Disiplin Yasası

Disiplin Yasası ’na uyumlanmak, daha büyük bir özgürlüğe ve bağımsızlığa giden en emin vasıtadır; onun sağladığı odaklanma ile kazandığımız beceri ve düzeyi ve bilgi derinliği bize hayatta yeni seçenekler getirir.

Bazı insanlar disiplini güç ve zevksiz bir iş olarak görürler. Benim için o, beni uçmam için serbest bırakan bir tür düzendir. 

JULİE ANDREWS

Özgürlüğe, kendi kendine yeterliliğe ve bağımsızlığa değer verenlerimiz, geniş bir deneyim alanından zevk alma ve birçok çaba alanına hafifçe (yüzeysel biçimde) inme eğilimindeyizdir. Bizler çoğu kez, tekrarlamalı ya da rutin görevlerle ilgili sorunlar yaşar ve bunlara direnç gösteririz.

Eğer disiplini, seçeneklerimizi sınırlamak ya da başarılması irade ve kararlılık gerektiren ve -her gün egzersiz ya da rejim yapma gibi- yapmaktan hoşlanmadığımız şeyleri yapmaya kendimizi zorlamak şeklinde algılarsak, disiplin ve özgürlüğü birbirine zıt şeyler olarak görebiliriz. Öte yandan, özgürlük, sınırlardan ya da kısıtlamadan uzak olmayı, seçeneklerimizi açık tutmayı ve spontane kalmayı ima eder.

Disiplin Yasası bir paradoksu işaret eder. Özgürlük bizim doğuştan kazanılan aşkın hakkımız olmakla birlikte, onun bu dünyada kazanılması gerekir; disiplin, özgürlüğe ve bağımsızlığa giden anahtardır. Bu prensip hem iç hem de dış özgürlük için geçerlidir.

Gerçekten Özgür müyüz?

Dış hayatımız birçok özgürlük içeriyor görünebilir, ama içsel özgür değiliz; birçoğumuz arzular, endişeler ve negatif imgelerle dolu, hızla fırıldanan, çalkalanan, kaçak bir zihnin esiri olduğumuzu hissederiz.

Meditasyon, inançlarımızı araştırma ve diğer içgörü çalışması ve diğer içgörü çalışması gibi içsel uygulamaların odaklanma ve disiplini, zihnin zincirlerini kırarak, bir iç özgürlük ve iç huzuru duygusu meydana getirebilir.

Dış özgürlük, zaman içinde disiplinli bir çalışmanın sonucu olarak genişler; böyle özgürlükler herhangi bir alandaki başarıyla ilişkili mali özgürlüğü, daha büyük bir devingenliği, yolculuk yapmaya muktedir olmayı; güçlü, sağlıklı bir bedenle birlikte gelen özgürlüğü; disiplinli bir çalışmadan kaynaklanan sosyal özgürlüğü, kendine saygı ve doyumu; ve genelde, hayatta daha fazla seçeneğe sahip olmayı kapsayabilir.

Özgürlük, birçok şeyi deneyimleme yeteneğinden daha çok şeyi içerir; genişlik açısından kazandığımız şeyi derinlik açısından yitirebiliriz. Ama eğer enerjilerimizi odaklar ve sıkıntıya katlanarak sebat edersek, bir deneyime sadece girmez, onu geçiririz de (altından girip üstünden çıkarız da); bu süreç içinde kendimiz ve kapasitemiz hakkında hayatı, ‘’örnekleri deneyen’’ bir kişi gibi  yaşadığımızda olduğundan- daha çok şey öğreniriz.

Disiplin, biraz daha fazla yapma, biraz daha derine inme, bir şeylere dayanma, onları sonuna kadar götürme alışkanlığıdır. Disiplin, sıkıntının, işi henüz ‘’anlamaya’’ başladığımız anlamına geldiğini kabul eder.

Disiplin Yasası bize, öncelikleri oluşturmayı, her seferinde -doğru olanı yapana dek- bir şey üzerinde odaklanmayı, şimdi yapmamız gereken faaliyetler üzerinde odaklanıp, daha sonra yapabileceklerimizi bir kenara koymayı öğretir.

Disiplini Deneyimleme

  1. Kendinizi oldukça sağlam bir zeminde, ama artık pek kalmak istemediğiniz bir yerde hayal edin. Oradan ayrılma, ileri yönelme daha büyük bir özgürlük ve bağımsızlığa ulaşma dürtüsü duyuyorsunuz. Uzakta parlak bir fener ışıldıyor, bu hayatınızda daha büyük bir özgürlük duygusuna ulaşmanın yolunu gösteren bir ışık.
  2. Şimdi, sizinle o özgürlük arasında bir bataklığın uzandığını imgeleyin. O sallantılı yerdir; karanlık olan ve hiç de davetkar görünmeyen bu yer gizli tehlikeler içerebilir ve bulanık suyun ve sarılgan bitkilerin içinden geçmek zaman ve enerji alacaktır. Yolda cesaretsizlik ve karışıklık yaşayabilirsiniz; gecikebilir, hedefinizi geçici olarak gözden kaybedebilirsiniz; ve hatta, niçin yola çıktığınızı bile unutabilir, hepten vazgeçme dürtüsü duyabilirsiniz.
  3. Ama, eğer geniş fırsatlarla dolu diğer kıyıya ulaşma arzunuz yeterince güçlüyse -eğer fener sizin için yeterince parlak bir biçimde ışıldıyorsa- o sizi bataklıktan karşı kıyıya geçirecektir; bu parlak imge, zaman içinde hedefinizi gerçekleştirmeniz için, yapmanız gereken şeyleri yapabilmenizi sağlayacak enerjiyi üretmenize yardımcı olacaktır. Yolculuğunuzun anahtarı-disiplin anahtarı- budur.

Disiplin Yasasını Uygulama

  1. Hayatınızda daha büyük bir özgürlük ve bağımsızlık için bir arzu duyuyor musunuz? Eğer duyuyorsanız, özellikle istediğiniz şey nedir? Size hayatta daha fazla seçenekler, neşe ve daha fazla özgürlük getirecek şey ne olabilir?
  2. Kısa bir süre için aşırı çaba sarf etme gibi, dramatik ya da kahramanca hareketlerin, çoğu kez, uzun-süreli hedeflerle ilgili olarak işe yaramayacaklarını bilin. Buradan, gitmek istediğiniz yere uzanan yolu izlemeye gerçekten istekli olup olmadığınıza karar verin.
  3. Yapmak istediğiniz şeyle ilgili tüm pozitif ve negatif noktaları yazın veya üzerine düşünün -bu eski bir alışkanlığı kırmak olabilir, tekrar okula dönmek, ikinci bir işe girmek, bir projeyi tamamlamak ya da sizinle daha büyük bir özgürlük ve bağımsızlık arasında bir köprüyü temsil eden başka bir görev olabilir.
  4. Yazdığınız listeye bakarak, bunun için gerekli çabaya değip değmediğine karar verin. Eğer emin değilseniz ya da hedefiniz, yapmanı ‘’gerektiğini’’ düşündüğünüz bir şey ise, önceliklerinizi ve değerlerinizi yeniden gözden geçirmenizi öneririm. eğer bu hedef sizi heyecanlandırıyorsa, hayal gücünüzü harekete geçiriyorsa, o zaman tüm karar vermeniz gereken şey, ne zaman başlayacağınızdır.
  5. Eğer, zaten disiplin gerektiren bir süreç içindeyseniz, onu kimin için ya da ne için yaptığınızı hatırlayın. Hedefinize zaten eriştiğinizi imgelemeye, öyle hissetmeye çalışın. Bu nasıl bir his veriyor? Ne yapıyorsunuz? Bırakın imgeniz sizi sonuca ulaştırsın.

Evrensel yasalarla ilgili videomuzu da ”buradayken” izleyebilirsiniz.

Disiplin Yasası’na uyumlanabilmemiz dileğiyle,

Kaynak; Dan Millman Hayatınızın Amacı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You May Also Like