Hayat Amacını Anlama

8: Bolluk ve Güç, 6: Vizyon ve Kabul, 2: İşbirliği ve Denge

26/8 hayat yolunda olanlar mükemmelliyetçilik, para, güç ve itibar sorunlarını halletmek için gelmişlerdir. Sahip oldukları bolluğu yüksek vizyonları ve idealleriyle uyum içinde, başkalarının hizmetinde kullanmak için burada bulunmaktadırlar.

26/8 lerin hayatı, onların para, güç ve yüksek profil hakkındaki çatışan yönelimlerini ve inançlarını yansıtır. Doğal idealizmleri nedeniyle burada tezahür ettirmek üzere bulundukları kişisel gücü engelleme eğilimi gösterebilirler. Eninde sonunda, 26/8 ler ayağa kalkar, kendilerini öne sürer ve aileleri, toplumları içinde ya da dünya çapında ün ve itibar kazanırlar.

26/8 ler tanındıkları zaman, bu çoğunlukla çalışmalarının kalitesinden dolayı olur. Onlar para ve ün için sıkı çalışan olabilirler. Ama doğal idealizmleri nedeniyle, her ikisi hakkında da karışık duygulara sahiptirler. Negatif’te 2’nin etkisi içsel çatışmalar yaratabilir. Örneğin, hizmetlerini hafifseyip, karşılığında çok az para mı teklif ettikleri, yoksa açgözlü davranıp çok fazla mı para talep ettikleri konusunda çatışma yaşayabilirler. 

6 yanları, ‘’Daha az para talep et, yapılacak doğru şey budur’’ derken, 8 yanları, ‘’Daha fazla istiyorum!’’ diyebilir. Ya da parayı kötüye kullanmaktan o kadar korkabilirler ki, kimseyi üzmemek ya da kızdırmamak için hizmetleri karşılığında hiç para talep etmezler. Birçok 26/8, 6 etkisi nedeniyle eleştiriye karşı hassastır. Bu ayrıca, ‘’sukunetlerini’’ korumak için kendilerini ifade etmekten kaçınmaları anlamına da gelebilir.

26/8 enerjisiyle çalışanlar pasif ya da saldırgan olma eğiliminde olabilirler.Kendine-değer-verme düzeylerine bağlı olarak duygusal yüzleşmelerle başa çıkmaya çalışırken, güçlerini teslim etme ve kendini öne sürmekten vazgeçme eğilimi gösterebilirler.

Yüksek standartları nedeniyle, 26/8 ler sık sık şükretme yolundan sapabilir ve değerlerini küçümseyebilirler. Başarılarını önemsemeyerek ve hatalarını hatırlayarak, çabalarının meyvelerinin tadını çıkartmakta zorlanırlar. Tekrarlamalı başarı ritüellerine yakalandıklarında, 26/8 lerin ‘’kusursuz değil, ama yeterince iyi,’’ şeklindeki sihirli sözcükleri hatırlamaya ihtiyaçları vardır.

Kendilerini tutmaktan, çekingenlikten kurtuldukları zaman, başkalarını destekleyen nitelikli işler üretirler. Eğer saklanmıyorlarsa, 26/8 ler çevrelerindeki ya da genel olarak dünyadaki kalabalığın üzerine yükselmek için sıkı çalışır. Çoğu 8’ler ün peşinde olduklarını yadsıyacaklardır ama hayatlarına ve eylemlerine yakında bir bakarlarsa bunun doğru olduğunu -örneğin, bir grup insan içindeyken dikkati çekmeye çalıştıklarını- kabul edebilirler. Eğer 8 enerjisiyle negatif yönde çalışlıyorlarsa paradan, güçten ya da ünden kaçabilirler, yani burada hakkından gelmek üzere bulundukları arenalardan uzak durabilirler.

Kurallar ve Öneriler

 • Sessiz bir güç ve güvenle hareket edin.
 • Üstün olabileceğiniz ve sebat edebileceğiniz bir alan bulun.
 • Değerinizi bilip kabul edin ve bırakın ışığınız parlasın.
 • İşi, kişisel ilişkilerle dengeleyin.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Para ve güç kazanmaya mı, yoksa onlardan kaçmaya mı çalışıyorum?
 • Başarıyı hak etmek için daha çok şey yapmak zorunda olduğumu mu hissediyorum?
 • Kendimi dengeli, tutarlı bir biçimde öne sürüyor muyum?
 • Yüksek standartlarım işime nasıl yardımcı oldular ve beni nasıl engelledirler?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar:

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Dürüstlük Yasası: Başkalarına karşı dürüst olabilmek için, önce kendimize karşı dürüst olmalıyız.
 • Kusursuzluk Yasası: Yüksek vizyon bize ilham verebilir, ama başarabileceğimiz en iyi şey, zamanla elde edilen erdem ve gelişkinliktir.
 • Süreç Yasası: Hedeflerimize en iyi şekilde, her seferinde bir küçük, emin adım atarak ulaşabiliriz.
 • Sorumluluk Yasası: Karşılıklı destek oluşturmak için, ne zaman evet ne zaman hayır diyeceğimizi bilmemiz gerekir.
 • Yargısızlık Yasası: Evren bizi yargılamaz; o yalnızca, davranışlarımızın sonuçlarıyla karşılaşmamızı sağlayarak, bize öğretir.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı