Hayat Amacını Anlama

5: Özgürlük ve Disiplin, 2: İşbirliği ve Denge, 3: İfade ve Duyarlılık

32/5 ya da 23/5 hayat yolunda olanlar, bağımsızlık, duygusal dürüstlük ve işbirliği ile ilgili sorunlarını halletmek, sonunda disiplin ve deneyim derinliği yoluyla özgürlüğü yaşamak için burada bulunmaktadırlar.

Hem 32/5 hem de 23/5 ler bağımlılık ve bağımsızlık, sorumluluk ve duyguların dürüstçe ifadesi konularında içsel mücadeleler, eğilimler ve çatışmalar yaşarlar.

32/5 ya da 23/5 üzerinde çalışan bireyler, doğum sayılarının temel enerjileri açısından, hemen hemen aynıdırlar; tek fark 3 ve 2’nin ters düzenleridir. Çoğu 23/5 ler geç çiçek açarlar. Daha hakim durumundaki 3 enerjisinin duyarlılık ve kendinden kuşku sorunları nedeniyle, güvenlerine kavuşmaları daha uzun zaman alabilir.Ayrıca, kendini ifade konusundaki yönelim ve korkuları 32/5 lerden daha güçlüdür.

Çoğu 32/5 ler işbirliği konusunda 23/5 lerden daha derin sorunlara sahip olabilirler.Karşılarındakine her şeylerini verebilirler. Hatta çok yönlü kimliklerini bırakıp, yakınlarının değerlerine, çıkarlarına ve arzularına tabi olma eğilimi gösterebilirler. Sonra kendi ihtiyaçlarını ihmal ettikleri ölçüde, duygusal yönden geri çekilebilir ya da içerleyebilirler.

Hem 32/5 ler, hem 23/5 ler burada gerçek özgürlüğü deneyimleme için bulunmaktadırlar. 5 enerjisinin pozitif ifadesine ulaşana dek bu özgürlük istediklerini istedikleri zaman yapmak olarak algılanabilir.

32/5 ler ya da 23/5 enerjisiyle çalışanlar, ister hayatta, ister kitaplarda ya da filmlerde olsun, her yerde yeni fırsatlar keşfetme ve serüven bulma arayışındadırlar.

Bazen deneyim için duydukları yönelim öylesine güçlü hale gelebilir ki,  bir fırsatı kaçırmamak için birçok şeyi bir arada halletmeye çalışır ve sonunda kendilerini dağılmış ya da tükenmiş hissederler. Özellikle 32/5 ler mumlarını iki ucundan birden yakarlar (çok aşırı çalışır ve gece geç saatlere kadar ayakta kalırlar). Hızlı öğrenirler ve değişik yetenekleri ve deneyimleri sayesinde açıkgözlülükle geçimlerini sağlarlar.

Hem 32/5 ler hem de 23/5 ler bazen yaptıkları şey üzerinde saplantılı bir biçimde odaklanabilir ve büyük tabloyu göremez hale gelebilirler. Tüm 5 ler gibi, onların da kendilerini özgür kılabilmek için disiplin, odaklanma ve bir öncelikler duygusuna ihtiyaçları vardır. 32/5 lerin ve 23/5 lerin aradıkları nihai özgürlük içseldir -kendileri olma özgürlüğüdür, kendinden kuşkudan, korkudan kurtuluştur. Ancak bu içsel genişleme duygusunu oluşturarak, kaderlerinin dış dünyada gerçekleştiğini hissedebilirler. Bununla birlikte, içsel özgürlüğü meydana getirmenin bir yolu da dış deneyimlerle yüz yüze gelmektir. Dış dünya psişemizin dünyasını yansıttığına göre, dış zorluklara yönelerek,onları bağlayan kendinden kuşku ve işbirliği sorunlarıyla yüzleşme ve onları aşma şansına sahip olurlar. Küçük ya da büyük serüvenler, bu insanların sınırlarını genişletmelerini, bazı duygusal riskleri almalarını ve kapasitelerini keşfetmelerini sağlar.

Bazen aşırı işbirliğine yönelme eğiliminde olan 2 enerjisi, dramatik 3 ve 5 enerjileriyle birleştiğinde, bir tür ‘’şehitlik kompleksi’’ meydana getirebilir. Bu bireyler insanları kurtarmak, dünyayı kurtarmak ve özgürlük için savaşmak isterler. Çarpıcı dramları tercih edebilirler.

32/5 ler ve 23/5 ler çabuk kavrayan, hızlı öğrenen kişiler olduklarından, canları kolayca sıkılabilir de. Can sıkıntısı onların kişisel cehennemidir. Eğer her şey sıkıcı hale gelmeye başlarsa, kendi başlarına küçük bir dram yaratabilirler. Gerçek özgürlüğe ulaştıklarında,artık kendilerini bedenlerinde hapsolmuş hissetmezler. Çünkü görsel imgelemelerini ve doğal duru görü yeteneklerini geliştirmişlerdir. 

Çoğu 5 hayatın birçok alanını araştırıp keşfetmiştir. Burada sorun, sahip oldukları geniş deneyim alanının nispeten yüzeysel, sığ kalmasıdır. Disiplin ve odaklanma yoluyla, 32/5 ler ve 23/5 ler deneyimin derinliklerine girebilirler. Böyle bir disiplin olmadan, 32/5 ler ve 23/5 ler yüzeyde sekerler ya da her şeyi hemen yapmaya çalışarak kendilerini dağıtırlar. Enerji ve dikkatlerini odaklayarak kesin öncelikler oluşturup, sonuna kadar sebat ederek özgürlük deneyiminde daha derinlere doğru ilerlerler.

Aşırı ya da yetersiz işbirliği yapma arasında gidip gelme eğiliminde olan 2 ler gibi, 32/5 ler ve 23/5 ler de bağımlılık ve bağımsızlık aşırı uçları arasında gidip gelme eğilimindedirler. Eninde sonunda, rahatlatıcı bir denge bulmak zorundadırlar. Bu dengeye, her bir aşırı ucu araştırarak, örneğin bağımlılık sorunlarını inceleme yoluyla bağımsızlığı öğrenerek ulaşabilirler. 

Güvensizlik yüzünden, hem 32/5 ler, hem de 23/5 ler sosyal rollerinin ardına gizlenme eğiliminde olabilir. Onlar, oynadıkları rollerden daha öteye bir şey olduklarını hatırlamanın yararını görürler. Blöf yapma ya da rol oynama yetenekleri, 32/5 lerin ve 23/5 lerin, istediklerini elde etmek için öfke gibi duyguları kullanarak, başkalarını bilinçli ya da bilinçsiz olarak yönetmelerine olanak verir.

Hafta sonlarını, ister ava giderek ya da melodram dizilerini izleyerek, ister paraşütle atlayarak ya da çocuk bakarak geçirsin, bu kişiler canlı ve neşeli olma, dünyayı yeniden görme özelliğine sahiptir. Henüz serüvenci ya da özgürlük yönelimli niteliklerini deneyimlememiş olabilirler. Er ya da geç tam güvenlerine kavuştukları zaman, 32/5 ler ve 23/5 ler hayatlarının potansiyelini, içlerindeki özgürlüğün derinliğini ve  sınırsız halini keşfedebilirler.

Kurallar ve Öneriler

 • Siz oynadığınız rollerden daha öteye bir şeysiniz; özünüze değer verin.
 • Hatırlayın: Disiplin ve derinlik özgürlüğün kapılarını açar.
 • Kendinizi belirli bir düzene sokun, gevşemek için zaman ayırın ve sağlıklı kalın.
 • Mümkün olduğunca içten ve açık olabilecek cesareti bulun.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Kendini sınırlanmış ya da kısıtlanmış hissettiğimde beni kim serbest bırakabilir?
 • Bağımlılık ve bağımsızlık arasında bir denge buldum mu?
 • Mevcut disiplin ve odaklanma düzeyim nedir?
 • Gerçekten hissettiğim ve ihtiyaç duyduğum şeyleri direkt olarak ifade ediyor muyum?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Disiplin Yasası: Disiplin, iç özgürlüğe götüren odaklanma ve deneyim derinliği sağlar.
 • Denge Yasası: Bir aşırı uçtan diğerine kayma eğilimimizi görerek, dengemizi buluruz.
 • Sorumluluk Yasası: Ne zaman evet ve nasıl hayır diyeceğimizi bilerek, karşılıklı destek oluştururuz.
 • Dürüstlük Yasası: Başkalarına karşı dürüst olmak için, önce kendimize karşı dürüst olmalıyız.
 • Eylem Yasası: Güvensizliği yenmek için, incinmemeye açık olduğumuzu kabul etmemiz ama bir yandan da güvenle hareket etmemiz gerekir.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı