Hayat Amacını Anlama

4: İstikrar ve Süreç, 1: Yaratıcılık ve Güven, 3: İfade ve Duyarlılık

31/4 ya da 13/4 hayat yolunda olanlar, istikrar, yaratıcılık ve duygusal ifade sorunlarını halletmek, enerjilerini yapıcı yollarla kanalize etmeyi ve hedeflerine doğru adım adım ilerlemeyi öğrenmek için burada bulunmaktadırlar.

Hayat amacımız kolayca gerçekleşmez; 31/4 ler de, hedeflerine giden uzun, bazen çetin bir süreci izlemek açısından gerekli güveni geliştirmek için kendinden kuşku ve güvensizliği yenmek zorunda olacaklardır. O zamana dek, umutlar, dilekler ya da coşkulu illüzyonlarla oynayacaklardır. Hem 31/4 ve hem de 13/4 ler, enerjilerini, hiçbir şeyin sarsamayacağı şekilde köklü hale getirmek ve güvenli temeller geliştirmek için burada bulunduklarından, sık sık hayat amaçlarına zıt düşen istiktarsızlık ve kararlılıktan yoksunluk eğilimleriyle karşı karşıya kalabilirler.

Güvensizliklerini telafi etmek için, birçok 31/4 son derece ihtiraslı, kendini aşırı önemser tavırlar,”Büyük ego”lar geliştirebilirler.

Güçlü temel enerjisi, yaratıcı enerji ve etkileyici ifade enerjisinin bileşimi 31/4 lere ve 13/4 lere kuvvet, duyarlılık ve yaratıcılığın dengeli bir karışımını verir. Güvenlik için duyulan bir ititlim ve güçlü ihtiraslarla birleşen bu enerji karışımı, başarı için çok yönlü bir potansiyel yaratır. Bu nitelikler ve itilimler uyum içinde çalıştıkları zaman, 31/4 ler ve 13/4 ler en yüksek amaçlarına ulaşabilirler. Ama eğer bu aynı nitelikler ve itilimler birbirlerine karşı çalışırlarsa ya da negatif biçimlerde tezahür ederlerse, o zaman düş kırıklığı ve başarısızlıklar bu insanların hayatlarını karartır.

31/4 lerin, dünyaya en yüksek yaratıcılığı ve ifadeyi getirmeleri için, yavaş yavaş ilerleyen bir süreci sebatla izleme konusundaki isteklilikleri çok önemlidir. Temelleri ister aile, ev, toprak, ister eğitim ya da işe dayalı olsun, bu temel onların onların hayatta gelişebilmeleri için sağlam bir zemin oluşturur. Güvenli bir ‘’aile ortamı’’ ve emin, yerleşik, düzenli bir çevre bu bireylerin etkilerini kat kat arttırır. İlham patlamaları ya da ani enerji fışkırmaları, zaman alan gayretli, dikkatli çalışmanın yerine geçemez. Onların kurdukları hayat, yaptıkları hazırlıklara ve izledikleri sürece bağlı olur.

13/4 lerde, ifadeyle ilgili sorunlar ağır basabilir. 31/4 lerin, güçlü yaratıcı itilimleri, güvenli, sempatik tavırları ve başarı için sürekli gösterdikleri çabaları, altta yatan güvensizliklerini örtebilir. Beklenilen nitelikte olamama korkularını yenmek için kendilerini kanıtlamaları gerektiğini hissettikleri zaman, son derece rekabetçi olabilirler. 

Bu önemsiz farkların dışında, 31/4 ler ve 13/4 ler hemen hemen aynı itilimlere ve sorunlara sahiptirler: Her ikisi de yaratıcı ifade için güçlü itilimlere sahiptir. Onlar kuvveti, ihtirası ve statü arzusunu da paylaşırlar. Kendinden kuşku ve güvensizlik ikiz gölgeleri, 31/4 ve 13/4 leri, yol boyunca, kuvvetlerini tezahür ettirmelerine ve başarı kazanmalarına neden olabilecek değerli zorluklarla karşı karşıya getirir. 31/4 ler ve 13/4 ler için bir anahtar kavram şu olmalıdır: Hayat amaçları açısından bakıldığında, başarı, nihai ürünü elde etmelerinden çok, gerekli süreçten geçme yeteneklerinde yatar.

Birçok 31/4 ve 13/4 zor aile ortamlarında büyümüş olabilir. Hayat amacımız kolayca gerçekleşmediğinden, onlar güçlü temeller oluşturma konusunda aşmaları gereken engellerle karşılaşmışlardır. Nispeten istikrarlı ailelerden bile gelseler, 31/4 ler ve 13/4 ler sağlam bir temel duygusunu yeniden oluşturmak için, kin, küskünlük, yanlış anlama sorunlarını ya da diğer karışıklıkları halletmenin yararını görürler. Sevgilerini ifade edebilmeleri için, önce, öfke ve içerleme de dahil olmak üzere tüm duygularını ifade etmeye ihtiyaçları vardır. 31/4 ler ve 13/4 ler ana babalarıyla anlaşmak ve uyuşmak zorunda değillerdir, ama ana babaları ölmüş bile olsalar, onların her türlü sorunu açıkça ortaya koymaları ve duygularını ifade etmeleri gerekir. Hem 31/4 ler, hem de 13/4 ler, ayrıca, kendi çocuklarından ya da ilişkide oldukları diğer çocuklardan birçok ders alabilirler.

31/4 ler 13/4 ler akıl ve duygular arasında bir bütünlükten çok bir bölünme hissetmeye yatkın olduklarından, onların özellikle, duygusal sezgiyi zihinsel berraklıkla harmanlamaya ihtiyaçları vardır. Bir karar verirken, ‘’Benim en sakin, arınmış, en farkında benliğim olsa şimdi ne yapardı?’’ diye sorabilirler. En güçlü sezgilerine güvenerek karışıklıktan uzak durabilirler; aksi takdirde, her şeyi öldüresiye analiz etme eğilimdedirler. Bir kez berraklık hissettiklerinde, bunu başkalarına da öğretebilirler. 

13/4 ler için başlıca zorluk ve engel adım adım ilerleyen bir süreci izlemeyi içerir. 13/4 lerin, süreci içeren hayat amaçları kolayca gerçekleşmediğinden, onların bir yanları, başarılması uzun bir zaman ve yavaş dikkatli bir süreç gerektiren şeylerden nefret eder. 4 lerin doğal sabırsızlığını 1 lerin yaratıcı ilhamıyla birleştiren birçok 31/4 ve 13/4 her şeyin çabucak, hatta adeta sihirli bir biçimde meydana gelmesini ister. Öte yandan, 3 lerin kendinden kuşkuları onları yavaşlatabilir ve her bir adım için aşırı hazırlanmalarına ya da o adıma saplanıp kalmalarına yol açabilir.

13/4 ler, bir kez, istikrarlı bir çevre yaratıp, geçmiş güvensizlik ve kendinden kuşkuyu görüp, hedeflerine doğru adım adım ilerleyen bir süreci izleyecek sabrı bulduklarında, onlara erişmesi sadece bir zaman meselesi olur.

Kurallar ve Öneriler

 • Her şeyin üzerinde alçak gönüllü ve nazik olun.
 • Yaratıcı yeteneklerinizi tam olarak geliştirebilmek için, önce becerilerinizi, zaman içinde, adım adım geliştirin.
 • Bedeninizi, zihninizi ve duygularınızı kullanın.
 • Analiz yeteneğinizi yaratıcı sezgiyle dengeleyin.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Kendinden kuşku ya da güvensizliğin beni durdurmasına izin veriyor muyum?
 • Hedeflerime ulaşmak için tedrici, adım adım ilerleyen bir süreç izliyor muyum?
 • Tüm yaratıcı kapasite alanımı keşfettim mi?
 • Çocukluk dönemime dayanan ailevi sorunlarımı hallettim mi?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Süreç Yasası: Herhangi bir hedefe erişmenin en iyi yolu, her seferinde bir küçük, emin adım atmaktır.
 • Kalıplar Yasası: Onları değiştirmek için güçlü bir kaldıraç kullanmadığımız sürece, kalıplar sürekli kendilerini öne sürerler.
 • Seçimler Yasası: Yaratıcı enerjimizi pozitif ya da negatif yollardan ifade etmeyi seçebiliriz.
 • Esneklik Yasası: Esnek kalarak, zorlukları ve değişen koşulları en iyi şekilde kullanabiliriz.
 • Devreler Yasası: Hayat, mevsimler gibi, bir tekrarlanan değişiklikler devresidir.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı