Hayat Amacını Anlama

3: İfade ve Yaratıcılık, 1: Yaratıcılık ve Güven, 2: İşbirliği ve Denge

21/3 ya da 12/3 hayat yolunda olanlar, insanları ve amaçları desteklemek için yaratıcılık, duygusal ifade, denge ve işbirliği sorunlarını halletmek için gelmişlerdir.Enerjilerini pozitif, yapıcı biçimlerde kullanmak, öğretmek, yüceltmek ve ilham vermek için burada bulunmaktadırlar.

Hayat yollarının kaçınılmaz zorluklarını, mücadelelerini aşmak için, 21/3 ler ve 12/3 lerin, onları engelleyen güvensizlik ve kendinden kuşku duygularını yenecek cesarete ve yaratıcı duygusal enerjilerini pozitif yollara kanalize etmeyi öğrenmeye ihtiyaçları vardır. Aksi takdirde, kuşkuyla yüklü olduklarında ya da güvensizlik hissettiklerinde, enerjilerini alkol, tütün ya da diğer uyuşturucular gibi kendini yıkıcı yollardan boşaltma eğilimi gösterebilirler. Eğer 21/3 ler ya da 12/3 ler, duygusal ifadelerini bastırırlarsa, bu baskıyı bedenlerinde tansiyon ya da başka rahatsızlık belirtileri olarak hissederler.

21/3 ya da 12/3 enerjisiyle çalışanlar, Dünya’daki en becerikli, çok yönlü, yaratıcı kişiler arasında yer alırlar. Destek ve kuvvet sağlayan 2 ile, hem 21/3 ler hem de 12/3 ler her alanda icatlarda bulunabilir, yenilik çıkarabilir, ayrı ayrı fikirleri birleştirip bir bütün meydana getirebilir (sentez yapabilir) ya da etkileyici işler ortaya koyabilirler. Yaratıcılıklarını herhangi bir biçim ya da malzemeyle ifade edebilirler ve mesajlarının ruhu her durumda ortaya çıkar.

İlk iki sayının (1 ve 2) farklı düzende oluşu, yani bu sayıların göreli konumları ve etkileri nedeniyle, 21/3 ler için yaratıcılık sorunları (1) daha zorlayıcıdır. 12/3 ler için ise işbirliği (2) sorunları ağır basar. Bununla birlikte, hem 21/3 ler hemde 12/3 ler, 30/3 lerde çok odaklanmış bulunan duyarlılık, kendinden kuşku ve duygusal ifade gibi aynı ana sorunları paylaşırlar. Hayat amaçları nedeniyle, eleştirme ve yakınma gibi negatif ifade sorunlarıyla karşılaşabilirler. Duyguları incindiği zaman negatif yollardan ifade kullanıyor olabilirler.

Yüksek derecede bir duygusal hassasiyete sahip olmalarına karşın, 21/3 ve 12/3 lerin, duyarlı ve genelde güvensiz doğalarını ifade etmek yerine, duygularını alimce ifade etme eğilimleri güçlüdür. Yaratıcı enerjiyle ilişkili güvensizlik duygularına güvensiz görünerek karşılık verebilirler.Ya da duyarlı benliklerini gizlemek için cesur ya da kendine fazla güvenen, sempatik bir kabadayılık geliştirebilirler.

Çoğu 21/3 ler duygusal yoksulluğa yatkındırlar. Eğer duygusal ‘’cimrilik’’ ve kısıtlama (kendini saklama) eğilimi gösteriyorlarsa, duygularının başkalarına akmasına izin verme üzerinde odaklanmaları gerekir.

21/3 lerin kaderi, kendi seçtikleri yolda kendilerini pozitif bir biçimde ve dürüstçe ifade etmeyi içerir. Dürüst olmadıkları zaman, sahtekarlıkları, çoğunlukla, düpedüz yalan söylemek ya da aldatmaktan çok, gerçek duygularını gizlemeye yöneliktir. Duygusal doğalarıyla yüzleşip onu açığa vurarak, reddettikleri duyarlı parçalarını bütünleyerek ifade dürüstlüğüne ulaşabilirler. Duygusal bağlantılardan beslendikleri için, gerçekten muhtaç olabilirler ama kesinlikle zayıf değillerdir.

2’yle ilişkili içsel kuvvet ve sabra sahip olmalarına karşın, çoğu 21/3 ve 12/3 ler, çoğu 30/3 ler gibi, hem çok hassas duygusal enerji alanlarına, hem de dünyaya aktarılması gereken yaratıcı enerjiye sahiptirler. Onlar, 30/3 lere göre daha çok kendini sıkma eğilimindedirler. Duyarlı, duygusal doğaları kolay görülmez. Duygularını alimce ifade etmek yerine, 21/3 lerin ve 12/3 lerin korkularını, öfkelerini, incinmelerini ve sevinçlerini gösterip ifade etmeye, duygusal yönden de mevcut ve gerçek olmaya ihtiyaçları vardır. Bunu yaptıkları zaman, bedenleri de açılır, gevşer ve gençleşir.

Sahte tavırlardan kurtuldukları, duygusal kartlarını masaya açtıkları ve güvensizliklerini ve incinmeye açık duygularını açıkça gösterdikleri zaman, 21/3 ler ve 12/3 ler, başkalarıyla ve kendileriyle daha derin, daha zengin ve daha besleyici bir duygusal bağ kurabileceklerini, kendileri de şaşırarak görürler.

Böyle bir kendini gözler önüne serme, küçük bir iş değildir. Kendilerini açabilmeleri için önce kökleri derinde bulunan reddedilme korkusunu, kendinden kuşku ve güvensizliği yenmeleri gerekir. Eylem Yasası, onların duygusal ifadeyi bastıran öfkeyle patlama ya da üzüntüden çökme korkuları gibi, bilinçaltındaki gölgeleri temizlemek için bir anahtar olabilir. Zaman ve deneyimle, 21/3 ler ve 12/3 ler sahte kabadayılık yerine, içten bir güven geliştirebilir ve dışarıya, çevrelerindeki insanlara doğru akan bir duygusal cömertlik sergileyebilirler.

Kurallar ve Öneriler

 • Eğer yumuşak ve sağlıklı kalmak istiyorsanız, duygularınızı ifade edin.
 • Hapsolmuş duygusal ve yaratıcı enerjileri serbest hale geçirmek için egzersiz yapın.
 • En güçlü niteliklerini hatırlayıp, gözünüzda canlandırın.
 • Güvenilir ve içten olmaya gerçek duygularınızı göstermeye en büyük önceliği tanıyın.

Yararlı Sorular

 1. Aşağıdaki sorular üzerine düşünün:
 • Yaratıcı yeteneklerimi tam anlamıyla değerlendiriyor muyum?
 • Kendime fazla güvenmeyle, kendimden kuşku duyma arasında gidip geliyor muyum?
 • Duygularımı alimce mi ifade ediyorum, yoksa insanların içsel olarak gerçekten nasıl hissettiğimi bilmelerine izin veriyor muyum?
 • Yaratıcı enerjimi nasıl kullandığım konusunda bedenim ne söylüyor (örneğin, önü kesilmiş enerjinin aşırı kilolara, gerginliğe, tansiyona ya da üreme organları bölgesinde çeşitli rahatsızlıklara yol açması gibi), neyi açığa vuruyor?
 1. Eğer bu sorular herhangi bir iç görü meydana getirirse, bu iç görüleri nasıl uygulamaya koyabilirdiniz?

Spiritüel Yasalar:

Hayatınızı Değiştirecek Kaldıraçlar

 • Dürüstlük Yasası: Duygularımızı tanıyıp ifade etmek başlıca dürüstlük biçimlerinden biridir.
 • İnanç Yasası: Ancak kendimize inandığımız zaman, başkalarına da inanabiliriz.
 • Seçimler Yasası: Yaratıcı enerjilerimizi pozitif ya da negatif yollardan ifade etmeyi seçebiliriz.
 • Denge Yasası: Bir aşırı uçtan diğerine kayma eğilimimizi görerek, denge noktamızı bulabiliriz.
 • Sorumluluk Yasası: Ne zaman evet ve nasıl hayır diyeceğimizi öğrenerek, hizmet etmekten haz duyabiliriz

Kaynak: Dan Millman-Hayatınızın Amacı