Hayat Amacını Anlama

3: İfade ve Duyarlılık, 30: İçsel Yeteneklerle Birlikte İfade ve Duyarlılık

30/3 hayat yolunda olanlar, ifade ve duyarlılık sorunlarını halletmek, kendinden-kuşkuyu yenerek kendilerini ifade etmek gelmişlerdir. İçsel yeteneklerini başkalarını yüreklendirmek, yüceltmek ve onlara ilham vermek üzere kullanmak için buradadırlar.

İnsanların çoğu, hayata, birkaç enerjinin bir karışımıyla çalışmak üzere gelir; ama 30/3 lere gelince, onların işleri ve kaderleri açık ve odaklıdır. 30/3 enerjisiyle çalışanlar, yüksek derecede uyumlanmış duyarlılık, içsel kuvvet, etkileyici ifade ve sezgi gibi içsel yeteneklerin desteğine sahiptirler. Tüm bu kaynaklar bir büyük hayat temasını tamamlar ve desteklerler: Duygusal ifade.

Ancak, hayat amacımız kolayca gerçekleşmediğinden, 30/3 lerin kaderlerini gerçekleştirebilmeleri için önce belli engelleri aşmaları gerekir. 30/3 ler, 6 ların perfeksiyonizmi ile rezonans içindedir.Başkalarının acı ve ıstırabına karşı çok duyarlıdırlar. Bu yüzden zaman zaman düş kırıklığı duyabilirler, cesaretleri kırılabilir. Eleştirme ve yakınma gibi negatif ifade biçimlerine yönelebilirler.

Kendilerini ifade etmek için doğal bir itilime sahiptirler.Bu ifade pozitif ya da negatif biçimlerde ortaya çıkabilir, ama mutlaka çıkar. Duygusal ifade 30/3 lere ilk başta kolay gelmeyebilir. Çekingen bir biçimde başlarlar, ama bir kez kendilerini toparladıktan sonra, sözcükler akmaya başlar.

30/3 lerin kendilerini ifade ettikleri arena; sahneye çıkmak, öğretmenlik yapmak ya da büyük gruplara hitap etmek şeklinde, büyük bir arena olabilir. Ya da, aile ve arkadaş çevresini içeren küçük bir arena olabilir. Her durumda 30/3 lerin mücadele ve sevinçleri, duygularını konuşma,resim, müzik gibi yaratıcı çabalar ya da diğer vasıtalarla ifade etmelerinden kaynaklanır. Ayrıca diğer insanlara da kendi duygularını ifade etmeleri için yardım etme konuları arasındadır.

Doğuştan gelen duygusal hassasiyeti nedeniyle, bir çok 30/3, çevresindeki duygusal çalkantıya karşı bir savunma olarak, biraz duygusuz hareket edebilir. Ya da psikolojik bir zırh kuşanabilir. Onlar başkasına duygusuz görünebilir ama güçlü, hatta aşırı tutkulu duygular hemen yüzeyin altında yatmaktadır. 30/3 enerjisiyle çalışanlar, tutkulu ilişkileri ve başkalarıyla duygusal bir bağlantıyı özler. Sık sık, çevrelerindeki insanların duygularını canlandırmak, harekete geçirmek için uğraşırlar. Birçok 30/3, dram ve duygusallık içerdikleri için melodram dizilerini izlemekten ya da böyle dizilerde oynamaktan hoşlanabilir. Onlar duygularla özdeşleşebildikleri ve her özelliği taklit edebildikleri için iyi aktör olurlar.

30/3 enerjisiyle çalışanların, sorunlarla, pozitif ifade biçimleri kullanarak başa çıkmayı öğrenmeleri gerekebilir. Yakınmakta (şikayet etmekte) kendilerini tamamen haklı hissedebilirler, çünkü çoğunlukla, gerçekten görülmesi gereken yanlışları işaret ederler. Ama 30/3 ler için asıl zorluk, ifade enerjilerini yapıcı biçimde kanalize edecek ve serbest hale geçirecek yollar bulmaktır. Onların kendilerini dürüstçe ve direkt olarak, ama en pozitif ve etkili biçimlerde ifade etmeye ihtiyaçları vardır. Sorun değil, çözüm üzerinde odaklanmaları gerekir. Bu herkes için iyi bir öğütttür, ama özellikle 30/3 ler için önemlidir, çünkü onlar dünyayı nasıl tarif ediyorlarsa, öyle görürler.

Eğer 3 ler genelde en depresif kişileri oluşturuyorlarsa, 30/3 ler de aşırı duyarlılıkları ve kendilerinden kuşkularıyla depresyonu bir ince sanat haline getirebilirler. ‘’Ben her şeyi başarabilirim,’’ ve ‘’Bu iş beni çok aşıyor -hazır değilim,’’ gibi düşünceler arasında takla atabilirler. Bazen, güvenli yüksekliklerden -kendinden kuşkunun ağırlığını hissederek duygusal çukurlara düşebilirler. Bu onları, tam başarıya ulaşmak üzereyken durduran önemli bir sorundur. Kendinden kuşku 30/3 lerin kendilerini hazırlıksız, yetersiz ya da bir göreve uygun olmadıklarını hissetmelerine yol açar. Kendinden kuşku, ta ki onu, buraya yenmek için aşmak zorunda oldukları bir engel olarak görene dek, 30/3 lerin cesaret ve heveslerini kırabilir.

30/3 lerin en büyük yeteneği, ifade ve ilham verici iletişimde yatar. Konuşma, rol yapma, yazma ya da sanat yoluyla olsun, başkalarını duygusal yönden etkilemekten, belki onları eyleme, değişikliğe ya da mutluluğa yöneltmekten haz duyarlar. Pozitifte, etkileri duyguyla konuşma yeteneğinden sadece akıldan değil, kalpten de konuşma yeteneklerinden kaynaklanır.

30/3 üzerinde çalışanlar, böyle etkileyici ifade sihrini kazanabilmek için önce bazı engelleri aşmak zorundadırlar. Genelde, 30/3 ler, 3 enerjisiyle çalışmayan ortalama insana göre, kendini ifade ya da topluluk önünde konuşma konusunda başlangıçta kendilerini daha az muktedir hisseder, daha çok korkarlar. Bununla birlikte, arenaya adım attıklarında, büyük bir doyum bulur, kendilerini adeta yuvalarında hissederler.

Kurallar ve Öneriler

 • Kendinden-kuşkuyu bir dur işareti olarak değil, aşılması gereken bir engel olarak görün ve ona öyle davranın.
 • Her zaman eşit ölçüde karşılıksız aldığınızı hissetmeseniz de, kendinizden duygusal olarak verin.
 • Duygularınızı, yaşadığınız anda hissedin ve ifade edin.
 • İnce sezginize ve özel yeteneklerinize itimat edin ve onları kullanın.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerinde düşünün:
 • Kendimden kuşku yüzünden, ifade etme itilimimi bastırdım mı?
 • Duygularımı ve ihtiyaçlarımı direkt olarak ifade ediyor muyum?
 • Başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlı mıyım?
 • Duyarlı ‘’içsel rehberlik sistemimden’’ ya da diğer içsel yeteneklerimden tam anlamıyla yararlanabildim mi?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar:

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Seçimler Yasası: Enerjimizi ve duygularımızı pozitif ya da negatif biçimlerde ifade etmeyi seçebiliriz.
 • Dürüstlük Yasası: Duygularımızı kendimize ve başkalarına itiraf etmemiz başlıca dürüstlük biçimidir.
 • Beklentiler Yasası: Hayatımız gizli beklentilerimize ve varsayımlarımıza göre gelişir.
 • İnanç Yasası: Ancak kendimize inandığımız zaman başkalarına da inanabiliriz.
 • Eylem Yasası: Kendinden kuşkuyu yenmek için, incinebilirliğimizi itiraf etmemiz, ama aynı zamanda güvenle hareket etmemiz gerekir.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı