Hayat Amacını Anlama

9: Doğruluk ve Bilgelik, 7: İtimat ve Açıklık, 2: İşbirliği ve Denge

27/9 hayat yolunda bulunanlar, kendilerinin ve başkalarının içinde tezahür eden Öz’e güvenmek ve onu takip etmek için gelmişlerdir. Dengeli sorumluluk, kendine güven ve doğruluk sorunlarını adım adım çözmek ve kalbin yüksek bilgeliğiyle uyum içinde yaşamak için buradadırlar. 

27/9 lar en sonunda, kalplerine güvenmek yerine, deneyimi entelektüel bir biçimde değerlendirme eğilimleriyle yüzleşmek zorundadırlar.Ayrıca, bilinçaltlarındaki itimatsızlıktan ve ihanete uğrama korkusundan kurtulmaları gerekir. Kalplerinin yüksek yasalarına erişmek için, 27/9 lar önce başkalarının kanılarını fazla önemsemeyi bırakmalıdır. Zihinsel süreçlerinden daha çok, hislerinde açığa çıkan yüksek bilgeliklerine güvenmeleri gerekir. Bununla birlikte, 7 enerjisi, çoğunlukla 27/9 ları kendilerinden başka herkese -öğretmeler, üstatlara, bilimsel uzmanlara ya da danışmanlara- güvenmeye ve diğer insanların teorilerine göre yaşamaya yöneltebilir. Hepimiz başkalarından bir şeyler öğrenebiliriz.Ama özellikle 27/9 lar, kalplerinin danışmanlığını nihai otorite kılmak için burada bulunmaktadır.

Doğruluk ve bilgelik 27/9 ların ana hayat amaçlarını oluşturur. Ama 7 rakamı anahtardır. Çünkü bu bireyler, onları doğruluğa götürecek yüksek prensiplere erişmek için önce kendilerine itimat etmek zorundadırlar. O zamana dek, onlar başkalarının önerdikleri şeyleri yapar durur . Hayat, 27/9lara aynı mesajı tekrarlayan birçok durum sunar: ‘Kalbine itimat et; bırak zihnin kalbinin bilgeliğine teslim olsun.’ Kalbin bilgeliği terimi his boyutunu anlatır.Ona vicdan , evrensen bilinçdışı veya sezgi de denir.

27/9 lar da bir seminerden, gurudan ya da aşramdan diğerine giden; öğretmenlerden, akıl hocalarından veya yaşam kuralları sınan diğerlerinden onay ve rehberlik arayan farkındalık-eğitimi bağımlıları yada spiritüel avareler olabilirler. Onlar başkalarının kanılarını ne kadar çok izlerlerse, kendi his merkezleriyle temasa geçmekte o kadar zorlanırlar.

7, zihinde odaklanma eğilimindedir. Evrensel yasalara erişebilmek ve onlarla uyum içinde yaşayabilmek için, önce önemli bir içsel zorlukla karşı karşıya kalabilirler. Bu bireylerin, hislerine bağlı olmak yerine, zihinsel süreçlere odaklandıklarının bir göstergesi de, onların söylemek istedikleri şeyi ifade etmek için gerekenden fazla sözcük kullanmalarıdır. Gerçekten hissettikleri şeyle teması yitirdiklerinde, sorunların üzerine temas etmeden çevresinde dolanan konuşmalar yaparlar. Sosyal gevezelikle meşgul olurlar, ama bu konuşmalar onların kendilerini açıklayan konuşmalar değildir. Dışsal, sosyal canlılıklarıyla bile, çoğu 27/9 zaman zaman kendilerini içsel olarak münzeviler gibi hisseder, kendi özel alanlarına ihtiyaç duyar.

Mahremiyet için duyduğu ihtiyaçla, 27/9 Elvis Presley’in hayatının ne kadar zor geçmiş olabileceğini düşünün. O, kendi yolunda, onun vasıtasıyla çalışan Öz’ü hissetmişti ve bu onun milyonlarca insanı nasıl büyülediğini de kısmen açıklar.Ancak kalbin sesini dinlemek yerine, başkalarının onun hayatını yönetmelerine izin verdi ve bu da onu mahvetti. Bir başka karizmatik 27/9 olan Errol Flynn ise fiziksel arzularının ve dürtülerinin sezgilerine baskın çıkmasına izin veren birinin aşikar bir örneğini oluşturur.Her iki sanatçı da, kendi yolunda, kendi doğruluğu ile teması yitirmiştir. Onlar bir çok bakımdan örnek alına bilinecek kişiler olmalarına karşın, yüksek prensiplere uygun olarak yaşamanın en kapsayıcı örnekleri değildirler.

Çoğu 27/9 kendine emin görünür ve 9’un liderlik kapasitesi ile ilişkili doğal bir karizmaya sahiptir. Onlar bazen kendine-itimatsızlığı güçlü fikirler ve kanılarla telafi etmeye çalışırlar. Bu kanılar bir fikre, kişiye ya da yönteme duyulan bağnaz inançlara dönüşebilir. Bu bireyler, kimliklerini inançlarına ve kanılarına bağladıklarından, işe iyi niyetlerle başladıklarında dahi inançları bağnaz hale gelebilir. 27/9 ların emin görünüşleri, daha derin bir kuşkuyu maskeliyor olabilir. Dağınık bir kimlik duygusuna sahiptirler ve sürekli kendilerini yeniden tanımlamaya çalışırlar. 

2 enerjisinden dolayı yüksek hizmete uyanmış olan 27/9 lar başkalarına destek sağlamakta ve onlarla işbirliği yapmakta anlam bulurlar. Böyle bireyler vaaz vermeye ihtiyaç duymazlar ve spiritüel görünmeyebilirler. Spiritüel dil kullanıp kullanmamaları  önemli değildir. Örnek olarak yol göstermek ve ilham vermek onların hayat amaçlarının anahtarını oluşturur. Bu insanlar hayatlarının onların öğretisi olmasına izin verirler. Eğer onlarınki doğru bir hayatsa o zaman hiçbir söz gerekli değildir.Eğer böyle bir hayat yaşamıyorlarsa; o zaman da hiçbir söz yeterli olmaz.

27/9 ların arasında örneğin, Mahatma Gandi, ParamahansaYogananda, Adi Da (Da Free John) Papa XXIII. John, Papa XIII. Pius ve Halil Cibran gibi birçok spiritüel ve dini lider yer alır. Buna ek olarak, Elvis Presley, Shirley MacLaine, Ray Charles ve Robin Williams gibi özgün karizmalarıyla nesillere ilham vermiş, dini olmayan liderleri de sayabiliriz.

Diğer aşırı uçta ise bir çoğu 27/9 olan karizmatik öğretmenlerin yarattığı tehlike yatar. Bunlar,  bir çok takipçisi olan, ama vaaz ettikleri şeyi kendileri uygulamayan, mazeret olarak da yüksek mertebelerini ya da idrak hallerini gösteren öğretmenlerdir. Onların da, takipçileri gibi, öğrenmeleri gereken dersler vardır.

Birçok 27/9, (kazığa bağlanıp yakıldığında olduğu gibi) ateşe çok yaklaşmakla ilgili bilinçaltı korkulardan dolayı, maneviyattan korkar. Kimisi bunun farkındadır, kimisi değildir. Günah ve pişmanlık arketipleri, asla böyle bir dil kullanmayacak olan 27/9 ların bile bilincinde yatıyor olabilir.

27/9 lar manevi fikirlere çekilseler de, onlardan uzak dursalar da, başkalarında şefkat ve anlayış görme ve aynı ölçüde karşılık verebilme ihtiyacı duyar.Bilgelik için, hayatın yol gösterici prensiplerini bilmek ve paylaşmak için özlem duyarlar.

Bu insanlar, sadece bilge bir öğretmenden öğrenerek ya da kitaplar okuyarak değil, direkt deneyim yoluyla kendine-itimat geliştirirler. Başka bir deyişle onların yüksek bilgeliği deneyimlemeleri ve bu ilhamı direkt olarak hissetmeleri gerekir. 27/9ların Öz’ü tanımaya, O’nu kendi içlerinde ve diğer insanların içinde hissetmeye ihtiyaçları vardır. En sonunda, dışsal hayatları ne kadar iyi gidiyor olursa olsun, onların bir yanları bu gerçeği idrak edene dek huzur bulmayacaktır.

Kurallar ve Tavsiyeler

 • En derin hislerinizin sizi, tam olarak, öğrenmeniz gereken derslere yönlendireceğine itimat edin.
 • Her gün, Öz’ün sizin ve diğerlerinin içinden parladığını hatırlayın.
 • Hatalarınız için kendinizi bağışlayın.
 • Kendinizin ve başkalarının kanılarını çok ciddiye almayın.

Yararlı Sorular

 • Hayatım en yüksek doğruluğun bir örneği mi?
 • Bana ne ilham veriyor?
 • Hayatım üzerinde uzman olan kim?
 • Kendimin ve başkalarının sürecine saygı gösteriyor muyum?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Yüksek İrade Yasası: Yükse bir amaca hizmet etmeye gönüllü olmamız bizi başkalarına ilham vermeye muktedir kılar.
 • Sezgi Yasası: Başkalarının kanılarını izlemeye son vererek, kendi kalbimizin sezgisel bilgeliğiyle bağlantı kurarız.
 • İnanç Yasası: anca kendimize inandığımız zaman başkalarına da inanabiliriz.
 • Esneklik Yasası: Esnek kalarak, değişen koşullardan en iyi şekilde yararlanabiliriz.
 • Yargısızlık Yasası: Evren bizi yargılamaz; o sadece davranışlarımızın doğal sonuçlarıyla karşılaşmamızı sağlayarak bize öğretir.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı