenmekte yavaş olabilirler. Belirli bir duruma nasıl düştüklerine şaşabilirler. 36/9 lar sonuçlarını düşünmeden seçimler yaptıkları zaman, gerçek dünyada neden-sonuç yasasını ağır bir biçimde öğrenirler. Öğrendikçe olgunlaşırlar ve zamanla spiritüel yasanın büyük tablosunu gördükçe, içlerindeki derin bilgeliğin tohumları filiz vermeye başlar.

36/9 lar kendinden kuşkuları ve perfeksiyonizmlerinden biraz da olsa kurtuldukça, kendi sezgisel bilgeliklerini takdir etmeye ve uygulamaya başlarlar. Dünya keşfedilecek ve anlaşılacak bir yer haline gelir. Realitenin yasaları ve her şeyin nasıl işlediği hakkındaki merakları artar. Onlar, asli gerçekleri, kadim sırları ve kalıcı bilgeliği arayıp bulma yeteneğine sahiptirler.

6 enerjisinin yüksek vizyonu, 9 enerjisinin doğal derinliği ve karizması ve 3 enerjisinin sezgisel duyarlılığı 36/9 lara gizli ya da içsel bilgeliği anlama konusunda olağanüstü bir yetenek verir. Örneğin, psikoanalizin kurucusu ve bir 31/4 olan Sigmund Freud’un analitik ve yaratıcı dehasına zıt olarak, bir 36/9 olan Carl Jung’un temel modellerle (arketiplerle) ilgili derin keşifleri. Freud, Jung’un fikirlerine kuvvetle karşı çıktı ve onu eleştirdi. Jung ise aşırı kendinden kuşkuyu yenmek ve hocasının uyarmalarına rağmen kendi iç bilgeliğine saygı göstermek zorundaydı.

36/9 enerjisiyle çalışanlar yüksek vizyonlarını ve ideallerini bu dünyanın pratik gerçekleriyle dengelemek, kendilerini ve başkalarını kabul etmek, bilgeliklerini aileleri, arkadaşları ya da dünya ile paylaşmak için buradadırlar. Ama hepsinden çok, kendilerini, kalbin sezgisi yoluyla açığa vuran evrensel yasalarla uyum içine sokmak için buradadırlar.

36/9 ların asıl ‘’öğretme aleti’’ ağızları değil, oluşturdukları örnektir. Tüm 9 lar gibi, onların da Mahatma Gandi’nin şu sözlerini hatırlamaları ve bizzat temsil etmeleri gerekir; ‘’Hayatım, benim öğretimdir.’’ Kalplerine uygun olarak yaşayarak ve vizyonlarıyla barış imzalayarak, yaşama kaderinde oldukları hayata tam anlamıyla adım atmış olurlar.

Kurallar ve Öneriler

 • İnce (rafine) bir özelliğe (kaliteye) sahip olduğunuzu bilin ve onu yaşayın.
 • Başkalarına hizmet etmekten kaynaklanan güzelliği bulun.
 • Kendinden kuşkuyu bir savaşçı gibi karşılayın; onun meydan okumasını kabul edin.
 • Hissettiklerinizi ve şu anda kimseniz onu, kusursuz olarak kabul edin.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Kendimden kuşku ya da perfeksiyonizmin cesaretimi kırmasına izin veriyor muyum?
 • Şu andaki durumumda mükemmel olan şey nedir?
 • Gerçekten istediğim ya da hissettiğim şeyi bilmekte zorlanıyor muyum?
 • Kararlarımı yüksek prensiplere ve bütünlüğe mi dayandırıyorum?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Sezgi Yasası: Başkalarının kanıları yönünde hareket etmeye son vererek, kalbimizin bilgeliğiyle bağlantı kurarız.
 • Eylem Yasası: Kendinden kuşkuyu yenmek için, incinmeye açık olduğumuzu itiraf etmemiz, ama aynı zamanda güvenle hareket etmemiz gerekir.
 • Kusursuzluk Yasası: Yüksek vizyon bize ilham verebilir, ama elde edebileceğimiz en iyi şey, zamanla kazanılan erdem ve gelişkinliktir.
 • Esneklik Yasası: Esnek kalarak, zorlukları ve değişen koşulları en iyi şekilde kullanabiliriz.
 • Dürüstlük Yasası: Başkalarına karşı dürüst olabilmek için, önce kendimize karşı dürüst olmalıyız.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı