Hayat Amacını Anlama

10: İçsel Yeteneklerle Birlikte Yaratıcılık ve Güven, 8: Bolluk ve Güç, 2: İşbirliği ve Denge

28/10 hayat yolunda olanlar, maddi başarı ve yaratıcı enerjiyi birleştirmek için gelmişlerdir. Yaratıcı enerjilerini ve sezgisel yeteneklerini başkalarının hizmetinde kullanma, otorite ve şefkatle yol gösterme sorunlarını halletmek için burada bulunmaktadırlar. 

Bir kez hayat sorunlarının  üstesinden geldikten sonra, yaratıcılık, duyarlılık, kuvvet, etkileyici ifade, incelmiş sezgi gibi içsel yeteneklerin etkisiyle 28/10’ların otoritesi tam gücüne ulaşır. Kazandıkları bolluk ve otorite duygusu aile ya da, daha büyük ölçüde, dünya çevresinde merkezlenebilir. Güvenle ve açık bir hizmet dürtüsüyle hareket ettiklerinde, bunlar da (bolluk ve otorite) tezahür eder.

Hemen hemen tüm 28/10’lar şifa verici ellere sahiptirler. Onları duyarlılıkla kullanarak, hayat enerjisini nereye kanalize edeceklerini sezgisel olarak hissedebilirler. Arkadaşlarının sırtını ovduklarında, hem onlar hem de şanslı arkadaşları özel bir şey deneyimlerler.

28/10’lar, kadim büyücüler, sihirbazlar soyuyla bilinçaltı bir rezonansa sahiptir. Bu korku yaratabilir.Yüksek İrade Yasası, onlara yeteneklerini yüksek bir amaç doğrultusunda kullanmaları için ilham vererek bilinçaltı korkularından kurtulmalarına yardımcı olabilir.

28/10 enerjisiyle çalışanlar, otorite için doğal bir itilime sahiptirler.Arkadaşlarının, ailelerinin ve toplumun saygısını kazanmaya çalışırlar. Bu eğer pozitif bir otorite ise, bu varlıklar kaderlerinin bir yönünü gerçekleştirmiş olurlar. Ancak, hayat amacımızın kolayca gerçekleşmediği göz önüne alınırsa, 28/10’lar otoriteyle ilgili sorunlar yaşayabilirler.Kendi otoritelerini üstlenebilmeleri için, otorite figürlerine karşı bastırdıkları öfkeyi itiraf ve ifade etmeleri, en sonunda da bu öfkeyi salıvermeleri gerekir. Üzerinde, ‘’Otoriteyi Sorgula!’’ yazan afişler, büyük olasılıkla 28/10 hayat yolunda olan biri tarafından yaratılmıştır.

28/10’ların güçlü yaratıcılıklarına, aynı derecede güçlü güvensizlikler eşlik eder. Bu güvensizlik, güç hakkındaki karışık duyguları ve kendi güçlerine sahip çıkmama eğilimleri nedeniyle güçlenebilir.Bu da 28/10’lar için, hayat yolları üzerinde aşmaları gereken zorlu engeller yaratır. Bu eğilimlerin bir sonucu olarak, çoğu 28/10’lar dayanacak birine ihtiyaç duyarlar. Kendi ayakları üzerinde durma ve kendilerine bakma konusunda sık sık güvensizliğe kapılabilirler.Ama uzun vadede, kendine-yeterli hale geldiklerinde ve kendi hayatlarının kontrolünü ele aldıklarında büyük bir doyum bulurlar.

Liderlik rolleri üstlenmedikleri zaman 28/10’lar çoğunlukla liderin ardındaki güç olabilirler.Daha iyi bir dünya için yararlı hizmet biçimleri yaratmak üzere bir ya da daha kişiyle işbirliği yaparlar. Ancak, böyle rollerde çok ciddi ve fazla nasihatçı olmamak için dikkat göstermelidirler.

1 ve 8 enerjisiyle ilişkili güvensizlikler ve onunla bağlantılı pasif-saldırgan eğilimler, 28/10’ların, ne istediklerini dürüstçe ve direkt olarak söylemek yerine, başkalarını duygusal veya zihinsel açıdan yönetme eğilimlerine katkıda bulunur. Dürüstlük Yasası, 28/10’ların ilişkilerini iyileştirmelerine ya da geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Bu yetenekli, ilham verici insanlar tam güvenlerine ve otoritelerine kavuştuklarında, yeteneklerini ve enerjilerini paylaşarak başkalarına yol gösterir ve onları yüceltirler.

Kurallar ve Öneriler

 • Otoritelere karşı öfkenizi ifade edin ve temizleyin; sonra kendi otoritenizi üstlenin.
 • Her gün dayanıklılık ve gayretle egzersiz yapın.
 • İstediğiniz yere ulaşmak için güvensizliği aşın.
 • Yaratıcılığınızı ve içsek yeteneklerini kullanacak yollar bulun.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerinde düşünün:
 • İyi para kazanmak, sevdiğim şeyi yapmak, başka insanlara hizmet etmek için yaratıcı enerjimi nasıl kullanabilirim?
 • Otorite –kendimin ve başkalarının otoritesi- hakkında neler hissediyorum?
 • Kendimi ne zaman güçlü ve bağımsız hissediyorum?
 • Bazen başkalarını kurnazca yönlendirmeye ya da yönetmeye çalışıyor muyum?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Dürüstlük Yasası: Duygularımızı kendimize ve başkalarına itiraf etmemiz dürüstlüğün temelidir.
 • Sezgi Yasası: Başkalarının fikir ve kanılarını izlemeye son vermek suretiyle, kendi kalbimizin bilgeliğiyle bağlantı kurabiliriz.
 • Eylem Yasası: Güvensizliği yenmek için incinmeye açık olduğumuzu itiraf etmemiz, ama aynı zamanda güvenle hareket etmemiz gerekir.
 • Seçimler Yasası: Yaratıcılık, pozitif ya da negatif biçimlerde kullanmayı seçebileceğimiz bir enerjidir.
 • Yüksek İrade Yasası: Daha yüksek bir amaca hizmet etme konusundaki istekliliğimizle kendimize ve başkalarına ilham veririz.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı