Hayat Amacını Anlama

6: Vizyon ve Kabul, 3: İfade ve Duyarlılık

33/6 hayat yolunda olanlar, bir yandan yaşadıkları anın doğal kusursuzluğunu takdir ederken, öte yandan persfeksiyonizm, duygusal ifade ve kendinden-kuşku sorunlarını halletmek için gelmişlerdir. Hayatın olanaklarıyla ilgili ilham verici vizyonlarını ileri sürmek için burada bulunmaktadırlar.

Bu dünya hem güzellik hem çirkinlik hem şefkat hem gaddarlık içerir. 33/6 enerjisiyle çalışanlar, yüksek idealleri ve keskin duyarlılıklarıyla, dünyanın sorunları ve kusurları karşısında cesaret ve umutlarını yitirme eğilimine girebilirler. Ama üzüntülerini hatta öfkelerini bastırarak, yüksek standartları nedeniyle, ‘’doğru şeyi yapmaya’’ girişirler. İronik bir biçimde, o duygu derinlikleriyle bile 33/6 lar soğukkanlı ve duygusuz görünebilirler. 

Bu kişiler 3’ün duygusal ihtiyaçlarını 6’ların duyarlı vicdanıyla birleştirir. İstemeden birini darılttıklarında bile üzülür, dertlenirler. 33/6’ların yoğun onaylanma arzuları,beğenilme ve saygı görmeyle ilgili güçlü sosyal ihtiyaçları olabilir.Bu nedenle başkalarının onları ustalıkla idare etmelerine izin vermemeye dikkat etmelidirler. 

Vizyonlarının, umutlarının ve yüksek ideallerinin onlara ilham vermek için mevcut olduklarını kabul etmelidirler. Ama dünyayı bu değerlerle ölçme-meleri gerektiğini anladıkları zaman, 33/6 ların hayatı daha parlak ve aydınlık bir hale gelir. Onların, form dünyasında hiçbir kusursuz kişinin, eylemin ya da ürünün mevcut olmadığını takdir etmeye ihtiyaçları vardır. Dünyanın aslında zaten mevcut bulunan mükemmelikle ilgili vizyonlarını da takdir ve ifade etmeleri gerekmektedir.

33/6 lar için, çift 3 rakamı, dış ifadenin çiçek açabilmesi için önce iç ifadenin gerçekleşmesi gerektiği anlamına gelir. İç ifade, 33/6 ların kendileriyle iletişim kurmalarını ve kendi içsel, derin duygularıyla temasa geçmelerini gerektirir. Bu da çoğu 33/6 lar için açık bir mücadele arz eder. Çünkü onların perfeksiyonist doğaları hissetmenin, olmanın ve davranmanın en iyi, en ideal biçimlerine düşkündür. Bu yüzden onlar kişiliklerinin bütün bileşimini meydana getiren gerçek ve her zaman hoş olmayan duygularıyla teması yitirebilirler. Gerçek duygularını kabullenmeleri zaman ve bir iç görü çalışması gerektirebilir.

En gerçek duygularıyla temasa geçmeleri ve onları kabullenmeleri, onların bilinçaltı bilgelik ve sezgilerine kanallar açar. Başkalarıyla daha şefkatli, empatik bağlar oluşturmalarını ve bundan zevk almalarını sağlar.

33/6 ların kaderi, hayatın büyük tablosuyla ilgili vizyonlarını, hayatın iniş çıkışlarındaki doğal güzelliği, fırsatı ve öğretileri görebilme yeteneğini geliştirmelerine bağlıdır. Bu vizyonu geliştirince, ifade enerjilerini en yapıcı, yüceltici, şevk verici biçimlerde kullanmayı öğrenmeleri gerekir. Bu, bir haksızlığı ya da sorunu yadsımak ya da hayatın yalnızca güneşli tarafını görmek anlamına gelmez. Bu olan biten her şeyi hoşlansak da hoşlanmasak da gelişim ve tekamülümüz için yakıt olarak görüp kabullenmek anlamına gelir.

Kurallar ve Öneriler

 • İdeal değil, gerçek duygularınızla bağlantı kurun.
 • Sadece düşüncelerinizi değil, duygularınızı da ifade edin.
 • Duyarlılığınızı kabul ve itiraf edin.Başkalarının bu duyarlılığı görmelerine izin verin.
 • Sizin ve başkalarının şu andaki halinizi takdir edin.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki soruların üzerine düşünün:
 • İfade enerjimi nasıl kullanıyorum?
 • Bazen kendinden kuşku ve aşırı derecede idealist standartların ağır yükü altında eziliyor muyum?
 • Şu an kim isem, onu takdir edebilir miyim?
 • İnsanların neler hissettiğimi bilmelerine izin veriyor muyum?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar;

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Esneklik Yasası: Esnek kalarak, zorlukları ve değişen konuları en iyi şekilde kullanabiliriz.
 • Kusursuzluk Yasası: Yüksek vizyon bize ilham verebilir, ama elde edebileceğimiz en iyi şey erdem ve gelişkinliktir.
 • Seçimler Yasası: Kendimizi pozitif ya da negatif biçimlerde ifade edebiliriz; seçim bize aittir.
 • Sezgi Yasası: Kendimizi başkalarıyla kıyaslamaya son vererek, kalbimizin bilgeliğiyle bağlantı kurabiliriz.
 • Şimdiki An Yasası: Sadece şimdi’nin var olduğunu idrak ettiğimiz zaman, sabırsızlık ve pişmanlıklar son bulur.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı