Hayat Amacını Anlama

8: Bolluk ve Güç, 5: Özgürlük ve İfade, 3: İfade ve Duyarlılık

35/8 hayat yolunda olanlar duygusal dürüstlük, bağımsızlık, güç sorunlarını halletmek için gelmişlerdir. Disiplin ve deneyim derinliği yoluyla kazanılmış bolluk, otorite ve özgürlüğü tezahür ettirmek için burada bulunmaktadırlar. 

35/8 ler için doğal bir mücadele  zenginlik, güç ve itibar için duyulan itilim ile korku arasındaki dinamik gerilimi içerir. Bu iç çatışma 35/8 lerin hayatını şekillendirir.  Hem pasif hem de saldırgan eğilimler olarak tezahür edebilir. 35/8 ler için bir mücadele de pasif ve saldırgan yanlarını kabul edip bütünleyerek, daha dengeli ve gücünü kabul etmiş, güvenilir, hakiki bir benlik oluşturabilmekte yatar.

35/8 lerin hayat yolu eylem ve nüfus dünyasından açılıp gelişir. Onların kapasiteleri ve dehaları (üstün yetenekleri) otorite, liderlik ve sorumluluk alanlarında yatar. Kendi güçlerinden duydukları bilinçaltı korku tarafından engellenmedikçe, 35/ ler çok çarpıcı, hatta şaşaalı olabilirler. Çok para kazandıkları zaman, onu nasıl kaliteli bir biçimde harcayacaklarını bilirler.

Zenginlik, güç ve itibar 35/8 leri, bir silahın bir çocuğu büyüleyişi gibi büyüler. Hatta zihnen işgal eder. Ama yine o çocuk gibi, zarar vermekten korkarak onlardan uzak durabilirler.  Altta yatan, başarı için duydukları itilimle birlikte, 35/8 ler bazen diğer insanları -nedenini bilmedikleri halde- rahatsız edebilecek bastırılmış bir güce sahiptirler. Bu güç bazen 35/8 lerin kendilerini de korkutur.

Yüksek İrade Yasası 35/8 lere, yüksek amaçlarını hatırlatarak, bilinçaltı korkularını ve onlarla ilişkili kendilerini baltalama eğilimlerini temizleme yolunu açarak hizmet edebilir. Bu tür bir kendini baltalama fiziksel kazalara uğrama, diğer insanlardan soğuma, sağlık ya da yangın sigortasını yenilemeyi ‘’unutma’’, randevulara sürekli gecikme ya da spekülasyon ve kumarda para kaybetme biçimini alabilir. Kendini baltalama, onlar kendilerini samimi bir biçimde hizmete adadıkları zaman sona erer.

Bununla birlikte, 35/8 lerin doğru olarak hizmet edebilmeleri için, önce başarılarını kamu yararına adamaları ve o yönde kullanmaları gerekir. İşe, bir ihtiyaç ya da bağımlılık haliyle değil, içsel güç, özgürlük ve bolluğa sahip oldukları varsayımıyla başlamaları gerekir. Başka bir deyişle, 35/8 ler nimetlerini hemen şimdi hesaba katarak bolluklarını hissetmeye başladıkları zaman zenginliği yaşarlar; bu şükran hali daha çok nimeti onlara çeker.

35/8 ler için çözümün anahtarı, zenginlik ya da gücü kendi uğurlarına elde etmeye çalışmakta ya da onlardan kaçınmakta değil, onları dünyaya değerli bir hizmet sağlamak için tezahür ettirmekte yatar. Aslında 35/8 ler diğer insanlara hizmet ederken iyi para kazandıklarını, zevk aldıkları şeyleri yaptıklarını hayal etmenin yararını görürler. Tabi bu hayallerde esas vurgu hizmet üzerinde olmalıdır. Böyle görsel imgeler, gönülsüz ya da korkulu bir bilinçaltının desteğini sağlamaya yardımcı olurlar.

Gönüllü çalışma ya da özverili hizmet, ayrıca, 35/8 lerin kendini baltalama eğilimlerini yenmelerine yardımcı olur. Kendilerini daha çok şey hak eder hissettikçe, kendi yollarından çekilirler. Çoğu 35/8 ler karşılığında bir şey almadan  vermeme eğiliminde olduklarından, özverili hizmet değişim için güçlü bir kaldıraç sağlayabilir.

35/8 enerjisiyle çalışanlar diğer 8 lerle aynı hayat amacını paylaşırlar. Ama 3 ve 5’in etkisi, kaderlerini pozitif biçimde geliştirme yolunda çok farklı kuvvetler ve engeller yaratır.

5’in hızlı kavrayışı ve çok yönlülüğüyle birlikte disiplin konusunda güçlü sorunlar da gelebilir. 35/8 ler yoğun ihtiraslara sahip olabilirier. Ama bu hedeflere ulaşmak için gerekli çalışmayı takdir edemeyebilir ya da yapmaya istekli olmayabilirler. İhtirasları, disiplinlerini geçer; bazen gemilerini daha göndermeden, onun geri dönmesini beklerler.

35/8 lerin hayatında sağlıklı bir disiplin ve odaklanmanın pozitif etkisi son derece büyüktür. Disiplin kişisel güce ve kendine hakimiyete götürür. 35/8 ler hayatlarında disiplin uyguladıkları zaman, başarıyı tezahür ettirmek için gerekli işi yapmaktadırlar. Burada yapmak için bulunduğumuz şey kolayca gerçekleşmediğinden, 35/8 lerin de önlerinde, dağın tepesine doğru sarp bir yol uzanmaktadır. Ama sonuçtaki ödüller önemlidir, hem kişisel olarak hem de dünyaya potansiyel katkıları açısından.

Sıkı çalışmaya istekli dahi olsa, birçok 35/8 çok şey yapmaya çalışırken kendisini dağıtır. Her fırsatı kovalayayım derken çabasını sulandırır. Odaklanma şeklinde disiplin, bu kendini dağıtma eğilimini dengeler ve bu kişilerin etkilerini arttırır.

Bu bireylerin ayrıca, dirençsizlik ya da kendinden kuşku duyarken aşırı derecede bağımlı olma, saldırgan hissederken aşırı derecede bağımsız olma arasında gidip gelme eğilimlerini dengelemeye ihtiyaçları vardır.Kişisel ve mesleki yaşamlarından dengeli, karşılıklı olarak destekleyici, birbirine bağlı ilişkiler oluşturarak bunu başarabilirler. 

35/8 ler parayı, gücü, özgürlüğü ve duyarlı kalplerini daha çok paylaştıkça, karşılığında dünyadan da daha çok şey alırlar. Onlar ne kadar genişleyici olurlarsa, sahip oldukları bolluk da o kadar artar. Kaderlerinin gerçekleşmesi, 35/8 lerin huşu verici zihinsel kapasitelerinde değil, sevme ve özverili davranma kapasitelerinde yatar. Hayatları, sadece zenginlik ya da güç kazandıklarında değil, para ve  gücü dünyaya hizmet yolunda kullandıklarında, istenen sonuca ulaşmış olur.

Kurallar ve Öneriler

 • Başarıya ulaşmak için, zeka parlaklığınızı sıkı çalışmayla birleştirin.
 • Gücünüze sahip çıkın, ama kalbinizi de hatırlayın.
 • Başkalarını yapmak istediğiniz iyilikleri gözünüzde canlandırın ve sonra onları uygulamaya koyun.
 • Bir odak bulun; onu uygulanabilir tutun ve sağlam temellere oturdun.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Hayatımda bolluğa sahip olmak için gerekli odaklanmış çalışmayı yaptım mı?
 • İçimde bolluk ve gücü buldum mu?
 • İş anlaşmalarında ve kişisel hayatımda en yüksek ahlaki standartları uyguluyor muyum?
 • Duygularımı başkalarıyla serbestçe paylaşıyor muyum?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar:

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Yüksek İrade Yasası: Yüksek bir amaca hizmet etme istekliliğimiz, bize ve başkalarına ilham verebilir.
 • Dürüstlük Yasası: Başkalarına karşı dürüst olabilmek için, önce kendimize karşı dürüst olmamız gerekir.
 • Disiplin Yasası: Disiplinin oluşturduğu odaklanma ve deneyim derinliği bizi iç özgürlüğüne ulaştırır.
 • Denge Yasası: Aşırı uçlar arasında gidip gelme eğilimimizi görerek, dengemizi buluruz.
 • Eylem Yasası: Kendinden kuşkuyu yenmek için, duyguları  kabullenmeli ama yine de güvenle hareket etmeliyiz.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı