Hayat Amacını Anlama

8: Bolluk ve Güç, 7: İtimat ve Açıklık, 1: Yaratıcılık ve Güven

17/8 hayat yolunda olanlar para, güç ve ruhla ilgili sorunlarını halletmek için burada bulunmaktadırlar. İçlerindeki yaratıcı ruha itimat etme ve bu ruhu başkalarıyla paylaşma suretiyle bolluk ve içsel gücü gerçekleştireceklerdir.

17/8 ler, kaderlerini gerçekleştirebilmek için önce para ve güç hakkındaki algıları üzerinde çalışmalıdırlar. Kendilerine ve Öz’e daha derin bir güven duymaya, yaratıcılığa ulaşmaya ihtiyaçları vardır. 17/8 ler ya da tüm 8 ler için, bolluğu paylaşmak mutlaka zengin olmalarını gerektirmez. Mütevazi bir geliri olan biri de parasının ve zamanının bir kısmını, enerjisini,  hatta cömertlik ruhunu bile paylaşabilir.

Daha çok içe-yönelen 7 enerjisi ve daha çok dışa-yönelen 8 enerjisi zıt yönler gibi görünebilir.Ancak 17/8 ler pozitif yönde çalışırken böyle bir zıtlık söz konusu olmaz. 17/8 lerin onlar vasıtasıyla iş gören Öz’e güvenmeye başlaması önemlidir.Böylelikle altta yatan paranoya ve korku azalır. Bu onları -yaratıcı enerjilerinden doğal olarak akan- bolluğu çeken ve üreten bir genişlemeye açar. Başka bir deyişle, 17/8 ler, mali durumları nasıl olursa olsun, tam bir doyum hissedebilmek için 7 enerjisinin sorununu halletmelidir.

8 enerjisi ile ayakları yere sağlam basan bir maddeciliğe sahip olabilirler. Ancak 1 ve 7’nin bileşimi çoğunlukla 17/8 lere ‘’yaratıcı bir doğa ruhunun’’ karizmasını verir. Hafif, havai, hayal gücü kuvvetli ve parlak. 8 onları dünyaya bağlı tutar ve ayaklarını yere sağlam bastırır. Onların içe yönelik ve spiritüel enerjileri ise 8’in itibar, zenginlik ve güç hevesini dengelemeye ve tamamlamaya hizmet edebilir. Ancak, eğer 17/8 ler negatif yönde çalışıyorlarsa, içe yönelik 7 enerjisi çatışma yaratır ve enerjilerini baltalarlar.Bu hayattan ve başarılı olmak için gerekli dış çalışmadan geri çekilmelerine yol açar. Çoğu 8 ler güçlerini bastırma konusunda süptil eğilimlere sahiptirler. Eğer dünyada ileri adım atma konusunda kendilerine güvenmezlerse, hiçbir şey başaramayabilirler.

Yine de, 1 parayı çekme eğilimindedir; para konusunda ‘’şanslı’’ olma özelliğine sahiptir. 17/8 ler yaratıcı enerjilerinin dünyaya akmasına izin verirlerse, kendi spiritüel yanları ve dünyanın spiritüel yönlerini fark edebilirlerse, para ve nüfus onlara neredeyse sihirli bir biçimde ulaşabilir.

8’in güçlü zekasının yanı sıra, 1’in yaratıcılığı ve 7’nin zihinsel keskinliği en iç görülü, özgün ve hatta parlak düşünürleri yaratabilir. Pozitif haldeyken, 17/8 ler hedeflerine erişme konusunda hiçbir fikri eksikliğe sahip değildir.

Bununla birlikte, 7 enerjisi para ya da güçle ilgili bilinçaltı korkularını şiddetlendirebilir. Eğer 17/8 ler her şeyin üzerinde kendilerine itimat etmezlerse, para ya da güç konusunda da kendilerine itimat edemezler. Bu da 8’in kendini baltalama eğilimini arttırır. Çoğu 17/8 ler dıştan neşeli ve iyimser görünebilir ama maddi dünyada kendilerini nasıl ifade edeceklerini bilmekte zorlanıyor olabilirler.

Kendilerini dindar ya da spiritüel olarak hissetseler de, hissetmeseler de, 17/8 ler içsel gelişim ve ilhamı maddi dünyadaki çok pratik hedeflerle birleştirmek için buradadırlar. Örneğin, bazı 17/8 ler  birçok insan için bir toplanma yeri olabilecek bir kitabevi açarak spiritüelliğe olan ilgilerini maddi başarıyla birleştirmeye karar verebilirler. Elbette ki tüm 17/8 ler böyle işleri yürütmezler. Ama eninde sonunda, kendilerine ve başkalarına ilham verecek bir şeyi yaratacak güven ve itimadı bulacaklardır. Başka bir deyişle, başkalarına hizmet yolunda zevk aldıkları şeyi yaparken iyi kazanırlar.

Tüm 17/8 lerin, ün, itibar kazanma ve nüfusa sahip olma konusundaki güdülerini bastırmak yerine, onu kabul ve itiraf etmeye ihtiyaçları vardır. Onlar, yüksek bir amaçtan yoksun maddi başarının boş olduğu gerçeğini gözden kaçırmadan, maddi alemde oyun oynamanın tadını çıkarabilirler.

Kurallar ve Öneriler

 • Yaratıcı çabalarınız sonucunda bolluğun akacağına güvenin.
 • Para değili hizmet üzerinde odaklanın.
 • Meditasyon yoluyla, bir güç ve bolluk kaynağı bulun.
 • İşi, bir biçimde, kişisel gelişme, şifa ya da spiritüel arayışlarla birleştiren bir geçim vasıtası yaratma konusunda düşünün.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • İşim nasıl daha yüksek bir amaca hizmet edebilir?
 • Sahip olduğum bolluğu başkalarıyla paylaşıyor muyum?
 • Kendi iç duygularıma itimat ediyor muyum? Gücüme güveniyor muyum?
 • İnsanları bir araya getirecek yaratıcı yollar bulabilir miyim?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • İnanç Yasası: Ancak kendimize inanç duyduğumuz zaman, başkalarına da inanç duyabiliriz.
 • Beklentiler Yasası: Hayatımız gizli beklentilerimize ve varsayımlarımıza göre değişir.
 • Sezgi Yasası: İçimizdeki ruhu tanıdığımızda, rehberlik için içimize yöneliriz.
 • Dürüstlük Yasası: Kendimize karşı dürüst olmamız, duygularımıza itimat etme yolunu açar.
 • Yüksek İrade Yasası: Yüksek bir amaca hizmet etme istekliliğimiz, yolumuzda bize ilham verebilir.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı