Hayat Amacını Anlama

4:İstikrar ve Süreç, 2: İşbirliği ve Denge

22/4 hayat yolunda olanlar, işbirliği, sorumluluk ve süreç sorunlarını hallederek, sağlam ve güvenli bir temel oluşturmak için gelmiştir. Karşılıklı olarak destekleyici bir takım çalışmasını içeren, sabırlı bir süreç yoluyla hedeflerine ulaşmak için burada bulunmaktadırlar.

22/4 ler önce aşırı işbirliği yapmaya, her şeylerini vermeye, sonra da içerleyerek geri çekilmeye son derece eğilimli olabilirler. İhritasları da ayrıca kör noktalar yaratabilir.Böylece hedeflerine giden yolda gerekli adımları atlama eğilimi gösterebilirler. Onlar için, eğer dikkat ediyorlarsa, başarısızlık yararlı bir negatif tepkidir (geri-beslemedir). 22/4 ler sorunla karşılaştıklarında, hangi adımları atladıklarını belirlemelidir. Bu her başarısızlık kalıbını ortadan kaldırır. Eğer 22/4 ler onu küçük, başa çıkılabilir kısımlara ayırırlarsa, hiçbir zorluk çok büyük sayılmaz.

22/4 ler için, çift 2, hayat yolunun özelliklerini ve sorunlarını belirlemekte güçlü bir etkiye sahiptir. İlk 2, özellikle ve neredeyse bütünüyle içsel işbirliğiyle ilgilidir. Böylece 22/4 lerin kaderinin gerçekleştirilmesi, çatışan inançlarını, değerlerin ya da eğilimlerin bütünlemesiyle başlar. 22/4 lerin hayatı sorunlu hale geldiğinde, onların kendi içsel temellerine geri gitmeleri ve çevrelerini organize etmeye ve yönetmeye kalkışmadan önce, terapi veya diğer yöntemlerle kendi iç dünyalarında uyum sağlamaları gerekir. 22/4 ler için, ikinci 2 dışsal işbirliği üzerinde odaklanır. Başkalarıyla ilişkileri, kendilerinin ve başkalarının sınırlarına saygı göstermeleri ve önce aşırı verip sonra da kendilerini kapatma arasındaki hassas dengeyi bulmalarında…

Hemen hemen tüm 22/4 ler analiz ve bir bütün olarak düşünüp planlama konusunda güçlü bir kapasiteye sahiptirler. Ama bu kapasitelerini aşırı kullandıkları zaman, zihinleri aşırı analiz sonunda dumura uğrar. Bu kez idareyi, tepkisel duygular ya da düşüncesizce yapılan eylemler devralabilir. Düşüncesizce yapılan eylemler, sonra da pişmanlıklara yol açar. Tüm 2 ler için olduğu gibi, denge ve bütünleme anahtardır. Maksat ikide birde aşırı uçlara gitmek yerine, aklı ve duyguları birleştirmek, mantığı sezgiyle dengelemektir. 22/4 ler kafalarının karıştığını hissettikleri zaman, nihai karara varabilmek için, fikirlerini yazmanın ve  içgüdülerine itimat etmenin  yararını görürler.

22/4 enerjisiyle çalışanların, sorunlarıyla yüzleşirken açık, gerçekçi bir iç görü kullanmaya ve kendilerine şefkat göstermeye ihtiyaçları vardır. Aksi takdirde, boğucu bir sorumluluk duygusuna karşı, at gözlükleri takarak, eleştirileri önemsemeyerek ve dengesizlikleri ve sorunları inkar ederek tepki gösterebilirler. Çoğu 22/4 güçlü, odaklanmış, bazen katı fikir ve kanılara sahip olabilir. Karşıt fikirleri her zaman iyi dinlemeyebilirler..

Çift 2 ve 4 birlikte çalıştıkları zaman, 22/4 ler olağanüstü bir kuvvet, gayret ve potansiyele sahip olurlar. Bu potansiyelin nasıl tezahür edeceği, spiritüel yasalara nasıl uyumlanacaklarına bağlıdır. 4 enerjisiyle, 22/4 ler kuvvet, metanet ve dayanma gücüne sahiptirler. Ama kaderlerini gerçekleştirmeleri tamamen, önce sağlam bir temel oluşturduklarından emin olmaları, sonra da bu kadere doğru küçük, emin adımlarla ilerlemelerine bağlıdır. Bu kalıp pozitif biçimde kullanıldığı zaman, 22/4 ler olağanüstü başarıyla karşılaşırlar.

Kurallar ve Öneriler

 • Çatışan yönlerinizi bütünleyerek, önce kendinizle arkadaş olun.
 • Çok mu vericisiniz? Bu konuda arkadaşlarınızın görüş ve eleştirilerine açık olun.
 • Bedenen ve zihnen esnek kalın direnmeyin, esnek olun.
 • Hayatınızı bütünüyle planlayın ve yoldaki her adıma gereken değeri verin.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Kararlar verirken, bu kararları gerçek ihtiyaçlarıma ve değerlerime dayanarak mı, yoksa yapmam ‘’gerektiğini’’ düşündüğüm şeylere dayanarak mı veriyorum?
 • Başkaları için yaptığım şeylerden dolayı kendimi iyi hissediyor muyum?
 • Hedeflerime yönelik sonraki adım nedir?
 • Kimi bağışlamaya ya da kimin tarafından bağışlanmaya ihtiyacım var?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Süreç Yasası: Hedeflerimize erişmek için tek emin yol, her seferinde küçük bir adım atmaktır.
 • Sorumluluk Yasası: Karşılıklı destek için, ne zaman evet ve nasıl hayır diyeceğimizi bilmek zorundayız.
 • Kalıplar Yasası: Onları değiştirmek için güçlü bir kaldıraç kullanmadığımız sürece, kalıplar sürekli kendilerini öne sürerler.
 • Dürüstlük Yasası: Başkalarına karşı dürüst olabilmek için, önce kendimize karşı dürüst olmamız gerekir.
 • Denge Yasası: Bir aşırı uçtan diğerine kayma eğilimimizi görüp düzelterek, dengemizi bulabiliriz.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı