Hayat Amacını Anlama

7: İtimat ve Açıklık, 6: Vizyon ve Kabul, 1: Yaratıcılık ve Güven

16/7 hayat yolunda olanlar açıklık, içtenlik, kabullenme ve güvensizlik sorunlarını halletmek için gelmişlerdir. İçlerindeki yaratıcı ruha ve başkalarının içindeki güzelliğe itimat etmeyi öğrenmek, ideallerini ve vizyonlarını pratik yollardan paylaşmak için burada bulunmaktadırlar.

16/7 ler 1’in yaratıcı enerjisi yapıcı amaçlar için kullanılmalıdır. Yoksa bu enerji yıkıcı yollardan kendilerine dönebilir. Bu 1 enerjisi çoğunlukla bir güvensizlik duygusu da getirebilir. 16/7 ler 7 enerjisinin güven sorunlarıyla birlikte, 6’nın yüksek vizyonları ve mükemmeliyetçi standartlarına sahiptir. Mahcup düşme ya da budala görünme konusunda içten içe derin bir korku duyabilirler. İnsanlara son derece mesafeli duran, kendi ‘’içlerinde’’ yaşayan, daha iyi bir dünya yaratmaya çalışan, ama mevcut dünya yüzünden cesaretleri ve hevesleri kırılan kişiler olabilirler. Onlar bir hayli mahremiyet içinde bir hayatı tercih ederler. Ama zihinsel berraklıkları ve  yaratıcı hayal güçleri nedeniyle dünyaya büyük bir katkıda bulunabilirler.

Kendileriyle, başkalarıyla, dünyayla ve hepimize hayat veren Öz (Tanrı) ile birleşme duygusu veren güvenli bir liman ararlar.Bu bilinçli ya da bilinçaltı itilimiyle olabilir.

İki 16/7, Vladimir Horowitz ve Frederic Chopin, müzik yoluyla hayatı daha derin bir biçimde hissetmemizi sağlamıştır. 16/7 Fyodor Dostoyevski, yazılı dünya yoluyla daha derin bir anlayış sunmuştur. Hizmete çağrı 16/7 ler için anahtardır. Çünkü başkalarına günlük yaşamda hizmet edecek bir vasıtadan yoksun kalmaktansa, 16/7 ler Dünya’nın fiziksel katını tamamen -bazen de 16/7 astronot Edwin ‘’Buzz’’ Aldrin gibi gerçekten- terk etmeyi tercih ederler. Bu korkutucu bir içsellik değildir. Daha çok vizyonu umut, sevgi ve yüksek bir amaçla içe dönen bir mistik gibi olabilir.

16/7 lerin hayat yolu, onların yoğun ve faal hayal güçleriyle, ayakları hayatın günlük gerçeklerine en az basan yollardan biridir. Bir 16/7 olan yüce-gönüllü gazeteci Chet Huntley’in ‘’günlük haberlere’’ dalması ne büyük bir disiplin gerektirmiş olmalıdır!

16/7 lerin yüksek idealleri ve mükemmellik eğilimleri, akıcı yaratıcı enerjileri ve çok, çok daha derinlemesine bilme arzuları baskın olabilir. Karşılarına çıkabilecek zorluk ise , günlük hayatın dünyasını kabul edip benimsemektir. 

7 etkisi, 16/7 lerin hayatla daha derin bir bağlantıyı özledikleri anlamına gelir. Bunu, başlıca 7 mücadelesinin üstesinden gelerek başarırlar.Bu mücadele dünyaya güvenmeyi gerektirebilir. Bu 16/7 ler için kolay bir iş olmayabilir, ama onlar buraya bunun için gelmişlerdir. 

Çoğu 16/7  başkalarına ve kendilerine güvenme konusunda sorun yaşayabilirler. Dışarıdan bakıldığında, güveniyor görünseler de, aslında çok az 7 doğal olarak kendisine güven duyuyor olabilir. Güven sorunu yaşamadıklarını düşünüyor olabilirler. Ama, eğer içlerine bakarlarsa, çoğunlukla zihinlerine, bilgilerine ve başkalarından toplayıp bir araya getirdikleri kuramlara ve inançlara itimat ettiklerini keşfetme ihtimalleri vardır.

16/7 ler için, güven özellikle yavaş yavaş gelir. Çünkü doğalarında var olan perfeksiyonizm, yüksek beklentileri karşısında yetersiz kalan kendileri ve başkalarıyla ilgili düş kırıklığına yol açar. Kalplerine ve sezgilerine itimat etmekte zorlanabilirler. 7 lerin ihanete uğradıklarını hissetme eğilimlerini 16/7 ler özellikle ağır bir biçimde hissedebilir. Bu duygunun yol açtığı düş kırıklığı ve güvensizlik kendini tecrit etme eğilimleriyle şiddetlenebilir. Çünkü yaratıcı enerji yoğunlaşır.

Bununla birlikte, 16/7 ler yaratıcı enerjilerini bir vizyona, bir arayışa, bir hedefe ya da yüksek bir amaca yönelttikleri zaman kazanırlar. İçlerinde, onlar olarak ve onlar vasıtasıyla tezahür eden Öz’e itimat ederler. Keskin zihinleri, -başarı ve başarısızlıkları, inişleri ve çıkışları da dahil olmak üzere- varoluşlarının asli kusursuzluğunu kavrayıp takdir etmeye başlar. Daha önce dikkatlerinden kaçmış olan spiritüel prensiplere güvenebilirler. Hayatın aslında hem acı hem tatlı olan güzelliğini ve aşkın mükemmeliğini bulabilirler. Her yerde güvenli bir sığınak bulurlar ve artık korkacak bir şeyleri kalmaz.

Kurallar ve Öneriler

 • Cilalı maskenizin ardına saklanmaktan vazgeçip ortaya çıkın.
 • Hayatınızın yaratıcı sürecine itimat edin ve bu süreçten zevk almaya çalışın.
 • Her hataya, daha derin bir bilgelik tarafından ilham verildiğini hatırlayın.
 • Bu anı bütünüyle kabul edin ve onda mükemmeliği bulun.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Bana ne ilham verir?
 • Zorluklarım hangi anlamda mükemmel olagelmişlerdir?
 • Güvensizlik ya da perfeksiyonizmin beni durdurmasına izin verdim mi?
 • Beklentilerim deneyimimi nasıl etkilediler?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü uyandırırsa, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • İnanç Yasası: Ancak kendimize inandığımız zaman, başkalarına da inanabiliriz.
 • Kusursuzluk Yasası: Yüksek vizyon bize ilham verebilir ama elde edebileceğimiz en iyi şey erdem ve gelişkinliktir.
 • Esneklik Yasası: Esnek kalarak, zorlukları ve değişen koşulları en iyi şekilde kullanabiliriz.
 • Şimdiki An Yasası: Sadece şimdinin var olduğunu idrak ettiğimiz zaman, sabırsızlık ve pişmanlıklar son bulur.
 • Süreç Yasası: Her seferinde bir küçük adım atarak, hayat sürecimize itimat edebiliriz.

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı