Hayat Amacını Anlama

9: Doğruluk ve Bilgelik, 8: Etki ve Bolluk, 1: Yaratıcılık ve Güvenlik

18/9 hayat yolunda bulunanlar, dürüstlük, para, kontrol ve güven sorunlarını adım adım çözmek için buradadır. Enerjilerini ve etkilerini yüksek doğruluk prensiplerine uygun olarak yaratıcı bir biçimde tezahür ettirmek ve kullanmak için gelmişlerdir. Birçok 18/9 sosyal, girgin, hatta şen şakrak görünebilir, ama onların içsel hayatları suçluluk, korku ve güvensizlik gölgeleri içerebilir.

18/9 ların, doğruluğa ve bilgeliğe giden yollarında, güvensizlik sorunlarının yanı sıra, para ve güçle ilgili derin biçimde kökleşmiş olabilen çekilme ve kaçınma (parayı ve gücü hem isteme hem de onlardan kaçınma) sorunlarını adım adım çözmeleri gerekir.

Doğruluk (kalbinin mesajların uygun yaşamak) hayat amaçlarının en yüksek noktasında yer alır. 18/9 lar, bunu tercih etseler de etmeseler de, yüksek ahlaka ve dürüstlük niteliklerine dayanmalıdırlar. İlham verici bir örnek oluşturarak yol gösterebilirler. Ya da yanlış yola sevk eder ve ibret verici örnek olabilirler. Tüm bu 9 lar gibi, 18/9 lar da, dürüst, gayretli çalışmayla geçen çok iyi ve doyum verici bir hayat yaratabilir. Kendi emeklerinin sonucunda elde ettikleri ödüllerin tadını çıkarabilirler.  Yüksek yasaları görmezden gelen 18/9 lar ise çok geçmeden neden-sonuç yasasıyla karşı karşıya gelirler. Hayat onlara bu kez görmezden gelemeyecekleri bir geri bildirim sunar.

Çoğu 18/9 güçlü bir zihne, çekici bir karizmaya ve bol enerjiye sahiptir. Onların doğum sayısıyla ilişkili niteliklerin ve dürtülerin bu bileşimi, bu bireyleri  tüm ülkelere ilham verebilen, dağları yerinden oynatabilen  ve imparatorluk kurabilen – ya da kendisine karşı çıkanları acımasız bir bağnazlıkla ezebilen- son derece güçlü liderler kılar. 8‘in zenginlik ve güç arenasının ve 9’un doğruluk arenasının talepleri, 1’in yaratıcı enerjisi tarafından güçlendirilebilir. Bu durum, henüz içsel dürtülerini tanımayan ve onlarla barışmamış olan 18/9 lara ağır içsen yükler yükleyebilir.

Onlar kendi çabalarını baltalamadıkça, 18/9 ları etkileyen niteliklerin ve dürtülerin güçlü karışımı, parayı ve etkiyi çeker ve onları başarıya götürebilir. Bu bireyler, 1 enerjisiyle ilişkili gizli güvensizliklerin böbürlenme, rekabetçilik ve iddialı bir kuvvetle örtbas edebilirler. Ama onların güçlerinin ve iddialılıklarının hemen altında, içsel dürtülerinin kabaran gücünden korkmaları nedeniyle, belirli bir pasifik yatıyor olabilir.

Eğer 18/9 lar hayatlarının olumlu tarafını ifade edebiliyorlarsa, kendilerini örnek oluşturarak başkalarına yol gösterebilir ve ilham verebilirler. Doğrulukları ve yaratıcılıkları takipçilerinin yoğun saygı ve sadakatini hak eder. Bundan dolayı, onlar çoğu zaman küçük veya büyük arenalarda liderlik konumlarına çekilir ya da getirilirler. Eğer 18/9 lar hayat yollarının olumsuz tarafını ifade ediyorlarsa, onların güç ve zenginlik için duydukları dürtü saplantılı hale gelebilir. Bu durumda kanıları bağnazlaşır, yaratıcı enerjileri kendileri ve başkaları için yıkıcı hale gelir. Başka bir değişle, bu bireyler çok iyi şeyler yapmaya veya çok zarar verme potansiyeline sahiptirler.

18/9 ların zorlukları bilinç altında yattığından, onların yanıtlarını kendi içlerinde aramaları gerekir. Bununla birlikte, içsel gelişimlerinden daha çok, dış dünyadaki maddi başarıya odaklanma eğiliminde olabilirler. İç görü çalışması yapmak istemeyebilirler. Ve 8 ler kendi kurallarını koymaktan hoşlandıklarından, 18/9 lar gençliklerinde  hayat derslerini öğrenmeye ve uygun değişiklikler yapmaya direnebilirler. İç gözlem yapmaya eğilimli olsalar da olmasalar da, bu bireyler en sonunda, taşıdıkları içsel ağırlığın yükünü incelemek zorundadırlar.

Kendini-inceleme, anlayış ve bağışlayıcılık en sonunda 18/9 ları, hayatın özündeki bağlantıya, zenginliği paylaşmaya ve kendilerini hizmete adamaya götürebilir. Onlar başkalarına, şefkatli ve yüksek bir iradeyle uyum içinde olan gücün ilhamıyla hizmet ederler.

Tüm 18/9 ların kendi kendilerine şu soruyu sormaları gerekir: ‘Örnek alınacak bir hayat yaşıyor muyum?’ Sonra da yanıtı dinlemelidirler. Eğer onlar vaaz ettikleri şeyleri -ki bu bireyler genelde vaaz verirler- uygulamazlarsa, hayat onların dikkatini, hastalıklar, kazalar ve yıkılan ilişkiler de dahil olmak üzere, dramatik biçimlerde çekebilir. Bu doğum sayısıyla ilgili çok süptil bir şey yoktur ve hayatın geri bildirimi de süptil değildir.

Er ya da geç 18/9 lar yüksek doğruluk yasalarına uygun olarak yaşayacak kadar yeterince şey  hissettiklerinde ve öğrendiklerinde, enerjilerini ve kaynaklarını bütünün en yüksek hayrına yöneltirler. Süreç içinde, eski eğilimlerini ve acılarını aşarlar. Onların yüksek bir amaca içsel adanışları ne kadar güçlüyse, nitelikleri de o kadar olumlu biçimlerde tezahür edecektir. Dürüstlük Yasası bu bireyler için anahtardır; spiritüel yasalarla olan derin bağlantıları onları kaderine doğru yönlendirebilir. Doğal enerjiler, karizmaları ve kişisel güçlerinden dolayı, 18/9 lar her toplulukta göze çarparlar.

 Kurallar ve Tavsiyeler

 • Kimin haklı olduğuna değil, neyin doğru olduğuna odaklanın.
 • Gücünüzden korkmayın; sadece onu başkalarının hizmetinde kullanın.
 • Hayatınızın hangi anlarında başkaları için iyi bir örnek oluşturduğunuzu, hangi alanlarında oluşturmadığınızı kendinize sorun.
 • Yaratıcı güçlerinizi zevk aldığınız biçimlerde kullanın.

Yaralı Sorular

 • Güvenlik duygum paraya ve güce mi bağlı?
 • Yaratıcı enerjimi yararlı uğraşlarda kullanıyor muyum?
 • Para ve kontrol konusunda insanlarla sorunlar yaşadım mı?
 • Doğruluğa ve başarıya eşit ölçüde değer veriyor muyum?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Yüksek İrade Yasası: Yükse bir amaca hizmet etmeye gönüllü olmamız bizi başkalarına ilham vermeye muktedir kılar.
 • Dürüstlük Yasası: Dürüstlük, duygusal realitemizin farkında olmamıza dayanır.
 • Seçim Yasası: Olumlu veya olumsuz biçimlerde yaratmayı ve kendimizi olumlu veya olumsuz biçimlerde ifade etmeyi seçebiliriz.
 • Sezgi Yasası: Başkalarının kanılarını izlemeye son vererek, kendi kalbimizin sezgisel bilgeliğiyle bağlantı kurarız.
 • Esneklik Yasası: Esnek kalarak, değişen koşullardan en iyi şekilde yararlanabiliriz.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı